Münafık Küfürle Gizlice Bağlantıya Geçerken Doğrudan Şeytandan Emir Alır

Münafıklar İslam’ı yaşama konusundaki gevşek ve lakayt tavırlarıyla Müslümanlar arasında dikkat çekerler. Allah’ın emirlerini yerine getirme, Kuran ahlakını yaşama ve İslam’a hizmet etme konusunda son derece şevksiz ve isteksizdirler. Buna karşın şeytanın telkinlerini büyük bir şevkle ve anında yerine getirirler. Şeytan kendi dostlarıyla bağlantı kurmalarını telkin ettiğinde, hiç duraksamadan hemen inkarcılarla bağlantıya geçerler. Allah bir Kuran ayetinde münafıkların küfürle birlikte, Müslümanlar aleyhinde yaptıkları gizli fısıldaşmaların, kurdukları sinsi planların, hep ‘şeytan ürünü olan’ yani ‘şeytanın talimatıyla gerçekleşen’ olaylar olduğuna dikkat çekmiştir:

Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları, iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan (ürünü olan işler)dendir. Oysa Allah’ın izni olmaksızın o, onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. (Mücadele Suresi, 10)

Bir başka ayette de şeytanın, cehennemde kendisine uyan münafıklara “Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz” dediği haber verilmiştir. Bu da yine münafıkların, doğrudan ‘şeytanın çağrılarıyla ve talimatlarıyla hareket ettiklerini’ göstermektedir:

İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: “Doğrusu, Allah, size gerçek olan vadi vadetti, ben de size vaatte bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki, zalimlere acı bir azap vardır.” (İbrahim Suresi, 22)

Münafıklar, inkarcılarla bu şekilde gizlice bağlantıya geçerek ve kendilerince Müslümanlar aleyhinde işbirliği yaparak iman edenlere zarar verebileceklerini sanırlar. Ne var ki Allah’ın her şeyin üzerindeki gücünden ve hakimiyetinden habersizdirler. Allah yukarıda yer alan ayetin devamında, -Allah’ın dilemesi dışında-, ‘münafıkların Müslümanlara hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini’ (Mücadele Suresi, 10) bildirmiştir.

madde, new scientist

ADNAN OKTAR: “Enam Suresi, 121. ayet: “… Gerçekten şeytanlar”; münafıklar, yani iblis ordusu, “sizinle mücadele etmeleri için”; Müslümanlarla uğraşmak, onları rahatsız etmek, taciz etmek, tedirgin etmek, onları bir şekilde acıya, rahatsızlığa, huzursuzluğa çekmek için, “kendi dostlarına gizli-çağrılarda bulunurlar.” Bakın gizli. Asrımızda nasıl olur gizli? İnternetle olur, telefonla olur. En esaslı bu şekilde olabilir.” (A9 TV, 26 Ocak 2016)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here