Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (26-27-28-29-30 Kasım 2016)

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Kasım 2016

Komünist felsefede sürekli çelişki ve çatışma düşüncesi vardır. Aynısı münafıklarda da vardır, durduk yere çatışma meydana getirirler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 29 Kasım 2016

Münafık cinayete eğilimlidir. İngiliz derin devletinin kullandığı casuslarda da cinayet eğilimi vardır, paylaşımlarından da bu görülür.

Münafıklar Peygamberimiz ve İslam aleyhine kurdukları Dırar Mescidinde her türlü fitneyi, cinayeti, ahlaksızlığı planlıyorlardı.

Münafık ruhu alınmış, bedeni şeytanın eline geçmiş makina gibidir. Şeytani zekasıyla yoğun Müslüman taklidi yaparak dikkat dağıtmak ister.

Münafık şüpheci olduğu ve şeytanın yönlendirmesi altında olduğu için sürekli kargaşa ve anarşi ruhu içinde yaşar, yarım saat sakin durmaz.

Münafık, şeytanın yönettiği etten, kemikten bir robot gibidir. Her yaptığı bir pislik, bir fitne içindir. Münafığın bedeni şeytanın kontrolünde bir makina gibi olduğu için robot gibi sürekli delilik, densizlik ve münasebetsizlik yapar.

Münafıklar görünüşte etkileyici görünümde olabilirler ama içi boş kütük gibidirler, yani şeytanın ruhlarını ele geçirdiği varlıklardır. (Münafikun Suresi, 4: Sen onları gördüğün zaman cüsseli yapıları beğenini kazanmaktadır. Konuştukları zaman da onları dinlersin. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. (Bu dayanıksızlıklarından dolayı da) Her çağrıyı kendileri aleyhinde sanırlar. Onlar düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar.)

İngiliz derin devletiyle münafıklar arasındaki bağlantı tamamen menfaate dayanıyor, münafıklar kendilerini zengin gösterdikleri için İngiliz derin devleti bunlardan faydalanmaya başlıyor. Zengin olmadıklarını anladıklarında ise fuhuş için kullanıyorlar.

Münafıklar bir eylem yaptığında bu Müslümanlar için şer olmaz, tam tersine hayır olur. Müslümanlar çok büyük sevap alırlar.

Kuran’da münafıklıkla ilgili binin üzerinde ayet olmasına rağmen bugüne kadar İslam dünyasında en az üzerinde durulan konu olmuştur.

Peygamberimiz döneminde münafıklar Peygamberimiz’in hanımlarına yaklaşarak bilgi almaya, fitne çıkarmaya ve hainlik yapmaya çalışıyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Kasım 2016

Halep’te oluk oluk kan akması deccaliyetin, münafıklığın dünyaya yaşattığı acılardan biridir.

Münafık çok müsriftir, israfla Müslümanları ezmek ister. Müslümanların malını, mülkünü harcamak ister.

Münafık boğazına çok düşkündür. Hayvani bir içgüdüyle yemek yer. Normal bir insan gibi yaşamaz.

Münafıkta sürekli bir anarşi kaynaması vardır, rahat duramaz, sakin normal yaşayamaz. Bomboş odada bile olsa fitne için bir konu bulur.

Münafık çok huysuz, dengesiz, saldırgandır. Sürekli sıkıntı içindedir. Kendini ferahlatmak için gezmek ister, ama bir türlü ferahlayamaz. Münafık sıkıntıyı üstüne yüklenip gezdirir. Münafık sıkıntı ve azap hamalıdır. Nereye giderse sıkıntısı da onunla birlikte gider.

Münafıklar kendilerinin inkara sapmaları gibi Müslümanların da sapmasını, Darwinist, Rumi olmalarını isterler.

Bir mikro münafık vardır bir de makro münafık vardır. Mikro münafık halk içindedir, niteliksizdir, alçaklıkları küçük küçüktür. Makro münafıklar ise derin devletlerle işbirliği içinde çok büyük eylemler yapar, kitle katliamlarına sebep olurlar. Mikro münafıkların zararı küçük küçüktür, eylemleri küçük çaplıdır. Makro münafıklar çok geniş çaplı tahribata ve zarara sebep olurlar. Alçaklığa alıştıkları için mikro deccaller sürekli makro decallere hizmet ederler. Derin devletler bu mikropları detaylı kullanmak ister.

Münafıklarla ilgili neredeyse tüm ayetlerde büyüklenmeye dikkat çekilir. Münafık doğruyu anladığı halde alçaklıkta haysiyetsizce direnir.

