Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (9-10-11-12-13-14-15 Kasım 2017)

Adnan Oktar Diyor Ki… 15 Kasım 2017

Münafıklar çok enaniyetlidir, ama ibret olarak Allah bunların fiziki görünümlerini de çok iğrenç kılmıştır. Normal bir insanda acizlik olarak ortaya çıkabilecek şeyler, münafıklarda en iğrenç, en pis, en itici şekilde ortaya çıkar. İnsanlar yanlarında durmaya tahammül edemez.

Münafıkların kendi aralarındaki çatışma çok şiddetlidir. Birbirlerinden nefret eder, birbirlerine tahammül edemezler.

Münafık karakterini gözle görüyor olmamız Allah’ın ayetini görüyor olmamız açısından güzelliktir. Ayetlerde anlatılan münafık iğrençliğini, vicdansızlığını, alçaklığını, hainliğini canlı canlı görüyoruz.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Kasım 2017

Hiçbir münafık rahat yaşayamaz. Özellikle atağa geçme evresinden sonra münafıkların hayatı çok çekilmez ve itici olur.

Peygamberimiz döneminde münafıklar, Müslümanları “bize gelin” diye kendi lağım çukurlarına çağırıyorlardı. Münafıkların, Müslümanları böyle çağrılarla etkileyebileceklerini sanmaları da ahmaklıklarını gösterir.

Münafık İttihadı İslam’dan, Müslümanların manevi bir lideri olması gerektiğinden bahsetmez. Mehdiyeti, İsa Mesihin gelişini anlatmaz. İslam’ın hakim olacağından bahsetmez. Peygamberimiz’in neslinden, seyyidlerden şeriflerden hoşlanmaz. Bu yüzden Peygamberimiz’in ailesini şehit edenler münafıklardır. Peygamberimizin hanımlarına karşı da çok haset doluydular.

Münafıklarda cinayet eğilimi çok yüksektir. Ruhu şeytan olduğu için gizlice cinayet işlemeye eğilimlidirler. Çoğu geçmişlerinde faili meçhule karışmış oluyor. Peygamberimiz döneminde de Dırar mescidine silah saklıyorlar, Peygamberimiz’e ve sahabeye suikast planlıyorlardı. Münafıkların geçmişte bu özellikleri var gelecekte de olabilir, hep dikkatli olmak gerekir.

Münafık, Müslümanların arasında 20 yıl kahpe, alçak, muhbir, kalleş olduğunu bilerek yaşıyor. Hayvan olsa böyle korkunç bir hayata dayanamaz. Ama Allah bunları Müslümanlara hizmet etmesi için özel yaratıyor.

Münafıklardaki şeytani güç küfürde yoktur. Özellikle ahir zaman münafıkları çok ahlaksız ve şedittir. Hadislerde aralarında kadınların da olduğu deccallere dikkat çekilmiştir. Ahir zaman münafıklarının her biri bir deccal hükmündedir. Ama münafıkların varlığı her zaman müminler için hayır vesilesi olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 13 Kasım 2017

Nitelikli münafık derin devlet yapısıyla bağlantılıdır. Muhbir ve alçak karakterlidir. Peygamberimiz devrindeki münafıklar Sasaniler ve Roma devletiyle bağlantı kuruyor, Peygamberimiz’e operasyon yapılmasını istiyorlardı. Ama ahmak ve akılsız oldukları için, müminin münafıkla mücadelesi aslanın domuzla mücadelesi gibidir. İki ilmi pençede münafık fikren yerle bir olur.

