Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (24-30 Kasım 2017)

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Kasım 2017

Münafığın yaptığı her rezillik kaderinde bellidir. Nerede ne yazacak, hangi cümleleri kuracak, Müslümanlara karşı hangi atakları yapacak, cehennemde yeri nerede olacak hepsi belli.

Bediüzzaman Hazretleri, münafıkların alçaklığını çok detaylı anlatmıştır.

Veyahut, FITRATLARI BOZULMUŞ, VICDANLARI ÇÜRÜMÜŞ ŞARLATAN MÜNÂFIKLAR, hilekar dinsizler gibi, ellerine geçmeyen hidâyetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki, sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sihirbaz deyip, kendileri dahi inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? BÖYLE HILEBAZ ŞARLATANLARI INSAN SAYIP HILELERINDEN, INKÂRLARINDAN ETKILENMIŞ OLARAK GEVŞEKLIK GÖSTERME. BELKI DAHA ZIYÂDE GAYRET ET. Çünkü, onlar kendi nefislerine hile ederler, kendilerine zarar ederler. VE ONLARIN KÖTÜLÜKTEKI BAŞARILARI GEÇICIDIR VE ISTIDRÂCDIR (DERECE DERECE AZABA YAKLAŞMALARI IÇIN VERILEN NIMETLERDIR), BIR ‘MEKR-I İLÂHÎ’ YANI ONLARIN HILELERINE KARŞILIK, ALLAH’IN BIR DÜZENI VE OYUNUDUR. (Sözler, Sayfa: 353)

Bediüzzaman Hazretleri münafıkları yılana benzetiyor ve alçaklıklarını şöyle anlatıyor:

“BİLEREK ZARARA RAZI OLANA ŞEFKAT EDİP LEHINDE BAKILMAZ.” İşte ben çendan (gerçi) Kur’an-ı Hakîm’in kuvvetine istinaden dava ediyorum ki: “ÇOK ALÇAK OLMAMAK VE YILAN GİBİ DALALET ZEHİRİNİ SERPMEKLE LEZZET ALMAMAK ŞARTIYLA, EN DİK KAFALILIK EDEN BİR DİNSİZİ, BİRKAÇ SAAT ZARFINDA İKNA ETMEZSEM DE, ÜSTÜN GELMEYE, YENMEYE HAZIRIM.” FAKAT SON DERECEDE ALÇAKLIĞA DÜ̈ŞMÜŞ BİR VİCDAN Kİ, BİLEREK DİNİNİ DÜNYAYA SATAR VE BİLEREK HAKİKAT ELMASLARINI PİS, MUZIR ŞİŞE PARÇALARINA DEĞİŞTİRİR DERECEDE MÜNAFIKLIĞA GİRMİŞ İNSAN SURETİNDEKİ YILANLARA HAKİKATLERİ SÖYLEMEK; HAKİKATE KARŞI BİR HÜRMETSİZLİKTİR. … CÜNKİ BU İŞLERİ YAPANLAR, KAÇ DEFA HAKİKATİ RİSALE-İ NUR’DAN İŞİTTİLER. VE BİLEREK, HAKİKATLARİ DİNSİZLİK, İNANÇSIZLIK DALALETLERİNE KARŞI ÇÜRÜTMEK İSTİYORLAR. BÖYLELER, YILAN GİBİ ZEHİRDEN LEZZET ALIYORLAR. Mektubat, sf. 346

Münafık küfür dağılsın demez. Küfür ayrılsın demez. Sadece en etkili gördüğü Müslümanların dağılıp ayrılmasını ister. Münafığın en önemli alameti sadece etkili gördüğü Müslümanları hedef almasıdır.

Münafıklarla ilmi mücadele Kuran’da en geniş anlatılan konulardan biridir. Müslüman, münafıklarla ilmi mücadelede çok titiz olmalıdır. Bu ibadetin sevabı çok yüksektir.

Münafık Kuran’ı kendi pis emelleri için kullanmaya kalkışır. Biraz Kuran’dan biraz küfürden öğrendiği mantıklarla ortaya çıkar. Küfre tavır almaz. Ama İttihadı İslam’a tavır alır. Mehdiyete şiddetle karşıdır. Peygamberimiz döneminden itibaren münafıklar Mehdiyete karşıydı, bu yüzden ehli beyti şehit ettiler. Münafık, Müslümanların manevi bir önderi olmasını istemez.

