Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (2-3-4-6-8 Aralık 2016)

Adnan Oktar Diyor Ki… 8 Aralık 2016

Münafık akılsızca o kadar kendinden emindir ki tüm alçaklığına, pisliğine ve ahirete inanmamasına rağmen cennete gideceğini iddia eder. (Fussilet Suresi, 50: Oysa ona dokunan bir zarardan sonra tarafımızdan bir rahmet taddırsak, mutlaka: “Bu benim (hakkım)dır. Ve ben kıyamet-saatinin kopacağını da sanmıyorum; eğer Rabbime döndürülsem bile, muhakkak O’nun Katında benim için daha güzel olanı vardır.” der. Ama andolsun Biz, o kafirlere yaptıklarını haber vereceğiz ve andolsun onlara, en kaba bir azaptan taddıracağız.)

İngiliz derin devletine yalakalık yapan münafıklar da her biri dünyayı yönlendirecek kadar akıllı olduğu kanaatindedir. Ama çok akılsızdırlar.

Her münafık kendini dünyayı yöneten üstün beyin zanneder. Her biri inanılmaz akıllı olduğu kanaatindedir oysa hepsi ahmaktır.

Dünyanın bağlanılacak hiçbir yönü yok. Ancak münafıklar dünyaya delice bağlıdır. Münafığın dünyaya bağlılığı küfürden daha fazladır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 6 Aralık 2016

Ayette münafığın Kuran’ı dinlemeye dayanamadığı bildirilir. Münafık alamet vermemek için buna dikkat edebilir, ama yapamaz, mutlaka kaçar.

Münafıklık konusu üzerinde bu kadar durmamızın sebebi münafıkların Osmanlı döneminden bu yana bir çok yeri kene gibi sarmaları ve fitne çıkarmalarıdır.

Münafık Peygamberin meclisinde bulunmaya, münafık alametlerini dinlemeye tahammül edemez. İmani konuları dinlemek istemez.

Münafığın ahlaksızlığı, anormalliği, pisliği özel olarak yaratılmıştır. Münafıklık da bir nevi akıl hastalığıdır. Münafığın müstakil bir gücü olduğunu zannetmek çok büyük hata olur. Münafık ahmak ve dengesiz bir varlıktır, problemli, hasta bir tiptir.

Münafıklar kendilerini çok okuyan, çok araştıran, halkın bilmediklerini bilen üstün insan olarak görüyorlar. Kendilerini haşa Allah’tan üstün görüyorlar.

Müslümanların münafıkların internet üzerinden geliştirebilecekleri fitnelere karşı hazırlıkları yok. O yüzden bu yöntemlerin deşifresi önemli.

Bu yüzyılda münafıkların internet ve akıllı telefonlarla çok büyük fitne çıkarma imkanları oluyor. 15 Temmuz da bu fitnelerden biridir. Gizli yazışma programları ve sahte hesaplar münafıkların kirli bir güç elde etmesine sebep oluyor. 15 Temmuz’da bu gücün tehlikesi görüldü.

Münafık olmasa Müslümanlarda atalet olur. Münafık müminlere heyecan ve canlılık kazandırır. Her münafık hamlesi Müslümanların birliktelik gücünü, imani heyecanını ve şevkini güçlendirir.

Münafık kalbindeki pisliğe rağmen Allah’ı şahit getirir. Münafıkların konuşması kendilerince hep kafalama, zayıf insanları etkileme üzerinedir.

Münafık Kuran’dan, İslam’dan bahsediyor görünerek Allah’ın adını kullanarak Müslümanları aldatır.

Münafıklar Kuran’ı Müslümanlara karşı mücadele etmek için öğrenirler. (MÜNAFIKLAR İSE KURAN’I ÖĞRENİRLER VE KURAN’LA İLİM EHLİYLE MÜCADELE EDERLER. Ramuzel Hadis, sf.12)

Münafıklar konuştuklarını Kuran’a uygunmuş gibi göstermeye çalışırlar. Bunun için dillerini eğip bükerler. (Ali İmran Suresi, 78: Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler, siz onu (bu okur göründüklerini) kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. “Bu Allah Katındandır” derler. Oysa o, Allah Katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah’a karşı (böyle) yalan söylerler.)

Münafık şımarıktır, iyi olan her şeyin kendisinden kaynaklandığını iddia eder, bir bela oluştuğunda ise ahlaksızca Müslümanları suçlar.

Münafığın çirkin yönlerinden biri de Kuran ile Müslümanlığa saldırmalarıdır. Homoseksüelliği Kuran’la savunmaya çalışıyorlar, oysa homoseksüellik haramdır.

Münafıklar çok pisboğazdır. Hep Müslümanların malını mülkünü tahrip etmenin peşinde olurlar.

Münafıklar ahirete ve Allah’ın yardımına inanmadıkları için İngiliz derin devletini haşa Allah gibi görür, ona inanır ve yalakalık yaparlar.

Münafıklar müminleri değil küfrü güçlü görürler. Kararlı, azimli, samimi insanları değil entel, züppe, yancı karakterlileri önemli görürler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Aralık 2016

Müminler hep başarılıdır. Münafığın kini ve nefreti ise sadece kendini yakar. Diliyle zarar vermek ister ama o dil kendisini yakar.

Küfrün veya münafıkların sayıca çok olması önemli değildir. Allah hep az sayıda mümine zafer ve başarı vermiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 3 Aralık 2016

Münafıklık konusu İslam ahlakı hakim olana kadar gündemde tutacağımız bir konu, çünkü münafıklık İslam aleminin üzerindeki en büyük beladır.

Münafıklık çok derin bir delilik şeklidir. Münafığın ruhu adeta katran olmuştur. Bu ruh halini normal bir Müslümanın anlaması mümkün değildir.

İnsanları dürüstlüğe davet etmek gerekir. Çünkü münafık İslam alemi için büyük tehlike. Şu an İslam aleminde dökülen kandan münafıklar sorumlu.

Ateist olana baskı yapmak çok yanlıştır. Açıkça dürüst bir şekilde inanamadığını söylüyor. Baskı olduğunda insanlar münafıklığa yönelir Allah korusun.

Münafık en yüksek nitelikte negatif güç olduğu için münafıkla ilmi mücadele müminin sevabını en yüksek noktaya çıkarır.

Küfür açıktır, tavrını dürüstçe ortaya koyar, namaz kılmıyorsa açık açık söyler. Münafık ise inanmadığı halde ömrü boyunca sahtekarca yaşar.

Münafık çok yalancıdır. Müslümanlarla temiz yaşamak istemez, dine, imana haşa hakaret edenlerle bağlantı içinde yaşar.

Münafıkların kaderde sayısı bellidir. Kuran’da şeytanın samimi kullara etki edemeyeceği, sayısı belirlenmiş kişileri saptıracağı bildirilir.

Dürüst olmak vicdanın rahat etmesini sağlar. Münafık ise sürekli sahtekarlık, yalancılık yapar bu yüzden de sürekli gerilim içindedir.

Huzurlu, rahat yaşamak varken münafık sürekli gerilim içinde ahlaksızlık yaparak yaşar.

Münafığın şeytana teslim olması ve şeytanın etkisine girmesi mucizevi bir olay. Aslında şeytanın etkisi zayıftır ama münafık şeytana teslim olur.

Mümin bedenini güçlendirmek ister ama amacı Allah rızasıdır, Allah için hizmettir. Münafık ise dünya hırsıyla bedenini güçlendirmeye çalışır.

Münafık şuurlu olarak Allah’tan korkmaz, bu da onun manen ölü olduğu anlamına geliyor.

İncil’de münafıklar badanalı mezara benzetilir. Bu benzetmenin sebebi; münafık ölü varlıktır. Ruhu şeytan tarafından esir alınmıştır.

Münafık ince çalıştığı için Müslümanların çok iyi kafa kullanması gerekir. Küfürle orta akılla mücadele edilir, münafık için ise ince akıl gerekir.

Münafık için her şey azap vesilesidir. Gezip tozar bu onu çökertir. Yer, içer bu ona belaya dönüşür.

Münafık kendini Müslümanmış gibi göstererek Müslümanlara adeta sülük gibi yapışır. Alçakça sadece kendi menfaati peşindedir.

Münafık Müslümanların arasında adeta turist gibi yaşar. İslam için fikri mücadele onu ilgilendirmez, sadece kendi rahatını düşünür.

Münafık fitneye çağrılsa hemen gider ama İslam’a hizmet olduğunda Müslümanları töhmet altında bırakacak teviller yaparak kaçmaya çalışır.

Müminlere her zaman hayat güzeldir. Hayat münafığa, kafire çetindir. Mümine hep güzeldir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 2 Aralık 2016

Hayret verici olaylardan biri de Müslümanların çoğunun yüzyıllardan beri münafıklar konusunda ilgisiz davranmış olmalarıdır. Kuran’da münafıklar hakkında binden fazla ayet var buna rağmen Müslümanların çoğu münafıkları Peygamber devrinde yaşayıp geçmiş kişiler diye düşünmüşlerdir.

Münafık pisboğazdır. Allah’ın nimetlerine şükretmez, hep nankörlük içindedir ve hep daha fazlasını ister. (Bakara Suresi, 61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: “Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa:) “Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)

Münafık şeytanın kışkırtmasıyla sürekli fitne halindedir. Bir türlü sakinleşmez. Tam sakinleşti denilir bir delilik daha yapar.

Münafık tüm Müslümanlara musallat olmak isteyen bir beladır. Züppece ve alçakça Müslümanlara musallat olur.

Münafık bir nevi yaşayan ölüdür. Bedenini şeytan kullanır. Ayette “ölüm baygınlığı çökmüş gibi bakarlar” ifadesi de buna işaret etmektedir.

Münafığın en bariz alametlerinden birisi Allah’ın anıldığı ortamdan mutlaka kaçmasıdır. Münafığa her yerde Allah’ın hükmünü anlatmak önemli.

Münafığın hedefi müminleri ibadetten uzaklaştırmaktır. Deli enerjisiyle mümine öyle musallat olur ki Allah’ı anamayacak hale getirmek ister.

Münafıkta akıl almaz bir deli enerjisi vardır. Münafıklar sürekli umulmadık, delice taleplerle ortaya çıkarlar ve kargaşa oluşturmak isterler.

Münafıklar hayret edici şekilde birbirlerini bulur, tanır ve korurlar. Farklı ülkelerde dahi olsalar birbirlerine bir şekilde ulaşırlar.

Münafıkların yancıları nitelikli münafıklara hayasız bir şekilde hayranlık duyarlar, onları gözlerinde büyütürler.

Mümin için evi mescid hükmündedir, münafık ise evleri adeta zindan gibi görür. Bu yüzden sürekli yer değiştirmek ister.

Müslümanlar münafıklar konusu üzerinde durduklarında ve münafık zihniyetini deşifre ettiklerinde İslam ahlakının hakimiyeti çok hızlı gelişir.

Münafıklar insi şeytandır ve bu insi şeytanların zayıf kişilikli, akılsız çok fazla yancısı vardır. İngiliz derin devleti hepsini kullanır.

Şeytanın müthiş bir kandırma gücü vardır. Münafıkta da bu kandırma gücü görülür. Münafık ruhu ve aklı zayıf olanları etki altına alır.

Şeytan çok züppe ve çakaldır. Münafığın züppe ve çakallığının sebebi de şeytanın ruhunu esir almış olmasıdır.

Müslüman halim selim, aklı başında, munis olur. Münafık ise hayret edilecek şekilde şeytani bir varlıktır. Münafıkta şeytani hareketlilik, uyanıklık, züppelik ve deli cesareti vardır. Şeytan münafığın ruhunu esir alıp bedenini makina gibi kullanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here