Münafık zaten pisliktir, her türlü adiliği yapmaya müsait bir deccal öncüsüdür. Şeytan üstüne çöktüğünde tam deccal olur. Bu tipler çocukken de şaki karakterlidir. Daha küçük yaştayken insanlara zarar verirler. Tüm hayatları rezillik, küfürbazlık, dolandırıcılıkla geçer. Müslümanların yanına geldiklerinde arada muazzam bir zıtlık oluşur. Bir domuz sürüsünün tertemiz bir dünyayla karşılaştığını düşünün, Müslümanların temiz dünyasını görünce “bizi de aranıza alın” diye domuz olduklarını gizlemeye çalışırlar. Müslümanların sahip olduklarından faydalanmayı planladıkları için tüm güçleriyle Müslümanların daha zengin, daha güçlü olması için çabalarlar. 20 yıl Müslümanları zenginleştirmek için uğraşırlar. Allah bunların domuz kafasını kapar, ahmaklıklarını göremez şekilde 20 yıl boyunca Müslümanlara hizmet ederler. Tam bir yal yalayıcısı olurlar. Bu ahmaklıklarını fark ettiklerinde de yolunmuş kaz gibi kaçarlar. Allah’a haşa oyun oynamaya kalkanı Allah böyle rezil eder.

Münafık rezil olduğunu, aşağılandığını gördüğü halde “bir şey olmadı ki, bir şey olmadı ki” takılmaya çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 12 Kasım 2017

Münafıkların yaşadıkları yerler köpek kulübesi gibidir. Peygamberimiz huzur ve güzellik içinde, en güzel mekanlarda yaşarken münafıklar hep sürünmüştür.

Münafıklar ete dalmış kuduz köpek gibi hırsla yaşadığı için yaşının geçtiğini de fark etmez. İt gibi yıllarca Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl boyunca Allah onun ferasetini, basiretini kapatır. 20 yıl eşek gibi çalışır Müslümanlara hizmet eder. 20 yıl sonunda bağıra bağıra, zıplaya zıplaya kaçar. Ama alnındaki kerizlik, enayilik, ahmaklık yazısını silemez. Uzaktan sürekli müminleri seyreder. Müminlerin muazzam rahatlık, neşe, zenginlik içinde yaşamasını gördükçe azabı daha da artar.

Hz. Süleyman’ın şeytanları nasıl denizin dibindekini getiriyorlar, münafık da şeytani şevkiyle Müslümanlara muazzam bilgi ve zenginlik getirir. Münafık Müslümanların yanındayken yaptığı çevreyle kendi geleceğini garanti altına aldığını düşünür. Siyasi imkanlar, geniş çevre, evler, arabalar hazırlarken bunları kendisinin elde edeceğini zanneder. Tüm bunları yaptıktan sonra kendisinin köpek gibi çalıştığını ama hiçbir şeyi elde edemeyeceğini görür. Tam bir keriz, ahmak konumuna düşer ve can acısıyla kendini dışarı atar. Kendini dışarı attıktan sonra verdiklerini geri almaya çalışır, ama iş işten geçmiştir. Enayilik, kerizlik yaftası alnına Allah tarafından vurulmuştur.

Kafirin tutumu açıktır. Münafık gözü dönmüş ve karanlık tiptir. Cinayete yatkındır. Araştırılsa bir çok faili meçhulün kaynağında münafıklar vardır. Allah’a, İslam’a, Müslümanlara düşmandır ve bu düşmanlığı çok azgın bir düşmanlıktır. Münafıkları gördükçe Müslümanlar birbirlerine daha çok bağlanır, birbirlerini daha çok severler.

Münafık züppeliğe çok meraklıdır. Kör cahil olduğu halde kendince filozoflardan, yazarlardan örnekler verir. Oysa tam bir köprü altı çakalıdır, münafıklar iki cümleyi bir araya getiremeyen tiplerdir.