Münafıklar Peygamberimiz döneminde savaşmayı bilmiyoruz diyerek geride kalmak istiyorlardı. Onlara şu arazinin yarısı senin olacak denilse koşarak gider, en iyi ben savaşırım derlerdi. Münafık iğrençlik derecesinde egoisttir. Peygamberimiz bunların alçak olduğunu bildiği için ganimetlerden pay vermiyordu. Savaşa gidiyorlar ama ganimetlerden pay alamıyorlardı. Bu yüzden maddi menfaat sağlayamamak içlerine oturuyordu. Peygamberimiz müthiş bir akılla bu ahmakları İslam için en güzel şekilde kullanıyordu.

Peygamberimiz döneminde münafıklar kendilerini devrim yapan halk kahramanları gibi göstermek istiyorlardı. Bunun için de Peygamberimizin savaş kararlarını akılsızca eleştiriyorlardı. Peygamberimiz İslam’ın güçlü olması, mazlum Müslümanların, kadınların, çocukların korunması için müminleri savaşa teşvik ediyordu. Münafıklar ise ahmakça “Peygamber sizi ölüme sürüklüyor” diye imanı zayıf olanları etkilemeye çalışıyorlardı. Müminlerin asil amaçlarını anlamazlar, çok iğrenç aşağılık teşhisler koyarlar. Münafıklarda yüce amaçlar, yüksek idealler olmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki… 29 Kasım 2017

Münafık sürekli kendini batırarak hareket eder. Her yaptığında kendini rezil eder. Müminlerde ise Kuran’da münafıklarla ilgili ayetlerin birebir yaşanması sebebiyle müthiş bir heyecan ve derinlik oluşur. Müminlerin birbirine bağlılığı artar, bereket gelir. Münafıkta ise sürekli bereket kaybı ve ardarda belalarla boğuşma vardır. Ahmak olduğu için bu belaları anlayamaz. Ahmakça debelenme içinde domuzun şuursuzca saldırması gibi saldırmaya devam eder. Müminin münafıkla ilmi mücadelesi şuursuz domuzla mücadele gibidir.

Münafıklar ahirette köpek yalı gibi iğrenç yiyecekler yiyecekler. Müslümanlar hem dünyada hem ahirette hep cennet sofralarındalar. MaşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Kasım 2017

Müslüman münafıklarla ilmi mücadele ederken sürekli sıhhat ve güç bulur, aklı gelişir, imanı gelişir. Münafıkta ise sürekli çöküş vardır. Münafık, “İşler çok iyi gidiyor” der halbuki yerle bir olmuştur. “Çok mutluyum” der halbuki rezil rüsva olmuştur. Münafığın hayatının her noktasında pislik, aşağılanma ve rezalet vardır. Bir pislik için kuyusunda hızla dibe doğru yuvarlanır.

Münafık şeytanın sevkiyle hareket eden bir varlıktır. Müslümanları kendince her noktada durdurmak, İslam’a hizmeti engellemek için atakta bulunur. Münafık Müslümanlardan ayrıldığında küfrün içine veya kendi hayatına gitmez, tüm vaktini Müslümanları kendince engellemeye ayırır. Bunun için de ilk adım olarak Müslümanları dağıtmayı hedef edinir. Zayıf olduğunu gördüğü kişileri kendi pis dünyasına çağırır. Bir yandan da en etkili gördüğü Müslümana sürekli atak yapar.

Münafıkların ve küfrün bizi neden hedef aldığına baktığımızda, bizim yaptığımız ilmi çalışmaların etkisini görüyoruz. Bu ayarda çalışma yapan başka bir camia varsa hemen kendilerine tabi oluruz.

Münafığın Müslümanlara saldırısı küfrün saldırısına kıyasla daha girifttir. Girift saldırıya karşı gösterilen tavır daha çok sevaba vesile olur. Münafık saldırısının nitelikli olması aklın gelişmesine ve sevabın artmasına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 27 Kasım 2017

Münafık vatan millet devlet hainidir. Her türlü kahpeliği yapar. FETÖ bir münafık hareketidir. Onlarca yiğidimizi şehit etti. Bu yüzden münafığı uyuz köpek gibi kanunla hukukla fikren ezmek Kuran’a göre farzdır.

Münafık olmasa Müslümanların manevi gücü anlaşılmaz. Münafık Müslümanların içindeyken kıyıda köşede durur, mücadeleden kaçınır. Müslümanların yanından ayrılınca birden üzerine şeytani bir gayret gelir. Münafıklıkla mücadele şeytanın aklıyla Müslümanın aklının çatışmasıdır. Münafık şeytani zekadır. Münafığa atağa geçtiğinde aniden şeytanın zekası verilir. Eskiden ahmak olan münafığa şeytanın zekası verildiği için bir güç gibi görülür. Halbuki şeytanın aklı zayıf olduğu için akılsız ve ahmaktır. Zekası vardır, aklı yoktur. Münafık da zeki gibi görünür ama her atakları ahmakçadır. Bu yüzden muhakkak mağlup olurlar.