Münafık çok saldırgandır. Müslümanlara karşı çok öfkelidir. Müslümanların dindarlığına tahammül edemez. (Hac Suresi, 72: Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki ‘red ve inkarı’ tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıverecekler. De ki: “Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş… Allah, onu inkar edenlere va’detmiş bulunmaktadır; ne kötü bir duraktır.”)

Münafıklar doğruya her davet edildiklerinde bu daveti duymak istemezler, bir şekilde Kuran ayetlerini dinlemekten kaçarlar. (Nuh Suresi, 7: “Doğrusu ben, onları bağışlaman için her davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.’)

Münafık Allah’ın adının anıldığı ortamlardan, münafık ayetlerinin anlatıldığı ortamlardan kaçmaya çalışır. Münafık Kuran okunurken ya gürültü çıkararak ya da başka bir olay yaparak Kuran’ı dinlemek ve münafık ayetlerini duymak istemez.

Münafık Müslümanları aldatmaya çalıştığı için hep yanlış bilgilendirme yapar. Münafık bir şeye siyah diyorsa o beyazdır.

Münafık sürekli kargaşa ve huzursuzluk olsun ister, bir şekilde Müslümanlara rahatsızlık vermeye uğraşır. Şeytanın ilhamıyla Müslümanları sürekli meşgul etmek münafıkların en önemli özelliğidir. Tüm İslam alemini fitneleriyle meşgul ediyorlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 27 Kasım 2016

Münafık sayı, para, imkan yönünden daha güçlü olmasına rağmen her zaman yenilmeye mahkumdur. Firavun, Nemrud hepsi yenilmiştir.

Münafık Allah’a güvenip tevekkül etmediği için hayvani bir içgüdüyle malı sürekli yığıp biriktirir. Ve çok israf eder.

Münafıklık konusu hallolmadan Müslümanların kurtuluşu mümkün değil. İngiliz derin devletine uşaklık yapan yüzbinlerce münafık var.

Münafık cehennemin en derin katmanından dünyaya gelmiş bir varlıktır. Bir nevi cesettir. Kuran ayetlerinden asla etkilenmez.

Münafık zekasıyla aklı yenemez. Münafıkla Müslümanların mücadelesi akıl ile zekanın mücadelesidir. Bu mücadelede Müslümanlar galip gelir.

Münafık şeytanla bağlantıda denildiğinde insanlar flu anlatım sanıyorlar. Oysa münafık içinde şeytan olan insan görünümlü varlıktır. Münafık şeytana inanmaz, içinde şeytan olduğunun farkında da değildir. Allah aklını alıp zekasını yükselttiği için kendisini anlayamaz.

Münafık şeytanla bağlantı halinde olduğu için bedeni ve ruhu sürekli sıkıntı içindedir. O sıkıntıdan boğulacak hale gelir.

Münafık Allah’ın sınırlarını kabul etmez, delice bir özgürlük anlayışı vardır. Her şeye isyan eder, her şeye karşı gelir, çok ahlaksızdır.

Münafık kendini çok büyük görür, ama Allah her defasında münafığı müthiş aşağılar. Bu Allah’ın bir mucizesidir.

Münafık sıkıntıyı gezdiren kamyon gibidir. Sıkıntıdan kurtulmak için sürekli gezmek ister ama sıkıntısı da onunla birlikte gezer.

Münafık sürekli talep halindedir. İstekleri bir türlü bitmez. Doyumsuz mal hırsı vardır.

Münafık aslında insan değildir. Şeytanın insan şekline girmiş bir halidir. İnsanlar onun insan suretinde şeytan olduğunu pek anlamazlar.

Münafık deli zırvası tarzında aralıksız yalan söyler. Yalanları çok delicedir. Hayasız ve utanmaz olduğu için yalan söylemekten utanmaz.

İngiliz derin devleti kullandığı münafık ajanları işi bittikten sonra mutlaka öldürür, ortadan kaldırır.

Münafık selam der ama kalbi kin ve nefretle doludur. Müslümanların malını hayvani bir düşünceyle yağmalamak ister. (Münafıkların kendilerini ele veren alametleri vardır: Selamları lanettir. YEMEKLERİ GASP VE YAĞMADIR. Ganimetleri hile ile kazançtır. Mescitlere aralıklı yaklaşırlar. Camide kılınan namazın sonuna ancak yetişebilirler. Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. GECE ODUN GİBİ SESSİZ, GÜNDÜZ GÜRÜLTÜCÜDÜRLER. (İmam Ahmed ve Bezzar/Cem’ul Fevaid, H No.8110)

Münafık görünmeyen yerde abdest almaz, namaz kılmaz. Allah’ın anıldığı ortamlarda bulunmak istemez. Dini sadece gösteriş için yaşar.