Münafıklar akıl hastalığı şeklinde yalan söyler. Münafıkların yalancılığı binlerce ahlaksızlıklarından sadece bir numunesidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Kasım 2017

Allah münafığı Müslümanlar ibret alsınlar ve eğlensinler diye özel yaratılmıştır. Aklı alınmıştır ama içine şeytanın zekası enjekte edilmiştir. Ayette konuştuklarında dinlersin diye bildiriliyor, ama akıl almaz ahmaktır. Münafık hayatı boyunca köpek gibi aşağılanır, eşek gibi çalışır, sonunda yarasa gibi sesler çıkararak kaçar. Geride gençliğini, hayatını, Müslümanlara zenginliği bırakmış olur. Ahmaklığını, enayiliğini boynuna takar domuz gibi kaçar. Münafık ahmaklığı, 20 yıl test edilmiş onaylanmış, tescilli ahmaklıktır. Allah münafığın enerjisini, emeğini, hayatını, malını her şeyini alır müminlere verir. Geriye münafığın fosili kalır, o fosilden de Allah müminleri kurtarır.

Münafıklar tarihin en büyük kerizleri, en büyük enayileridir. Bir insanın hayattaki en önemli varlığı gençliğidir. Münafıklar Peygamberimize gençliklerini verdiler. Enayi münafıklar keriz gibi tüm gençliklerini veriyor sonunda lağım dolu çöp kamyonu gibi çekip gidiyorlardı. Her gidişlerinde Müslümanlar ferahlıyordu. Peygamberimiz döneminin münafıkları da ahir zaman münafıkları da kerizliklerinin acısını ölünceye kadar çektiler, çekecekler.

Münafıkların hepsi çirkin, itici, ahlaksız, hepsi köprü altı dolandırıcısı olduğu için birbirlerinin yüzüne bakmaktan acı duyarlar. Bir arada çektikleri azap çok büyüktür. Kartlaşmış, tirit, kokuşmuş, cesede dönmüş münafıklar bir arada olduklarında o pis kokuyu, o kokuşmuşluğun iğrençliğini tarif etmek mümkün değildir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Kasım 2017

Peygamberimiz döneminde yaşlı kadın münafıklar etraflarına yaşlı, bunak kadınları toplayarak halkı Resulullah aleyhine tahrik etmeye çalışırlardı. Peygamberimiz sefere hazırlanır, Allah için mücadele ederken bu bunak kadınlar sürekli fitne peşinde olurdu.

Münafıkların dünyada ve ahirette içine düştüğü durum müminler için eğlence ve neşe vesilesidir. Münafık dünyada da mutlaka açığa çıkar, mutlaka karpuz gibi patlar ve deşifre olur. Münafığın dünyada da aşağılandığını herkes görür.

Allah münafıkların içindeki yaşlı, bunak, nefret dolu kadınlara özel dikkat çeker. Peygamberimiz döneminde de yaşlı, yaşlılıktan içi geçmiş bazı kadınlar münafıkların içinde Peygamber aleyhinde faaliyet yapıyorlardı. Ayette geçen “düğümlere üfüren kadın” ifadesi bu yaşlı kadın münafıklara işaret etmektedir. Bunlar ahmak beyinleriyle sezdirmeden kaş göz hareketleri yapıyor müminlerle alay ettiklerini sanıyorlardı.

Münafık malı yığıp biriktirir o mal yine sonunda Müslümanlara nasip olur. Münafık malının kendini ölümsüz kılacağını zanneder, mala delice bağlıdır. Ama sonunda sahip olduğu her şey münafığa iç acısı olur. Allah münafığı en çok ruhunu yakar azaplandırır.

Allah münafıkları dine mutlaka hizmet ettirir. Resulullah zamanında münafıklar eşek gibi hizmet ettiler. Peygamberin ve Müslümanların müthiş zengin olmasına vesile oldular. Geceli gündüzlü eşek gibi çalıştılar, nöbet tuttular, savaşlara katıldılar, aşağılandılar, sonunda da içleri kuruyup tek başlarına sürünerek öldüler.

Münafıklarda cinayete yatkınlık ve katil yüzü vardır. Yüzlerindeki ifade çok pis ve iticidir. Peygamberimiz de kim şeytanı görmek isterse münafıklara baksın diyerek onların yüzündeki korkunç itici ifadeye dikkat çekmiştir. Resulullah döneminde de münafıklar, haber toplamak için Müslümanların yanına geliyorlardı. Topladıkları her haber ise münafıkların kahrolmasına sebep oluyordu.

