Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (17-18-19-20-22-26-28-30-31 Aralık 2016)

Adnan Oktar Diyor Ki… 31 Aralık 2016

Allah münafıkların tüm tuzaklarını yerle bir etsin. Ehli Kitap’a hayır ve güzellik versin, ateistlere hidayet nasip etsin.

Münafık her şeyi yaratanın Allah olduğunu anlayamayacak kadar ahmaktır. Kendisini gizlediğini zanneder, gizli sandığı her şeyi yaratan Allah’tır.

Münafık kendince cahil bir özgürlük anlayışı içindedir, sürekli başını belaya sokar, bir beladan kaçmaya çalışırken diğerine düşer.

Münafığın içinde Allah’a uzak olmaktan, haşa Allah’a karşı mücadele etmekten kaynaklanan muazzam bir sıkıntı ve anarşi vardır.

Münafığın yüzü kukla sahnesi gibidir. Yüzüyle sürekli oynar, bakışlarına pis ifade verir, menfaati gerektirdiğinde kendini mazlum gibi gösterir.

Münafığın ruhu sürekli karmaşa ve anarşi içinde olduğu için hayatının hiçbir anı huzurlu değildir, sürekli kin ve öfke içindedir.

Münafık Müslümanların tamamen dağılmasını ister. Kendisi Müslümanları terk ederken diğer insanlara siz de ayrılın, dağılın mesajı verir.

Münafık Müslümanların ne yaptığını da sürekli merak eder, Müslümanların başına bir sıkıntı gelmesini ister.

Münafık ilk başta Müslümanların içinde menfaat sağlamak için kendini saklar daha sonra Müslümanlardan ayrılmaya yeltenir ama başkalarını da kendisiyle birlikte sürüklemek ister.

Kuran’da en önemli konu münafıklarla ilmi mücadeledir. Çünkü münafık Müslümanların içinde İslam aleyhine faaliyet göstermektedir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Aralık 2016

Kuran’da binden fazla münafıklarla ilgili ayet var ama İslam dünyasının en az üzerinde durduğu konu münafıklık.

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Aralık 2016

Peygamberimiz’in vefatının hemen ardından münafıklar ve dönemin derin yapıları ittifak ederek Müslümanları büyük bir açmazın içine soktu.

Adnan Oktar Diyor Ki… 26 Aralık 2016

Münafıkta sabır ve tevekkül şeytanın etkisiyle iptal olmuştur. Bu yüzden olaylardan çok olumsuz etkilenir, kolaylıkla sinir krizine girer.

Münafığın en belirgin özelliklerinden biri içinde akıl almaz bir huzursuzluk olması ve sinirlerinin sürekli gergin olmasıdır.

Münafıklığın önemini gündeme getirmemizden sonra halkımız da münafıklık tehlikesinin farkına vardı.

Adnan Oktar Diyor Ki… 22 Aralık 2016

İngiliz halkı masumdur. İngiliz derin devleti ise münafıklardan ve şeytani ahlaklılardan oluşan karanlık bir yapıdır, asıl hedef bu olmalı.

Adnan Oktar Diyor Ki… 20 Aralık 2016

Münafık hiçbir işle ilgilenmek istemez, her şeyi Müslümanlara yaptırmak, onları çalıştırmak, onlara yük olmak ister.

Münafıklar eşyayı değerinden kaybettirmeye, bozmaya ve hasar vermeye çalışırlar. Sürekli bir bozgunculuk çıkarmak peşindedirler. (Araf Suresi, 85: Medyen (toplumuna da) kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik. Şuayb onlara:) Dedi ki: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka İlahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir belge (mucize) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların (hakları olan mallarını) eşyasını değerinden düşürüp-eksiltmeyin ve düzene (ıslaha) konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın. Bu sizin için daha hayırlıdır, eğer inanıyorsanız.”)

Münafık ekini, hayvanı, insanı her şeyi bozar. Deccaliyetin bu yüzyılda gıdaların ve hayvanların yapısını bozması da bu vasıflardan biridir. (Bakara Suresi 205: O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.)

Münafık imkan elde ettiği anda mutlaka sistemi, vicdanı, ahlakı bozar. Sağlıklı bir toplum olmasını istemez, o yüzden her şeyi tahrip eder.

Şeytan insanı en olmadık kuruntulara düşürerek tahrip eder münafık da tıpkı şeytan gibi zihni, mantığı, çevreyi her şeyi bozar ve tahrip eder.

Münafığın kesintisiz lağım gibi pislik akıtmasının sebebi ruhunun şeytanın kontrolünde olmasıdır.

Hz. Musa döneminde münafıklar bir çeşit yemek yetmez, sağlığımıza zarar diyorlar. Sürekli talepte bulunup acur, soğan istiyorlar. Amaçları yemek ya da sağlıkları değil Müslümanlara iş çıkarmak, sürekli kargaşa oluşturmak ve Müslümanların vaktini almaktır.

Münafık mevzi kazanmak için sağlığını kullanır. Peygamberimiz döneminde “bu sıcakta savaşa çıkılır mı?” demelerinin altındaki mantık budur.

Münafığın kullandığı damarlardan biri de “hürriyet”tir. Hürriyet adı altında dini, inancı, Müslümanları tahrip etmeye çalışır.

