Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (1-18 Nisan 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Nisan 2018

Münafıkların İslam’a Kuran’a hiçbir hizmeti olmaz, sadece Müslümanların hayır faaliyetlerini durdurmaya çalışır. Bunu yapıyor olmak en önemli münafık alametidir. Dine, İslam’a hiçbir hizmeti olmayıp kafayı sadece faydalı Müslümanlara takar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 17 Nisan 2018

Münafık müminlere en faydalı olan varlıktır. Allah münafığın kaderini Müslümanlara fayda sağlayacak şekilde yaratmıştır. Müminlerin telif gücü artar, dinçliği artar, sayısı artar. Münafık bitkinlik, bereketsizlik içinde azap dolu hayat yaşarken. Mümin zindelik ve neşe kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Nisan 2018

Münafık ahlaksız olduğunu ve cehenneme gideceğini bilmesinden kaynaklanan bir acı içinde yaşar. Münafığın belası peşindir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 13 Nisan 2018

Hiç kimsenin itibar etmediği, herkesin aşağılık olduğunu bildiği, yapayalnız insanlar haline gelmek münafıklara Allah’ın verdiği en büyük cezadır. Samiri’nin çöllerde tek başına dolaşması gibi tek başlarına aşağılanarak yaşıyorlar. Yanlarında sadece homoseksüel, kriminal, toplumun en aşağılık tipleri oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Nisan 2018

Müslüman her zaman hayır peşindedir. Münafıklar ve küfür ise şer peşinde olur. Müslüman sürekli hayır, güzellik yapar. Münafıklar ise Müslümanların yaptıklarına ve hayatına haset ederek kavrulur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Nisan 2018

Münafıklar kendilerinin başıboş, Allah’tan bağımsız olduklarını zannederler. Kaderi yaşadıklarını bilmezler. Kuduz köpeklerin sokakta tepişmesi gibi rahatça tepiştiklerini, başıboş saldırdıklarını düşünürler. Halbuki tüm yaptıkları Allah’ın emriyle olur. Münafıkların bu saldırıları müminlerin bereketini, gücünü arttırmak için Allah tarafından özel yaratılmıştır. Milimi milimine Allah’ın kontrolü altındadırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Nisan 2018

Küfrün ve münafıkların, müminlerle uğraşması mümin için şereftir. Yaptığın faaliyetin etkili olduğunun delilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Nisan 2018

Münafık özel yaratılmış zavallı bir güçtür. Müslümanların motive olması için bir vesiledir. Bunun dışında hiç kaale alınacak bir yönleri yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 5 Nisan 2018

Münafıklar 20-30 yıl istemeye istemeye İslam’a hizmet ediyorlar. Bu da münafığın tamamen Allah’ın kontrolünde olduğunun mucizevi bir delilidir. Allah’ın emriyle 20-30 yıl, Allah’sız Kitapsız olduğu halde İslam’a hizmet ediyor, 50 yaşından sonra münafık olduğunu açıklayıp münafıklık görevine geçiyor çok şaşırtıcı bir durum. Münafığın Müslümanlara faydalarından biri de vidanjör görevi görmesidir. Nerede çürümüş, kokmuş, pislik tip varsa topluyorlar. Müslümanların Allah rızası için sabrettiği ve bir şey demediği lağım mahluklarını alıp gidiyorlar.

Müslümanların münafıklarla ilmi mücadelesi çok önemlidir. Müslümanın Kuran’da bildirilen cesareti, kararlılığı, sabrı yaşaması için münafıkların varlığı şarttır. Aşağılık, karaktersiz, haysiyetsiz münafıklarla ilmi mücadele Müslümanın neşesini, gücünü, şevkini artıran hayati bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Nisan 2018

Münafık kendinin aşağılık mahluk olduğundan çakal gibi emindir. Kendince Müslüman taklidi yapmaya çalışır ama zaman zaman dinsizliğini açıkça gösterir. Nadir rastlanacak tarzda bir arsızlığa sahip olduğu için kılıktan kılığa girer.

Adnan Oktar Diyor Ki… 1 Nisan 2018

Münafık çok pislik ruha sahip olduğunu bildiği için hızlı çöker. Yüzü karayolları hafriyat kamyonu geçmiş gibidir. Münafıklar birbirlerinin de ahlaksız olduğunu bilir ve bu ahlaksızlık bünyelerinin kaldıramayacağı nitelikte olduğu için ömürleri hep kısa olur. Münafıkların çökme hızı müminlerden en az 20 yıl daha ileridir. Çürüme ve bozulma münafıklarda çok şiddetlidir. Münafıklarda akıl bozukluğu da çok şiddetlidir.

Allah’ın nitelikli münafıkları yaratması Müslümanlar için nimettir. Bu kadar karaktersiz, bu kadar haysiyetsiz, köprü altı çakalı karakteri taşıyan cemiyet mikrobu gibi mahlukların Müslümanlarla uğraşması Müslümanlar için şereftir. Katilde, hırsızda dahi utanma hissi oluyor. Bu köprü altı çakallarında hiçbir utanma yok. Bu da Müslümanlara çok büyük bereket getiriyor. Münafık, Müslümanın telif gücünü arttırır. Zayıf olanı güçlendirir, güçlü olanı daha da sağlamlaştırır. Münafığın vidanjör görevi görmesi de Müslümanlar için büyük bir kolaylıktır. Nerede pislik, karaktersiz, pörsümüş münafık varsa kendi pislik yuvalarına toplar götürürler. Böylece Müslümanların tahrir olmasına vesile olurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here