17 C
Istanbul, Türkiye
Pazartesi, Şubat 19, 2018

Münafığın En Izdırap Duyduğu Konulardan Biri Münafık Alametlerinin Anlatılmasını Dinlemektir

Münafığın canını en çok acıtan, ruhunu en çok yakıp kavuran konulardan biri, 'münafıklığın sırlarını anlatan Kuran ayetlerini duymak, münafık karakterinin deşifre edilmesini dinlemek zorunda kalmak' tır. Çünkü bu onun tüm oyunu...

Münafıklık yapan her insan, ‘ahlaksızlıklarıyla ve alçaklıklarıyla’ tarihe geçmiştir ve geçecektir

İnsanoğlunun ilk yaratıldığı günden bu yana ikiyüzlü, kötülük peşinde olan, huzursuzluk çıkaranlar hep var olmuştur. İşte bu gibi münafıklık yapan her insan, 'ahlaksızlıklarıyla ve alçaklıklarıyla' tarihe geçmiştir. Bu kişiler nesilden nesile,...

Yalan Söylemek, Münafıkta Adeta Bir ‘Akıl Hastalığı’ Şeklindedir

Münafık, kendisine oluşturduğu sinsi yaşam şekli içerisinde ayakta kalabilmek için, kendince sürekli olarak sahtekarlıklarına devam etmek, her bir oyununu bir diğeriyle desteklemek ve sürekli olarak şeytanlıklarını güçlendirmek durumundadır. İşte bu...

Münafık, Hiç Kimse Tarafından Gerçek Anlamda Sevilmediğini Bilir

Müslümanlar hep pozitif, yapıcı, tevazulu, anlayışlı bir karaktere sahiptirler, bu o kadar barizdir ki münafıklar bile Müslümanların insanlarla güzel iletişim kurabildiklerini, olgunluklarını ve yüzlerindeki iç açıcı ifadeyi görebilirler. Kendilerine...

Münafık, İslam’a Hizmet Etmesi Gerekirse, Bunu Sinsice Küfre Hizmete Çevirir

Münafık Allah'ı anmaktan ve Allah'ın anıldığı bir ortamda olmaktan çok rahatsız olduğu gibi, Allah yolunda bir hizmette bulunmaktan da 'büyük sıkıntı' duyar. İnanmadığı halde Allah'ın dinine bir katkıda bulunmak durumunda olması,...

Münafık Müslümanların Konuşmalarını ‘Dil Eğip Bükerek’ ve ‘Kelimelerin Anlamını Çarpıtarak’ Değiştirmeye Çalışır

'Kuran ayetlerini, Peygamberlerin, elçilerin ve Müslümanların konuşmalarını şeytani bir üslupla değiştirip, onların sözlerindeki anlamı çarpıtmaya çalışmaları', münafıkların önemli bir özelliğidir. Allah, bir Kuran ayetinde "… dillerini Kitap'a doğru eğip bükerler, siz...

Münafığın İslam Yerine Sapkın İdeolojileri Güçlendirme Çabası

Münafık, Kendince İslam'ı Zayıflatabilmek için Dine Muhalif Olan Her Türlü Sapkınlığı Destekler Münafıkların Müslümanlarla birlikte olduklarında mutlaka 'fitne çıkarmak için çaba harcayacaklarını' Kuran'da Allah bildirmiştir (Tevbe Suresi, 47). İşte münafığın en...

Münafık Küfrün Her Şeyine Çok Özenir

Münafık Müslümanlarla birlikte yaşamasına rağmen, içten içe küfre karşı derin bir hayranlık duyar. Bu yüzden de onların hayatında var olan her şeye karşı içinde büyük bir özlem vardır. Küfür...

Münafık Alametlerini Dinleyip Öğrenmek Müslümanlara Fayda Verir

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde münafıklarla Müslümanların farkını, "Allah'tan ancak mümin olan korkar ve ondan ancak münafık kendini emniyette hisseder." (Buhari, ''İman'', 36; Firyabi, a.g.e, s. 60) sözleriyle açıklamıştır. Müslüman olan kişi, münafık...

Dünya Çapındaki Tüm Derin ve Şeytani Yapılanmalar, Ajanlık Faaliyetlerinde Münafıkları Kullanırlar

Münafıkların 'sükseye, makama, itibara olan hayranlıklarını ve bir yerlere gelebilme konusundaki delice hırslarını' bilen derin şeytani yapılanmalar, onlara bu istediklerini vermek üzere hemen harekete geçerler. Bu aşamada ya kendilerini önemli ve kilit...