Münafık bütün ömrünü Müslümanlara hizmet ederek, Müslümanlara imkan sağlayarak geçirir. Bir gün Peygamber’in vefat edip de o mülklerin yeniden kendi ellerine geçeceği ümidiyle bütün imkanlarını Peygamber’e seferber ederler. Bütün gençliklerini, mülklerini, imkanlarını Müslümanlara verip, ihtiyarladıklarında da artık enayi konumuna düştüklerini anlayıp Müslümanların yanından kaçıp giderler. Münafıkların kerizliği ve enayiliği Müslümanların en büyük eğlencelerinden biridir.

Münafık en büyük azabı Peygamber (sav)’in varlığından çeker. Peygamber (sav)’in kendilerini aşağılamasından çok tedirgin oluyorlardı. Peygamberimiz (sav)’in münafıkları bu kadar aşağılamasını münafıklar ömür boyu unutamadılar, en büyük ızdırapları buydu. Samimi müminler ise Peygamber (sav)’in yanını cennet bahçesi olarak görürler.

Zer aleminde bütün insanlar Allah’a samimi kulluk etmeye söz veriyorlar. Ama dünyaya geldiklerinde münafıklar münafıklık yapıp o sözlerini bozmuş oluyorlar.

Dürüst bir insanın yüzünde halim bir ifade olur. Kuran’a, İslam’a titizdir. Dengeli, tutarlı olduğu için güvenilirdir. Oysa ki münafıklara çok dikkatli ve temkinli olmak gerekir. Münafık samimiyetsizdir, dolandırıcı karakterlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Kasım 2017

Münafık sevgi sözcüğünü silah olarak kullanır. Sevgiyi teknik bir kavram olarak bilir. Ama asla sevgiyi yaşamaz. Müslümanlara sevgi kelimesinden bahsedince Müslümanları etkileyebileceğini düşündüğü için bu kelimeyi taktik olarak kullanır. Dürüstlük, samimiyet, candanlık, sevgi münafığın yaşadığı duygular değildir.

Allah münafıkları özel yaratır. Çok tiksinti vericidirler ve aşağılık varlıklardır. Tam beyinsizlerdir ama şeytan onlara etki ettiği için şeytani bir zekaları vardır. Münafık Allah’ın özel yarattığı bir zombidir. Ortaya çıkarken Müslüman gibi görünür. Peygamberimiz döneminde İslam’ı kullanarak ortaya çıkıyorlardı. Haşa Peygamber’in merhamet etmediğini, kendilerinin ise merhametli, adil ve şefkatli olduğunu iddia ediyorlardı. Peygamberimiz’i Müslümanları mücadeleye çıkarıp vefatlarına sebep olduğunu iddia ediyorlardı. Oysa Müslümanlar mazlumları korumak için mücadeleye şevkle koşuyorlardı. Münafık çok ahmak ve beyinsiz olduğu için dini kullanarak imanı zayıf olanları etkilemeyi amaçlıyorlardı.

Münafıklar pis işlerle uğraşırken müminler hayır işlerinin peşindeler. Münafıklar Hz. İbrahim döneminden beri Müslümanların dağılması için uğraşırlar. Her seferinde de başarısızlığa uğrarlar.

Deccal şeytanın bir yansımasıdır. Şeytanın bir insanı kaplaması sonucu meydana gelen Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır. İyilik adına çıkıyor gibi yapar halbuki zalimdir, alçaktır. Dinsizliği savunur. Gaddar bir yapıya sahiptir, kan dökücüdür. Ona uyan münafıklar da kan dökücü ve acımasızdır, İslam’ı ve Müslümanları hedef alırlar.

Allah şerlilerin, münafıkların şerrinden Müslümanları mahfuz etsin. İslam’ı ve Müslümanları galip, münafıkları küfrü ve şerlileri mağlup etsin inşaAllah.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here