MÜSLÜMANLARLA MÜNAFIKLAR ARASINDAKİ 60 FARK..

1- Müslüman eleştiriye açıktır. Münafık eleştiriden kaçar.
2- Müslüman kendisini eleştireni sever. Münafık kendisini eleştirenden nefret eder.
3- Müslüman kendisinden akıllı olana toprak gibi olur. Münafık isyankar ve kıskançtır.
4- Müslüman daha takva olanı seçer. Münafık imanı zayıf olanı.
5- Müslüman sakin ve huzurludur. Münafık ajite ve huzursuz.
6- Müslümanın hizmeti çoktur. Münafığın hizmeti yoktur.
7- Müslüman davasını asla terk etmez. Münafık hemen gider.
8- Müslüman yanlış yapmaktan azap duyar. Münafık yanlış yapmaktan gizli haz duyar.
9- Müslüman hep akıl danışır ve hep sorar. Münafık hep akıl verir ve hiç sormaz.
10- Müslüman Allah’ın anıldığı yerde olmak ister. Münafık Allah’ın anılmadığı yeri seçer.
11- Müslüman kardeşlerine çelikle bağlıdır. Münafık iplikle.
12- Müslüman küfrün içinde azaptan erir. Münafık küfürden beslenir.
13- Müslüman çok güvenir. Münafık çok kuşkucudur.
14- Müslümanın dili de yaşamı da dine ayarlıdır. Münafığın dili dine yaşamı ise küfre ayarlıdır.
15- Müslüman eksik kapatandır. Münafık eksik arayandır.
16- Müslüman güzellikleri görendir. Münafık kusurları görendir.
17- Müslüman şefkate meyyaldir. Münafık zulme meyyaldir.
18- Müslüman açık ve ortadadır. Münafık kapalı ve gizlidir.
19- Müslüman zor zamanlardan keyif duyar. Münafık azap duyar.
20- Müslüman hikmeti görür. Münafık hikmeti görmez.
21- Müslüman Allah’a güvenir. Münafık küfre güvenir.
22- Müslüman sevgiye yatkındır. Münafık nefrete yatkındır.
23- Müslüman kendisine yapılan hatayı unutur. Münafık biriktirir.
24- Müslüman affedicidir. Münafık kindardır.
25- Müslüman gereksiz olanı merak etmez. Münafık her şeyi bilip duymak ve bilgi yüklenmek ister.
26- Müslüman tek kalmaktan sıkılır. Münafık müslümanlar istemez.
27- Müslümanın dilinde hep Allah olur. Münafığın dilinde hep kendi olur.
28- Müslüman Mehdi’ye aşıktır. Münafık Mehdi’ye düşmandır.
29- Müslüman güzel yaşar. Münafık hep zor yaşar.
30- Müslüman zor zaman insanıdır. Münafık kolay dönem insanıdır.
31- Müslüman Peygambere ve dine hayrandır. Münafık güçlü gördüğüne gider.
32- Müslüman aklını kullanır. Münafık sadece bedenini kullanır.
33- Müslüman hikmetli ve gerekli konuşur. Münafık boş ve çok konuşur.
34- Müslüman çıkarıyla çatışan konularda Allah yanlısıdır. Münafık çıkarıyla çatıştığında hep kendi tarafındadır.
35- Müslüman akıllıdır. Münafık ahmaktır.
36- Müslüman Kuran’a uyar. Münafık kalabalığa uyar.
37- Müslüman kalitelidir. Münafık özentidir.
38- Müslüman itaatkardır. Münafık isyankardır.
39- Müslüman pozitif elektirik yayar. Münafık negatiftir.
40- Müslümanın çevresinde toplanan çok olur. Münafıktan kaçan çok olur.
41- Müslüman kanaatkardır. Münafık açgözlü ve ihtiraslıdır.
42- Müslüman paraya değer vermez. Münafık paraya tutkundur.
43- Müslüman her yerde temizdir. Münafık gizli kirlidir.
44- Müslüman yatıştırıcıdır. Münafık karıştırıcıdır.
45- Müslüman dengelidir. Münafık tutarsızdır.
46- Müslüman ibadete karşı isteklidir. Münafık ibadete karşı isteksiz ve tembeldir.
47- Müslüman gıpta eder. Münafık kıskanır.
48- Müslüman sadakati sever. Münafık sadakati bilmez.
49- Müslüman sözünün eridir. Münafık kalleştir.
50- Müslüman dobra ve korkusuzdur. Münafık korkak ve sinsidir.
51- Müslüman her konudan konuşur. Münafık kendisine döneceğini düşündüğü konuları konuşmaz.
52- Müslüman hüsn-ü zanlıdır. Münafık su-i zanlıdır.
53- Müslüman nurludur. Münafık nursuzdur.
54- Müslümanın yaptığı işte bereket olur. Münafığın yaptığı işte uğursuzluk olur.
55- Müslüman çok neşelidir, çok gülendir. Münafık çok sıkılgan ve az gülendir.
56- Müslüman her şeyi karşılıksız yapar. Münafık her şeyden karşılık umar.
57- Müslüman birlik olmaktan yanadır, birleştiricidir, yapıcıdır. Münafık uzaklaşma, yalnızlaştırma, ayırma ve dağıtma taraftarıdır.
58- Müslüman dini hem anlatır hem yaşar. Münafık ise sadece anlatır ama yaşamaz
59- Müslüman hep İslam’a daha fazla hizmet etmenin yolunu arar. Münafık hep tembellik peşindedir.
60- Müslüman dürüsttür. Münafık yalancıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here