Münafıkların özelliklerinden biri de yanlarında çirkin bir arkadaş olarak zayıf olanları götürmeleri ve hep “bize gelin” diye çağrı yapmalarıdır. Her münafık dalgası “bize gelin” çağrısı yapar. Münafığın en bunaldığı şey sayılarının az olması ve aşağılık olduğunun görülmesidir. Bunun için sayıyı artırıp psikolojik baskıdan kurtulmak ister. Oysa Allah Kuran’da münafıklara verilen en büyük cezalardan birinin yalnız kalmaları olduğunu söylemiştir.

Münafığın tetiklenmesinin ana nedeni kendilerine menfaatin yeterince sunulmamasıdır. Peygamberimiz döneminde de “falancaya şunları takdim ederken bize niye vermedin” diyorlar. Atağa geçiyorlar ve ağızlarından lağım püskürtmeye başlarlar. Ama bu çırpınmaları Müslümanlara hiçbir zarar veremez.

Allah Kuran’da münafıklar için, “Eğer onlar bu yaptıkları pisliğe, ağızlarından lağım akıtmaya devam ederlerse seni onlara musallat ederim” diyor. Ne oluyor musallat edince? Münafıklar hor ve aşağılık kılınıyor. Peygamberlere musallat olan her münafığı Allah helak edip perişan etmiş, hor kılıp aşağılamıştır. Münafıklar her seferinde dilleriyle bir şeyler yapmaya çalışmışlardır. Bir lağım püskürtmesi vardır, ama bu lağım püskürtmesi Müslümanlara hiçbir zarar veremeyecek şekilde yaratılmıştır. Münafıkların atakları Müslümanlara sadece zenginlik bereket ve rahatlık getirir.

Münafıklarda şedidlik gittikçe artar, ama Allah “Size, dille çirkinlik yapmak dışında hiçbir zarar veremezler” diyor. Gerçekten de tarihteki tüm münafıkların domuz gibi bağırmalarının dışında, ağızlarından lağım akması dışında hiçbir faaliyetleri yoktur. Sonunda da hep rezil olmuşlardır, aşağılanmışlardır. Allah onları kepaze duruma getirmiştir. İnsan içine çıkamayacak, kimsenin yüzüne bakamayacak duruma gelmişlerdir. Her yerde onursuz, haysiyetsiz, İngiliz derin devletine uşaklık yapmış alçaklar olarak yaşarlar. Müminler ise güçlü, sıhhatli, neşeli, dinamik büyük bir topluluk olarak hep dinçtir.

Münafıkların hepsinde aynı karakteri görürüz. Münafıklar hep küçük azınlıklar halindedir. Hep yalnız, hep başarısız, içine kapanmış, eşek gibi çalışan ama eşek leşi gibi sürünen ve eline hiçbir şey geçmeyen, yalnız yaşayan, içi sıkılan, ezik, aşağılanmış, kirli, çökmüş pislik görünümlü mahluklar olarak devam ediyorlar. Müminler ise canlı, neşeli büyük bir topluluk halinde devam ediyorlar.

Allah münafıkları yalnızlaştırır. Münafıklar hep izoledir, arkadaşları dost çevreleri yoktur. Münafık fotoğraflarına baktığınızda hep münafıkların diğer münafıklarla olduğunu görürsünüz. Bu, Allah’ın onlara bir cezasıdır.

Bu dönem Müslümanların açık, aşikarane ve galibane ilmi mücadele yapacağı yıllardır. Şu an Mehdiyet açık açık ilmi mücadele yapıyor. Gizlenen ise Deccaliyet’tir. Deccaliyet kendisi gizleniyor müminlerin üzerine münafıklarını, şeytanlarını, ahlaksız, müptezel, haysiyetsiz varlıkları salıyor. Ama bunların müminler karşısında bir gücü olmaz. Çünkü şeytanın gücü zayıf yaratılmıştır. Dolayısıyla münafığın gücü de zayıftır.

Münafık, Müslümanlara sıkıntı verecek konuşmalar yapmak ister. Abuk subuk konuştuğunda Müslümanların bundan rahatsız olacağını düşünür. Müslüman bu konuşmalardan hiç etkilenmez.

Münafık ataklarında Müslümanlarda akıl keskinliği, iman derinliği ve müthiş ve cevvallik oluşur. Kuran ayetlerinin aynısıyla çıktığını gördüğü için Müslümanların kendine güveni daha da artar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 25 Kasım 2017

Münafıklar Allah yolunda malını harcamaktan çok büyük ızdırap duyarlar. Verdikleri malı bir şekilde geri almak isterler. Peygamberimiz döneminde Peygamberimiz’i de malların dağıtımı konusunda adalet yapmamakla itham ediyorlardı. Çünkü ahlaksızca Müslümanların ve İslam’ın menfaatini değil, kendi pis menfaatlerini düşünüyorlardı.