Münafıklar Müslümanlara zarar vereceklerini düşündükleri yapılarla ittifak ederek ahmak kafalarınca Müslümanları korkutmaya çalışırlar. (Ali İmran Suresi, 173: Onlar, kendilerine insanlar: “Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun” dedikleri halde imanları artanlar ve: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir.)

Münafık İslam’a faydalı olmayı asla istemez. O pis ruhu sürekli acı içinde kıvranır ama pislikten bir türlü vazgeçmez.

Münafıkta kilitlemeci karakter vardır. Peygamberin her söylediğinin aleyhine bir tevil yaparak Müslümanları kilitlemeye çalışır.

Şu anda Müslümanların başındaki en büyük bela münafıklar. Mısır’da, Pakistan’da, Irak’ta münafıklar yüzünden Müslümanlar eziliyorlar.

Münafıkla akılcı mücadele Müslümanın en önemli vasıflarındandır. Münafıklığa karşı başarılı olan küfre karşı da başarılı olur.

Hz. Musa döneminde münafıklar Firavun’un zulmünden kurtulduklarına şükredeceklerine Mısır sistemindeki hayatı talep etmişlerdir. (Bakara Suresi,61: Siz (ise şöyle) demiştiniz: “Ey Musa, biz bir çeşit yemeğe katlanmayacağız, Rabbine yalvar da, bize yerin bitirdiklerinden bakla, acur, sarmısak, mercimek ve soğan çıkarsın.” (O zaman Musa:) “Hayırlı olanı, şu değersiz şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? (Öyleyse) Mısır’a inin, çünkü (orada) kendiniz için istediğiniz vardır” demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk (damgası) vuruldu ve Allah’tan bir gazaba uğradılar. Bu, kuşkusuz, Allah’ın ayetlerini tanımazlıkları ve peygamberleri haksız yere öldürmelerindendi. (Yine) bu, isyan etmelerinden ve sınırı çiğnemelerindendi.)

Münafık küfre hayrandır ama küfrün yanına gitmez. Müslümanların içinde verem mikrobu gibi baş belası olmaya çalışır.

Münafık illa alçaklık yapmak istediği için tüm ömrü gerilim, pislik, yalakalık içinde geçer. Münafıkların sonları da hep feci olmuştur.

Münafık her şeyin gizlisinden zevk alır. Meşru, rahat, huzurlu yaşamaktansa alçaklık, hainlik ister. Münafıkta köprü altı çakalı karakteri vardır.

Allah Müslümanlara münafıkların ani baskınlarına ve saldırılarına karşı hep teyakkuzda ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirmiştir. Çünkü münafıklar en küçük bir imkanı dahi Müslümanların aleyhine kullanmaya kalkar, bu amaçla sürekli Müslümanları gözetlerler.

Allah münafıkları akıllları kapanmış olarak yaratmıştır. Kobay hayvan yavrusu gibi bir kutunun içinde döner dolaşır, sürekli rezil kepaze olurlar.

Münafık her dönemde derin devletle birlikte plan yapar, gece Müslümanlar aleyhine tuzaklar kurar ve hainliklerini eyleme koyar. (Neml Suresi, 49: Kendi aralarında Allah adına and içerek, dediler ki: “Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim, sonra velisine: Ailesinin yok oluşuna biz şahid olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim.)

Münafıklar Hz Musa’nın, Hz. Lut’un başına bela olmuş, Peygamberimiz’den sonra Ali’yi, Hasan’ı, Ömer’i şehit etmişlerdir. Münafıklar çok hain ve alçaktırlar.

Münafıklar Müslümanların rahat bulunduğu anlardan faydalanmak ister, bu sebeple ani baskın yöntemleri kullanır. Münafık kendince Müslümanları gafil avlamak ister bu yüzden ani girişler yapar. Peygamberimiz devrinde münafıklar evlere arkalarından giriyorlardı. Münafık gizlice ve ani girişlerle Müslümanların aleyhine elde edeceği ve kendine menfaat sağlayacağı bir şey var mı bunu görmek ister.

Adnan Oktar Diyor Ki… 26 Kasım 2016

Münafıklar çocuklardan bile nefret ederler. Suda boğulan mülteci çocuklara dahi sahte hesaplarında kin kusacak kadar ahlaksızdırlar.

