17 C
Istanbul, Türkiye
Perşembe, Nisan 19, 2018

Münafıkların Temel Özellikleri

Münafıklar, iman eden samimi Müslümanlardan akıl, iman ve düşünce yapısı olarak tamamen farklıdırlar. Bir münafık dıştan bakan bir kimseye dini yaşadığı izlenimini verebilir; konuşmalarıyla, tavırlarıyla Müslüman taklidi yapabilir, ibadetleriyle...

Kuran’da Münafık Karakteri

Bir Müslümanın en önemli özelliklerinden biri, kendisine Kuran'ı rehber edinmesidir. Kuran'ı rehber alan insan, hem kendini hem dünyayı hem de içinde yaşadığı toplumu Kuran ayetlerine göre değerlendirir. Çünkü bilir...

Münafıkların Müminlere Karşı Giriştikleri Hain Eylemler

Münafıklar, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, bir zorluk ve sıkıntı anında hemen fitne, kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Ancak münafık topluluğunun, müminler aleyhindeki faaliyeti bununla sınırlı kalmaz. Münafıklar,...

Allah Münafıkları Mutlaka Ortaya Çıkaracak ve Azaplandıracaktır

Münafıklarla ilgili Kuran'da bildirilen tüm ayetler, üstün güç sahibi Yüce Rabbimiz olan Allah'ın mümin topluluğu içindeki münafıkları mutlaka ortaya çıkaracağını bizlere haber vermektedir. Münafıklar, kendi düşük akıllarınca ne kadar...

Münafıkların Müminleri Kendilerince Aldatma Girişimleri

İlk bölümde de belirttiğimiz gibi, münafıkları diğer inkarcılardan ayıran, münafıkların kendilerini mümin gibi göstermeye çalışmalarıdır. Münafıklar birtakım dünyevi çıkarları uğruna müminlerle birlikte olmak isterler ve bu ortamda onlar gibi...