Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (1-11 Aralık 2017)

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Aralık 2017

Münafıkta sahtekar esnaf üslubu vardır. Kuran’a, İslam’a, Resulullah’a düşman oldukları halde Kuran’la konuşuyor ve Peygamberimiz’i Kuran’la eleştiriyorlardı.

Tarihin her döneminde münafık konuşmaları aynıdır. Peygamberimiz döneminde münafıklar ne söylüyorsa ahir zaman münafıkları da aynı şeyleri söylüyor. Münafıkların ilimle irfanla intikamı 1400 yıldır alınmadı. Hz. Ali’yi, Hasan’ı, Hüseyin’i, Osman’ı şehit ettiler, kimse bir şey yapmadı. Münafıklardan ilimle irfanla, kanunla hukukla nasıl intikam alınır tüm dünya bunu görecek inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Aralık 2017

2023’ler Allah’ın izniyle münafıkların ilmen tam yenilgiye uğradığı günler olacak. Kanunla ilimle irfanla hukukla İngiliz derin devletinin Türkiye’deki tüm kahpelerinin çalışmalarını etkisiz hale getireceğiz.

Münafık şeytanın yönlendirmesiyle hareket eden bir mahluk olduğu için ne derse tersinin yapılması gerekir. Mesela Müslümanlar dağılsın diyor, aksine daha çok birlikte olup gelişip güçleneceksin. Müslümanların evini, arabasını, işini kıskanıyorsa daha fazlasına sahip olacaksın. İslam hakim olmasın diyor. İslam’ın hakim olması için kat kat daha çok çalışma yapacaksın. Münafıkla ilmi mücadele Müslümanlara bereket getirir.

Allah Kuran’da münafıkları onlarca ayetle anlatmıştır. Müslüman münafıkla karşılaştığında Kuran ayetiyle karşılaştığını bilmenin şevkiyle gerekli ilmi mücadeleyi yapacak. Münafıkla ilmi mücadele namaz gibi hac gibi farzdır. Münafıkla karşılaştığında şeytanla karşı karşıya olduğunu bilecek titizlikle ilmen takip edecek ve gereken ilmi cevabı vereceksin.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Aralık 2017

Münafık aklı zayıf olanları “Acaba” diye şüpheye düşürmek ister. İmanı güçlü Müslümanların karşısında ise münafıklar ilimle çivi gibi çakılır. Ahir zaman münafıkları da mehdiyet karşısında hukukla kanunla perişan olacaktır.

Müslüman iyi niyetlidir ve açıktır, dürüsttür. Münafık ise Müslümanların iyiliği ve güzelliğini, en olmadık akılsız yorumlarla, çirkin bir şey gibi göstermeye çalışır.

Münafıkları insanlar domuz pisliği gibi görür, tiksintiyle onlardan kaçarlar. Münafıkların yalnızlığı Allah’tan onlara çok büyük bir bela ve işarettir. Küfür bile münafıklardan tiksinir ve uzak durur.

Münafık için o pis bedeni çok önemlidir. Allah, ahirette münafığın kendi bedenini kendi aleyhine konuşturacaktır. Bu münafığa en ağır gelecek cezalardan biridir. Kendi dili, kendi eli, kendi derisi onun aleyhine konuşacaktır.

Münafık müthiş haysiyetsiz olmasına rağmen sürekli kendisini yüceltmeye çalışır. Nasıl cesur, fedakar falan olduğunu anlatır. Müminleri de o düşük aklıyla sürekli kötüler. Bunun sebebi, kendisinin haysiyetsizliğini bilmesi ve müminleri suçlayarak durumu hafifletmeye çalışmasıdır.

Münafıkla ilmi mücadele çok önemlidir. Münafığı yakalayınca ilimle irfanla bırakmamak gerekir. Münafık köşeye sıkıştıkça Kuran’ı kendine göre yorumlayarak Müslümanlara Kuran’la saldırır. Münafığın en belirgin alametlerinden biri budur. Münafıkla ilmi mücadele hayatidir, bir ibadettir, bu ibadet terk edilmez.

Adnan Oktar Diyor Ki… 8 Aralık 2017

Münafıklarla ilmen mücadele etmek Kuran’a göre farzdır. Müslüman, münafıkla muhatap olduğu zaman aşağılık adam bize ne deyip geçmez. Fitnesini ilmen ortadan kaldıracak şekilde mücadele eder. