Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (9-10-12-13-14-16 Aralık 2016)

Adnan Oktar Diyor Ki… 16 Aralık 2016

İngiliz derin devleti Müslümanlara, Müslüman görünümlü münafıklarla saldırıyor. Bunların çoğu vatanı satmaya hazır yancı tipler oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Aralık 2016

Münafıklar ünlü kişilerle tanışıp çevre yapmaya çalışır, bu çevreyi Müslümanların aleyhine kullanmaya gayret ederler.

Münafıklarla ilgili konu anlattığımızda hem İslam alemindeki milyonlarca insana hem de kendi nefsimize anlatıyoruz.

İran’da zulme vesile olanlar bir avuç İngiliz derin devletinin etkisinde olan münafıklar ve komünistler. Müslüman herkesin ıslahını ister.

Adnan Oktar Diyor Ki… 13 Aralık 2016

Münafık şeytanın yönlendirmesiyle bitmek bilmeyen bir atak içindedir. Her istediği yapılsa ertesi gün yeni bir sorun çıkarır.

Münafığın üzerine şeytan çöktüğünde bedeni adeta hayvanlaşır. Bakışlarındaki boşluğa Kuran’da özel olarak dikkat çekilmiştir.

Münafık verdiği hiçbir sözü yerine getirmez, kendisine verilen imkanı mutlaka hainlik için kullanır, Müslümanlara hep ihanet eder.

Münafık İslam için hiç gayret etmez. Ama şeytani bir faaliyet olduğunda çok seri konuşur, çok seri hareket eder, çok gayretli olur.

Münafık şeytanla bağlantıda olduğu için ruhu sürekli gergin ve rahatsızdır. Bir türlü sakinleşmez, sık sık yeni kargaşalar oluşturur.

Münafık yarasa gibidir, karanlıkta gizli planlar yapar. Şeytanlarıyla bağlantıya geçer. Oysa yaptığı her planı Allah yaratmıştır.

Allah “sabreder ve sakınırsanız münafıkların tuzakları zarar veremez” diye bildiriyor. Müminin sürekli dikkatli olup sakınması önemlidir.

Münafık boş konuşmaları sever, Allah’ın adının anıldığı ortamda bulunmak istemez. Müslümanları da boş konuşmaya çekmek ister.

Münafık pis boğazdır. Asıl amacı Müslümanları zor durumda bırakmaktır. Hz. Musa ile çöldeyken bakla, soğan istiyorlar sırf ahlaksızlık olsun diye. Münafık Müslümanın yediği yemekten istemez, Hz. Musa devrinde sırf pis boğazlık olsun diye çölde sarımsak yemek istiyorlar.

Münafık her ne kötülük planlasa Allah onu müminler için hayra çevirir.

Münafık bir şekilde Müslümanların malına zarar vermek ister. Mesela Samiri müminlerin altınlarını gasp edip buzağı heykelini yapmıştır.

Münafıkta müthiş bir aşağılık kompleksinden kaynaklanan büyüklük hissi vardır. O yüzden insanları kendince aşağılamaya çalışır.

Münafık müthiş arsız ve yüzsüzdür. Ömrü boyunca aşağılanarak, adeta sürünerek yaşar. Sonları da hep feci şekilde olur.

Münafıklara karşı çok dikkatli olmak lazım. Şiiler ve Sünniler arasındaki münafıklar düşmanlıklara sebep oluyorlar.

İngiliz derin devleti ve kalleş münafıkları ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarına dolanacak. Onlar için hep şer, mümin için hep hayır olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki… 12 Aralık 2016

Münafık sükuneten hoşlanmaz. Dengesiz, gerilimli, kavgacı, stresli bir ortam ister. Çünkü şeytan münafığın ruhunda sürekli anarşi meydana getirir.

Müslüman, münafık alametlerinden bahsederken önce kendi üstünde düşünür. Münafık ise ayetten etkilenmez, Müslüman etkilenir.

Münafık enaniyetle beslenir. İngiliz derin devleti de münafıkların bu yönünü bildiği için sürekli “sen ne zekisin, muhteşemsin” diyerek etkiler.

İslam aleminin başının belası İngiliz derin devletidir. Eylemleri için münafıkları, felsefe olarak ise Darwinizmi ve Rumiliği kullanıyorlar. İngiliz derin devletinin kullandığı ana malzeme münafıklar olduğu için münafıkları fikren etkisiz hale getirdiğimizde askerleri yok olacak.

İnsanlar Kuran’da münafık ayetlerini biliyorlar ama bugün hayata nasıl geçiriliyor, nasıl uygulanıyor bilmiyorlardı. Biz bunu çok detaylı açıkladık. Münafık karakteri ve çirkin eylemleri hakkında bu yüzyıla kadar böyle kapsamlı bir anlatım olmamış münafıklar da bunun kirli avantajını yaşamışlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Aralık 2016

Münafık çok geveze, küstah, münasebetsiz ama şeytani bir yetenekle hazır cevaptır, çok seri yalan söyler. Peygamberimiz de münafıkların dilbaz olduklarına dikkat çekmiştir.

Münafığın kahpe özelliklerinden biri de Kuran’ı kullanarak Müslümanlara karşı mücadele etmesidir.

Münafık İslam’a, Kuran’a hizmet etmemek için binbir türlü bahane öne surer. Hepsi kahpece, alçakça bahanelerdir.

Münafıkların Peygamberle özel konuşmak istemesinin sebebi ahlaksızlıklarına Müslümanların şahit olmasını engellemeye çalışmaktır.

Münafık Peygamberin merhametini ve şefkatini alçakça kurduğu tuzağa malzeme olarak kullanmak ister. Merhamet, saygı, nezaket, hürmet gibi tüm yüksek duyguları alçakça ve kahpece Müslümanların aleyhine kullanmaya çalışır.

Sağlığını bahane ederek Müslümanları tedirgin etmek, onlardan menfaat elde etmek münafığın en alçak yönlerinden biridir. Münafık haşa Peygamberi Müslümanları düşünmeyen biri gibi göstermek için sağlığını öne sürüp “Bu sıcakta savaşa çıkmayalım” der.

Münafığın ruhunda anarşi olduğu için sürekli kargaşa ister, siyaha beyaz, beyaza siyah diyerek her konuda mutlaka muhalefet eder.

Münafıklarda şeytan zekası olduğu için şeytani bir yetenek oluşuyor. İngiliz derin devleti de münafıkları şeytan ordusu gibi kullanıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Aralık 2016

Münafık Müslümanların yanında kibirlidir ama küfrün yanında eziktir. Küfür münafıkların alçaklığını bildiği için onları çok aşağılar.

Münafık haysiyetsiz olduğu için yalan söylemekten utanmaz, insanın gözünün içine baka baka diri diri yalan söyler. Münafık yalan söylerken üzerinde yalan söylemekten kaynaklanan hiçbir tedirginlik olmaz. Bu arsızlığın sebebi şeytanın kontrolüne girmesidir. Münafığın ağzından yalan su gibi akar. Yalanlarının ardı arkası kesilmez.

Münafık Müslümanlara bir sevgi gösterisinde bulunuyorsa bunun arkasından mutlaka bir hainlik ve pislik gelecek demektir.

Münafık en dostane göründüğü anda en büyük hainliği yapar. Müslümanın teyakkuzda olduğu dönemde münafık saldırmaz.

Münafık bir nevi av köpeği gibidir. Münafığın izini takip ederek küfrün ve münafıklık sisteminin tüm yapıları teşhis edilebilir.

Münafık cemiyet mikrobudur. 2 kişi bulsa hemen yalan söylemeye başlar, Allah’a dine muhalif bir ruh haline geçer. Hz. Musa döneminde münafıklar bir kaç bakla, soğan, sarımsak için Hz. Musa’yı yalnız bırakıp Firavun’un yanına dönüyorlar. Münafık bu derece aşağılıktır. Münafıkların yaptığı pisliği Peygamberler hayra çevirirler. Samiri put yapıyor, Musa putu ezip denize atıp Manna’yla kavmi bereketlendiriyor.

Münafık vicdansızlığın ve ahlaksızlığın ne olduğunu bilir. Bile bile ahlaksızlık yapar. Nitelikli münafık dediğimizde kitleleri yönlendirebilen lider vasfındaki münafıkları kast ediyoruz. Mesela Samiri de nitelikli münafıktı. Samiri de kitleyi yönlendirmeyi hedefliyor, “ben sizi eski görkemli günlerinize döndüreceğim, Musa haşa kendi dinini unuttu” diye ortaya çıkıyor. Samiri Müslümanları sürekli yoran, enerjilerini alan bir faaliyet içinde oluyor. Önce altınları alıp çölde taşıtıyor, sonra ocak yaptırıyor . Sonra döküm yaptırıyor. Çok sayıda Müslümanı altından buzağıyı yapmak için meşgul ediyor, her gün ayrı bir iş çıkarıyor. Samiri sadece pis çıkarını düşünüyor. “Siz Musa’nın yanında tekdüze yaşıyorsunuz, ben hayatınızı renkli yapacağım, her çeşit yemek olacak” diyor

Nitelikli münafıklar küfrün en ileri gelenlerinin yerine geçmeye ve dünyayı yönetmeye çalışırlar. Her biri kendini haşa İlah gibi görür.

Münafık pis boğazdır. Hz. Musa devrindeki münafıklar pis mideleri için Firavun’un yanındaki köleliğe dönmeyi istiyorlardı. (Bakara Suresi, 61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: “Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa:) “Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)

Münafık çok ahmaktır ama kendini çok akıllı zanneder. Münafık kendi ahmaklığını fark edemeyecek kadar akılsızdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here