Münafık Kuran ayetlerine inanmaz dolayısıyla münafıklık konusundan münafıklar hiç etkilenmez çünkü haysiyetsiz, şerefsizdir, aşağılıktırlar.

Münafıklar sahte hesaplarında sürekli kendilerini överler.

Koskoca İslam alemi bir avuç münafığın elinde esir durumda, bu yüzden de münafıklarla ilmi mücadele çok önemli.

Münafığın internette bir kendi gerçek hesabı vardır bir de dinsizliğini, alçaklığını, kinini ortaya koyduğu çok sayıda sahte hesabı vardır. Münafık kendi hesabında kerhen İslamiyeti destekler, çok kurnaz ve kahpece bir stil uygular ama asıl münafığın sahte hesapları çok önemlidir. Münafık azgınlığını, kahpeliğini, İslam’a ve Müslümanlara olan kinini sahte hesaplarında kusar ve ahmakça bunun fark edilmediğini zanneder.

“Münafık interneti hangi taktiklerle kullanır?” bunun çok iyi öğretilmesi gerekir. Münafığın internetteki stili nedir bu da iyi incelenmeli. Münafıklar gizli hesap sistemleri oluştururlar, internette ve telefonda yakalanmamak için çok sayıda yöntem geliştirirler.

Münafıkların ahir zamandaki önemli silahı televizyon, radyo, internettir. Özellikle film sektöründeki bazı kişiler deccaliyetin kontrolündeler. Şu anda filmlerde yoğun olarak homoseksüellik propagandası yapılıyor ki bu deccaliyetin teşvikiyle oldu.

Münafıklar garip resimleri sosyal medyada propaganda için kullanarak mesajlaşırlar, münafıkların resimlerle mesajlaştıkları bilinmiyordu. Münafıklar ayrıca Rumilik sözleriyle, rakamlarla da kendi aralarında gizlice anlaşırlar.

Münafıklar kendi aralarında klan gibidirler, bir tanesi bulunursa diğerlerini tespit etmek de mümkün oluyor. Münafık klanı gece-gündüz müslümanlara düşmanlık yapmak için çalışır.

Münafık hakkında iyi eğitim verilmesi gerekiyor çünkü münafık insanların hiç ummadıkları yerde müslümanların karşısına çıkar ve güçlerini kırar.

Münafıklar, Roma Devletine de Resullah (sav) hakkında bilgi aktarıyorlardı, günümüzde de İngiliz derin devletine haber aktarıyorlar.

Dünya tarihi boyunca Darwinizm gibi bütün dünyayı kaplayan bilimsel görünümlü dinsizlik ilk defa ahir zamanda oldu. Darwinizm deccaliyetin dinidir. Asrımızdaki deccaliyetin çapını ve münafıkların deccaliyetin emrinde olduğunu iyi anlatmak gerekiyor.

Ahir zamanın münafıkları en aşağılık olanlarıdır ve günümüzdeki münafıklar dünya derin devletleriyle işbirliği içindedirler.

Müslümanların büyük bölümü zikir yapıyorlar, sohbet ediyorlar ama münafık tehlikesine hiç dikkat çekmiyorlar.

Nasıl ki hırsız alenen yakalanır ama arsızlık yapar ve kabul etmez münafıklar da aynı şekilde akıl almaz hayasız ve kaşar oluyorlar.

Münafık çok masum, temiz, kaliteli insan görüntüsü verip, bukalemun gibi her şekle girebilir, isterse çok saygılı, nezih gibi davranabilir. Oysa münafık son derece haysiyetsiz, arsız ve karaktersizdir.

Münafığın en önemli silahı kulağının kesik olması, haysiyetsiz olmasıdır. Tam cemiyet mikrobudur, çok karaktersizdir, sinsidir.

Müminlerin mutluluğu için münafıkların tespiti ve onlara aman verilmemesi çok hayati bir konudur.

Nasıl ki bakteri kendini vücuda dost gibi gösterir, hücreler de onu tanıyamaz ve ona dokunmazlar bakteri gelişir işte münafık da böyledir.

Münafık kusursuz bir insan gibi maske takar. Kendini efendi gibi gösterir ve Müslümanların arasında böylece rahat yaşar.

Müminler kendi huzurlu dünyalarında yaşayacaklar ama münafıkların kahpe olduklarını unutmayacaklar.

Müslümanlar iyi niyetle, güzellikle, şevkle Allah için çalışırken münafıklar da kahpeliklerini ve kötülüklerini sürdürürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here