Münafığı küfür ilgilendirmez. Her zaman asıl hedefi Müslümanlardır. Peygamberimiz döneminde Müslümanları mücadeleden alıkoymak için Peygamberimiz’i sürekli akılsızca eleştiriyorlardı. Peygamberimiz’e kusur bulmak için “bizi sıcakta savaşa götürüyor” diyorlardı. Oysa Müslümanlar savaşa mazlumları, kadınları, çocukları korumak için çıkıyordu. Münafıklar ise Müslümanların korunmasıyla hiç ilgilenmezdi.

Münafıklar Kuran’dan nefret ettikleri halde, çok aşağılık duruma düştükleri için, kendilerini korumak için Kuran ayetlerini kullanırlar. Darwinizm’e karşı olmaz, dinsizliğe ateizme karşı hiçbir mücadelesi olmaz, İttihadı İslam’ı savunmaz, iman hakikatleri Kuran mucizeleri anlatmaz ama sabah akşam Müslümanlar aleyhine konuşur.

Münafıkların her türlü olumsuz temennisi kendisine bela olarak döner. Münafık çok hastalıklı bir ruha sahiptir. Bir çok faili meçhul cinayetin ardında münafıklar vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 24 Kasım 2017

Münafıkları hor ve aşağılık kılmak Allah’ın Kuran’daki emridir. Münafıkların aşağılanması müminlere şifadır.

Tevbe Suresi, 14- … Allah, onları sizin ellerinizle azaplandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun.

Peygamberimiz dönemi münafıkları, Peygamberimiz’in Müslümanlara savaş emri vermesini ahmakça eleştiriyorlardı. Yüzlerce insanın ölmesine sebep oldu diyorlardı. Münafık her canı alanın Allah olduğunu anlamaz. Şehitliğe inanmaz. Peygamber Müslümanları öldürtüyor diyen münafıklar şimdi cehennemdeler. Cehennemde her gün öldürülüyorlar. Ölüm öyle olmaz böyle olur diyor.

Münafıkların tavrı tarih içinde hep aynı olmuştur. Haşa Peygamberimiz’in vicdansız olduğu, adil olmadığı, Müslümanları korumadığı gibi alçakça iftiralarla ortaya çıkıyorlardı. Şehit olan Müslümanlar için haşa Peygamberimiz’i suçluyorlardı. Peygamberimiz döneminde yaşanan savaşların Müslümanları korumak için gerekli olduğunu anlamıyor, her şeyin kadere göre yaşandığını, şehit olanın kaderinde olduğu için şehit olduğunu anlamıyorlardı. Eğer Peygamberimiz cihat emri vermese Allah korusun tüm Müslümanlar yok edilirdi. Peygamberimiz “riskli şunun üzerine gitmeyin, şununla savaşmayın” deseydi bugün İslam olmazdı.

Münafık ölü bir varlıktır. Şeytan elektromanyetik bir güç gibi içine girer ve Müslümanların aleyhine onu hareketlendirir. Müslümanlara bu şeytani atak olduğunda Müslümanların savunma gücü ve bereketi, akıl açılması olur. Müslümanların birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını ortadan kaldırır. Kenetlenip toplu, aktif, güzel hareket etmelerini sağlar. Bu yüzden münafık atağı Müslüman için çok büyük bir hayır ve nimettir. Münafıklarla yapılan ilmi mücadele Müslümanların şevkinin, coşkusunun ayyuka çıkmasına vesile olur.

Müslüman asla küfre ve münafıklara boyun eğmez. İlimle irfanla sonuna kadar mücadele eder. Peygamberimiz döneminde sahabe çok yiğitti. Allah yolunda savaştan asla kaçmıyordu. Münafıklar ise, ahmakça, “bizi göz göre göre ölüme sürüklüyorsun” diyorlardı. Münafık şehadete inanmaz. Şehitliğin kaderde yüksek bir makam olduğuna inanmaz.

Müslümanlar çok nurlu ve temiz, münafıklar ise her türlü ahlaksızlığı yapmaya yatkın, patolojik ve pistir. Küfür, münafığa kıyasla daha tembel ve çekingendir. Münafık daha azgın, daha gözü dönmüş, daha detaylara girerek saldıran bir yapıdır. Münafıkla mücadele şeytanla yapılan bir mücadeledir. İslam ahlakının hakimiyeti yaklaştıkça şeytanın yani münafıkların atakları artacak, son noktada münafıklar ve şeytan tamamen yenileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here