Münafık, Derin Devlet Yapılanmalarını ve Küfri Güç Odaklarını, -Haşa- Allah’tan Daha Büyük Görür

Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve onuru (izzeti)’ onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, ‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır. (Nisa Suresi, 139)

Münafıkların en önemli özelliklerinden biri de, gizli planlar yapıp bunları uygulamaya çalışırken, ‘Allah’ın sonsuz gücünü ve tüm varlıklar üzerindeki hakimiyetini unutmaları’ dır. İşte bu nedenle de, olayların sadece dış görünüşüne bakarak bir yargıya varırlar. Dünyadaki dengelere bakıp bir analiz yapar ve buna göre seçimlerini belirlerler. Güçlü olan bir topluluk varsa, bu gücün daimi olacağını sanır ve onlardan yana tavır alırlar. Oysaki Allah Kuran ayetlerinde,‘tarih boyunca nice güçlü toplumlar, nice güçlü insanlar yarattığını; ancak bunların Allah’ın tek bir emri ile tepetaklak devrilip yok olduğunu’hatırlatmıştır.

İşte münafıklar, içlerindeki dünya hırsı ve tutkusu sebebiyle bu gerçekleri göremezler. Dünyadaki dengelere göre hangi devletler, hangi gizli yapılanmalar güç sahibi görünüyorsa, onlardan yana olmak gerektiğini düşünürler. Allah Nisa Suresi 139. ayette, “Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler.” diye bildirmiştir. Ve münafıkların ‘kuvvet ve onuru’, ‘iman etmeyenlerin yanında aradıklarına’ dikkat çekmiştir. Ayetteki ‘Kuvvet ve onur’sözleriyle, bu ‘dünyanın hakimiyetine, dünyaya yön vermeye çalışan derin devletlere’ de dikkat çekilmiştir.

Allah, ‘kuvvet ve onuru’, yani ‘sükseli olmayı, herkesten farklı ve daha itibarlı olmayı’, ‘onların yanında mı arıyorlar?’ diye bildirmiştir. Çünkü ayette hatırlatıldığı gibi, “Şüphesiz, ‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır.” Allah’ın sonsuz gücü yanında, derin devletlerin, derin yapılanmaların ya da benzeri gizli organizasyonların hiçbir gücü yoktur. Zahire aldanan insanlara her ne kadar sükseli, gösterişli ya da güçlü görünseler de, bunların her biri, ‘Allah dilemeden hiçbir şey yapamayacak aciz topluluklar’ dır. Bu kurumların yöneticileri ya da üyeleri de, sokakta rastladığınız tüm diğer insanlar gibi acizlikleri olan, hastalanan, yaşlanan ve bir gün mutlaka ölecek olan, Allah’ın korumasına muhtaç, sıradan kimselerdir. Ama bu gerçekleri düşünmeyen münafık karakterli insanlar, onları gözlerinde çok büyütür ve bu organizasyonların isimlerini dahi anarken büyük bir hayranlık duyarlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here