Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (20-21-23-24-25-29-31 Temmuz 2017)

Adnan Oktar Diyor Ki… 31 Temmuz 2017

Münafık çok kahpedir, kendince ehli namus, vicdanlı, masum ve dindar gibi görünmeye çalışır ama aslında yılan gibidir, çok alçaktır.

Müslümanların durumu münafıkları hiç ilgilendirmez, hayasızca ve alçakça küfre yalakalık yapmaya çalışırlar, bu çok ağır bir suçtur.

Münafığın malını Allah için kullanmak istememesinin nedeni İslam’ın yok olmasını istemesidir, bu çok büyük bir alçaklıktır.

Münafıklar kendilerince Kuran’da olmayan hükümleri Kuran’danmış gibi gösterirler, asıl amaçları kahpeliktir.

Münafık kendini şeytana satmıştır.

Münafık her türlü alçaklığı yaparak Allah’tan korkmadığını göstermiş olur, namazını kılmaz, fuhuş yapar, şarap içer, her türlü adiliği yapar.

Münafık Müslümanları yalnız bırakarak kendince zarar vereceğini düşünür. Münafığın amacı küfrü beslemek, Müslümanları da çökertmektir. Müslümanlar şehit edilirken münafık davasını bırakarak, milyonlarca Müslümanın katili hükmünde olur ki bu Kuran’a göre zinadan daha kötüdür.

Münafık Müslümanları ilmi mücadelede yalnız bırakıp, onların başarısız olması için alçakça, kendince bir eylem yapmaya çalışır.

Münafıklar davasına ihanet ederek, kahpece küfürden taraf olmuşlardır o yüzden milyonlarca müslümanın kanı münafıkların eline bulaşmıştır.

Münafıkların bakışlarında, ses tonlarında, kullandıkları kelimelerde, vurgularında hep negatiflik vardır, hemen anlaşılır.

İngiliz derin devletinin elemanlarının genel özelliği züppelik, egoistlik, dinle kendilerince alay, sinsilik yani münafıklıktır.

Münafık Allah’a ve ahirete inanmaz. Allah’a karşı nankördür, alçaktır. Dünyanın en aşağılık mahlukları münafıklardır.

Münafık için pis bedeni çok kıymetlidir, onu diri tutabilmek için çalışır.

Münafıklar Müslümanların menfaatine olacak şeyleri durdurmaya çalışırlar. Münafığın eli çok sıkıdır, hasistir münafık ne varsa biriktirir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 29 Temmuz 2017

Münafık küfür ahlakıyla yaşadığı için tam bir ceset, içi çürümüş kof bir bedendir.

Münafıklara Allah’ın verdiği belalardan biri de bedenlerinin içten ve erken çürümesidir.

Küfre, münafıklara, zulme buğz etmek müminin en belirgin iman alametlerinden biridir. Mümin Allah için sever, Allah için buğz eder. Bu müminin en keskin alametlerinden biridir. Müminde içgüdüsel olarak iyiye karşı derin bir sevgi varken kötüye karşı buğz vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 25 Temmuz 2017

Allah’ın münafıkları Müslümanların yanından ayırması onları pislikten kurtarmasıdır, bir nimettir.

Münafıkların Peygamberimiz’e çirkin iftiralarından biri de Peygamberimizin haşa korkutarak insanları etkilediğidir. Bu münafığın alçaklığıdır.

Allah bazen müminlerin içine insan görünümlü hayvanlar sokabilir, o hayvan İslam’a hizmet eder. Sonra o hayvanı müminlerden ayırır, o hayvan da yalnız bir it gibi bela içinde yok olup gider. Allah, münafığın o son aşamadaki pisliğiyle müminleri muhatap etmez.

Mümin, münafığı av köpeği gibi kullanır. Münafığın çirkin faaliyetlerini gözlemleyerek pisliğin başını tespit eder.

Münafık, müminlerin içinde asalak gibi yaşayan bir varlıktır. Münafığın varlığı müminin dikkatinin ve aklının açılmasına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 24 Temmuz 2017

Deist de ateist de olan çok arkadaşım var. Bu insanların dürüstlüğü güzel bir vasıftır. Münafık ve müşrik ise samimiyetsizdir, ikiyüzlüdür.

Aklı zayıflar münafıkların ahlaksızlığını teşhis edemedikleri için cahiliye bilgisine göre yorum yapıyorlar. Mümin Kuran’a göre yorumlar.

Münafık pislik üreten makina gibidir. Vücudun atıklarının temizlenmesi gibi Allah münafıkları uzaklaştırarak Müslümanları temizler.

Vahşi köpekler ölecekleri zaman yalnızlığı seçer. Münafıklar da manen ölümü gerçekleştiği için vahşi köpek gibi yalnızlığa kaçar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 23 Temmuz 2017

İslam topluca yaşanan bir dindir, Müslümanlar Müslümanlarla birlikte yaşamaktan zevk alır. Münafık ise çakallık ve dinsizlik arayışındadır.

Münafık uyuz köpek gibi yalnız gezmek ister, tek başına bir köşede hayatı son bulur. Münafık Allah’ın anılmasını duymak istemediğinden yalnız kalmak ister ve İslam’ın yayılmaması için küfre destek verir.

Münafık istediği gibi züppelik, çakallık yapmak hedefindedir. Çakallığının, sinsiliğinin engellenmesini istemez, bu yüzden özgürlük talep eder.

Adnan Oktar Diyor Ki… 21 Temmuz 2017

Mümin malını Allah için vermekten mutluluk duyar. Münafık ise malını delice bir hırsla sahipler, malını vermeyi bir nevi kayıp gibi görür. Mümin malı yığıp biriktirmez, sürekli dağıtır. Malı dağıtmak Rahmanidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 20 Temmuz 2017

Münafığın dehşetli gelecek korkusu vardır ve malının zarar görmesinden korkar. Müslümanların yanında menfaat için kalır, menfaat için gider. Münafık hırsla malı yığıp biriktirir. Müslüman ise malını Allah için sürekli dağıtır.

Münafıkların en ahlaksızca yönlerinden biri Allah’ın adını ve Kuran ayetlerini kendi kötülüklerini tevil etmek için kullanmalarıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here