17 C
Istanbul, Türkiye
Pazartesi, Mayıs 28, 2018

Dünya Çapındaki Tüm Derin ve Şeytani Yapılanmalar, Ajanlık Faaliyetlerinde Münafıkları Kullanırlar

Münafıkların 'sükseye, makama, itibara olan hayranlıklarını ve bir yerlere gelebilme konusundaki delice hırslarını' bilen derin şeytani yapılanmalar, onlara bu istediklerini vermek üzere hemen harekete geçerler. Bu aşamada ya kendilerini önemli ve kilit...

Münafığın Sosyal Medyayı Küfürden Taraftar Toplamak İçin Kullanma Taktikleri

İnternet Allah'ın Ahir Zamanda yarattığı en büyük nimetlerden biridir. Kuran ahlakının güzelliklerini anlatmak, yeni dostlar edinmek, Müslüman ahlakını dünyaya yaymak için sosyal medya çok güzel bir araçtır. Dünyanın farklı uçlarındaki...

Münafık, Müslümanların Arasındaki İçten Sevgiyi Çok Kıskanır

Allah bir ayette "Yoksa onlar, Allah'ın Kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar?" (Nisa Suresi, 54) buyurmuştur. Bu ayette haber verildiği gibi, münafıklar Müslümanlara verilen maddi manevi tüm nimetleri kıskanırlar. Haset ettikleri konuların...

Münafıklar Peygamberimiz (sav)’in Yanında Öne Geçmeye ve Kendilerini Yüceltmeye Çalışıyorlardı

Kuran'da Müslümanlara hatırlatılan bir başka önemli konu da, 'Peygamberimiz (sav)'in bulunduğu bir ortamda, her konuda ona öncelik vermenin, onu en önde ve en üstün tutmanın önemi' dir. Bu ahlak anlayışı, Müslümanların...

Münafık, Müslüman gibi Görünmekten Utanır

Münafıklar asla Müslüman gibi görünmek istemez, Müslüman olarak bilinmekten utanç duyarlar (Müslümanları tenzih ederiz). İman edenlerin olmadığı veya onların kendilerini görmediklerini düşündükleri yerlere gittiklerinde, aynı küfürden biriymiş gibi davranırlar. Müslümanlarla...

Müslümanlar Allah’ı Sevgiyle Anarlarken, Münafık Allah’ı Çok Az Anar

Kuran'da, münafıklar hakkında verilen bir başka önemli bilgi de, bu zayıf imanlı insanların 'Allah'ı çok az anmaları' dır: Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman,...

Münafık, Sosyal Medya Hesaplarında Dini Hatırlatan Konuları Asla Görmek İstemez

Müslümanlar, tek bir paylaşımla on binlerce insana ulaşabilecekleri sosyal medya imkanlarını, İslam'ı tebliğde en etkili şekilde kullanmaya çalışırlar.İnsanları Allah'a iman etmeye, Kuran ahlakını yaşamaya, samimi bir Müslüman olmaya çağıran her...

Münafığın Varlığı Müslümanlar için Sürekli Hayra Dönüşür

Kuran ayetlerini bilmeyen bir insan, sanki Müslüman toplumları arasından hiç münafık çıkmasa, her şey çok daha iyi ve Müslümanların çok daha lehine olurmuş gibi düşünebilir. Oysaki münafığın varlığı, zahiren...

Münafık Güçlü Sandığı Taraftan Yana Tavır Alır

Münafıkların önemli bir özelliği, 'Allah'ın rızasının değil, şahsi çıkarlarının peşinde olmaları' dır. Herhangi bir konuda kendilerine bir yol çizecekleri zaman,"Hangi tarafta ya da kimin yanında olursam daha fazla çıkar ve imkan...

Münafık, İstihbarat Amacıyla Müslümanları Sürekli İzleyip Gözetler

Münafığın Müslümanlar arasında yaşadığı zamanlar, onun ince ince gelecekteki hayatının altyapısını oluşturduğu ve küfre yatırım yaptığı dönemlerdir. Bu hayatının yapı taşlarını oluşturacak olansa, Müslümanlar aleyhinde yaptığı faaliyetler ve küfre...