Münafık huzuru da tahrip etmek ister. Bu sebeple sürekli kargaşa, anarşi oluşturur. Ama bunu yaparken mutlaka makul görünen zemin oluşturur.

Münafık şeytan ruhlu olduğu için eşyayı, sevgiyi, dostluğu, hizmeti, müminleri her şeyi tahrip etmek ister.

Adnan Oktar Diyor Ki… 19 Aralık 2016

Münafık rahatsızlık verme makinası gibidir, her anı huzursuz olduğu için ya sözüyle ya bakışıyla ya esprisiyle mutlaka çevresindekilere rahatsızlık verir.

Kuran’a baktığımızda münafığın ana gayretinin Müslümanların vaktini almak olduğunu görüyoruz.

Münafık küfürle işbirliği yaptığında, fitne çıkardığında çok yetenekli olur. İslam’a hizmet etmesi gerektiğinde ise kendini yeteneksiz gösterir.

Şeytan münafığın bedenini tamamen kontrol altına almak için çok yoğun baskı yapar, bu yüzden münafık adeta deli gibidir.

İns şeytan olan münafık çok aktiftir. 1 tane münafık dahi Müslümanların başına bela olur. Peygamberimiz döneminde 1 münafığın etrafında 300 kişi toplanmıştı.

Müslümanlar münafıkların fitnelerini deşifre edip fikren etkisiz hale getirmedikleri müddetçe dünyada rahat edemezler.

Karun Müslümanlar kendisine ilgi, şefkat gösterdikçe şımarıyor ve azgınlaşıyor. Daha sonra da Müslümanların başına bela oluyor.

Karun, Musa döneminin münafıklarındandı. Tüm münafıklar gibi azgındı. Karun’un anahtarlarıyla uğraşmak dahi Müslümanlara yük oluyordu. Karun’un anahtarlarının Müslümanlara yük olması, münafıkların Müslümanlara sürekli iş çıkarmasına, yük olmasına bir işarettir.

Münafık Müslümanların güzel ahlakını kendi menfaati için kullanmak ister. Arsız ve hayasızca sürekli talepte bulunur. Münafık çok karaktersizdir, kendince angarya olarak gördüğü işleri Müslümanlara yaptırmak ister.

Münafık anahtarcıdır, gizli şeyleri açmaya meraklıdır. Müslümanların her şeyini merak eder, açıp araştırmak ister.

Münafık küfri bir iş olduğunda çok enerjik ve aktif olur, müminlerin yanında ise İslam’a hizmet konu olduğunda çok bitkin ve donuktur.

Münafığın amacı Müslümanların neşesini, huzurunu kaçırmak, onları paralize etmektir. Buna müsaade edilmediğinde münafığın keyfi kaçar.

Münafığın şeytanın etkisiyle beyni ve ruhu donar. Müslümanlar şevkle faaliyet yaparken münafık boş ve donuk yaşar. Münafık Allah’tan uzak olduğu için hayvani bir duyarsızlık ve lakayıtlık içindedir. Saatlerce boş durabilir, boş işlerle vakit geçirebilir.

İngiliz derin devleti şeytanın etkisiyle kontrolü altına aldığı münafıkları muazzam kullanıyor. Cinayetlerde, fitnelerde münafık kullanıyor. İngiliz derin devleti münafıkları internet konusunda profesyonel hale getiriyor. İslam aleyhine kullanmak için hacker sistemleri öğretiyor.

Münafık iklime göre şekil değiştiren bir karaktere sahiptir. Münafıklar Peygamberimiz döneminde de “sıcakta savaşa çıkmayın” diye fitne çıkarıyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Aralık 2016

Münafık kalbini Allah’ın zikriyle değil de başka şeylerle ferahlatmaya çalıştığı için yaptığı her şey onun için bela ve sıkıntıya dönüşür.

Münafık kesintisiz kargaşa ister. Komünist sistemde de bu vardır, sürekli çelişki, anarşi, kargaşa olması istenir.

Münafığın olduğu yerde müthiş huzursuzluk vardır, münafıktan sürekli bela akar, çevresine hep rahatsızlık verir.

Münafık makul bir şeyi durdurup engellemeye çalışır ve Müslümanların vaktini boş işlerle almak ister. Sürekli şeytani hareketlilik içindedir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 17 Aralık 2016

Şeytan insanların tüm zaaflarını, eksik yönlerini bilir, bu yüzden de münafıkları nasıl kullanacağını çok iyi bilir.

Münafıkta şiddetli aşağılık kompleksi vardır. Bu sebeple insanların eksik yönlerini öne çıkararak kendini yüceltmeye çalışır.

Münafığın sinirleri çok gergindir, kontrolsüz araba gibidir. Aniden beklenmedik hareketler yapar.

Münafık Müslümanlara çok büyük öfke besler. Bu öfkenin büyüklüğünden ağzından sürekli nefret taşar. Nefretini gizlemeyi başaramaz.

Münafık çok tembeldir, kendisi oturup Müslümanları çalıştırmak ister. Böylece hem Müslümanların vaktini alır hem de sürekli talepte bulunur.

Münafıklarda geçici iyileşmeler görülebilir, bundan gaflete düşmemek gerekir. Münafık çok kinlidir, ahlakı çok bozuktur, ani atak yapar. Normalde bir insanın aklına seri ahlaksızlık gelmez, münafık şeytanın etkisiyle çok seri olarak ahlaksızlıklar yapar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here