Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (11-12-15-18-19-20-23-25-28 Ağustos 2017)

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Ağustos 2017

Münafık şeytani bir mantıkla Müslümanın tek bir cümlesini alıp onu Müslüman aleyhine kullanır. Her defasında yeni bir iftirayla ortaya çıkar. Peygamberimiz döneminde de Peygamberimize söz söyleyemeyen münafıklar Müslümanlara saldırarak, iftirada bulunarak zarar vermeye çalışıyorlardı.

Münafık menfaatini kaybedeceğini ya da yeteri kadar çıkar elde edemeyeceğini düşündüğünde Müslümanların yanından ayrılır. Münafığın tavrı genelde çıkar çizgisine göredir. Hepsinin bir çıkar çizgisi vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 25 Ağustos 2017

Bir mümin, bir kafirin veya münafığın ruh halini sonsuza kadar bilemez. Bu, müminin hiç bilmediği bir boyut ve hayat şeklidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 23 Ağustos 2017

Münafık çok haysiyetsizdir, gaddar, nefret dolu, lağımda yaşayan şişmiş domuz gibidir. Lağım onu nereye sürüklerse oraya gider.

Münafık kendi pis bedeni dışında kimseyi sevmez ama insanları kullanmak için onları seviyormuş gibi gösterir.

Münafığın dini dinsizlik dinidir, kendi pis mantığına göre sürekli dini yorumlar ve kendi menfaatine göre şekillendirdiği dini yaşar.

Münafıkların ana özelliği Kuran’ı kendilerine göre yorumlayıp yeni bir din ortaya çıkarmaktır. Münafık her gittiği yerde yeni bir din çıkarır.

Münafık konuştuğunda dinden imandan bahseder ama hayatında din yoktur. Camiye gider kapanır, homoseksüellerin arasında bambaşka olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 20 Ağustos 2017

Küfür münafığı çok aşağılık görür. Alçak ve hain olduğunu bilir ama menfaati için bir süre kullanmak ister, sonra yapayalnız bırakır.

Münafık küfre gittiğinde ahlaksızlığının mutlaka karşılığını alır, çok alçak ve pislik bir mahluk olduğu için uyuz köpek gibi dışlanır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 19 Ağustos 2017

Münafıklar kendilerini sürekli meşgul ve önemli işler yapıyormuş gibi gösterirler oysa hayatları bomboştur. Mikrop gelip mikrop giden boş kütüklerdir.

Münafık yularını şeytana kaptırmış domuz gibi suda oradan oraya sürüklenen bir ahmaktır. Ahmaklığına rağmen kendini çok matah zanneder.

Münafık küfrü Müslümanların üzerine saldırtmak için uğraşan bir yandan da Müslümanların imkanlarından faydanlanmak isteyen dengesiz bir tiptir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Ağustos 2017

Münafıklar ceset gibidir, müslümanlar ceset gibi olan münafıkları görmekten tiksinirler.

Münafık erkekler ve kadınlar akıl hastasıdırlar ama bunu fark etmezler, Müslümanları da kendilerince kandıracaklarını düşünürler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 15 Ağustos 2017

Kendilerini çok akıllı zanneden münafık ahmaklar, İslam’ın muzaffer olduğunu mutlaka görecekler ve bu onlara büyük iç acısı olacak.

Münafık nereye giderse gitsin cehennem onu takip eder, içinin acısı, sıkıntısı, huzursuzluğu hiç bitmez.

Münafık küfre gittiğinde nimete kavuşacağını zanneder, oysa Allah’ın verdiği tüm imkanlar onun belasının artması içindir. (Tevbe Suresi, 55: Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.)

Münafık İslam’a ve ibadetlere kin doludur, ancak safi Müslümanların desteğini almak için kendi ahlaksızlığını ve pisliğini örtbas edebilmek için Kuran ayetleriyle konuşur ve kendisini Müslüman gibi göstermeye çalışır.

Allah yüzlerce ayetle Müslümanların velayet sisteminde birbirini koruyup kollamasını farz kılmıştır. Münafık bu sistemi yıkmaya çalışır. Münafık müminleri değil küfrü veli edinir. Müminleri terk edip küfrün yanında onlarla birlikte yaşamak Allah’ın istediğini terk etmektir. Münafık tüm bunları yaparken ise kendi ahmak aklıyla Kuran ayetlerini kullanır. Kuran’la Kuran’a karşı mücadele edene Allah büyük bela verir.

Münafıklar kendi kafalarına göre Kuran’dan ayrı bir Müslüman modeli geliştiriyorlar. Bu modelin özünde tek başına, yalnız yaşamak var. Allah Kuran’da pek çok ayetle Müslümanların birlik olması gerektiğini, ayrılıp dağılmanın ise haram olduğunu açıkça bildirmiştir. Müslümanların dağınık olması gerektiğini söylemek Kuran’a göre haramdır. Ama İngiliz derin devletinin istediği Müslümanların parçalanmasıdır. Bu yüzden münafıklar da İngiliz derin devletinin istediği Müslümanlık anlayışının rol modeli olmayı üstlenir ve akılsızca ayrılmayı savunur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 12 Ağustos 2017

Münafık ruhu çıkmış, kokuşmuş, ceseti kalmış bir mahluktur. O kokuşmuş bedeninin kıskanılacağını sanacak kadar da ahmaktır. Münafığın kokuşmuş bedeni leş gibidir. Leşin kıskanılacağını sanması münafığın en büyük ahmaklıklarından biridir.

Münafık kendini çok akıllı zanneder halbuki ahmakça kendi pisliğinin içine yuvarlanmıştır. Münafığın kaderi perişanlık, acı ve ızdıraptır. Hz. Musa dönemi münafığı olan Samiri de korku içinde yaşamış sürekli takip edildiğinden şüphe ederek huzursuzluk ve acı içinde ölmüştür.

Münafığın yaşadığı şehre, bölgeye, saatlere göre farklı din anlayışı vardır. Münafık bazen topluluk şeklinde yaşamak ister bazen tek olmak ister. Kendi menfaatine nasıl uyuyorsa dine o şekilde yorum getirir. Münafıkta şeytani bir esneklik vardır, dini kendi kafasına göre şekillendirir.

Münafıktan kurtulmak mümine sevinç vesilesidir. Mümin kirden, pislikten kurtulduğu için Allah’a hamd eder.

Şeytanın temel vasfı kibir ve inatçılıktır. Kendi enaniyetini her şeyden önemli görür. Küfür ehlinde de aynı kibir vardır. Küfür cehenneme gittiği halde pişmanlık duymaz, enaniyetini korumayı mesele olarak görür. Bu ahlaksızlığın en ileri hali münafıkta görülür.

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Ağustos 2017

Münafık zehir saçan akrep, yılan gibidir. Bunları zararsız hale getirmek, zehirini akıtmasını engellemek gerekir. Bu da akılcı anlatımla olur. Münafığı zararsız hale getirmenin yolu ahlaksızlığını, kahpeliğini ve oyunlarını deşifre ederek onu kıpırdayamayacak hale getirmekle olur.

İslam alemini mahveden münafıklar ve müşriklerdir. Bunları da İngiliz derin devleti yönlendirmektedir. Münafıkların ve müşriklerin atakları Müslümanların güçlenmesine, dirayetine, şevkine vesile olur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here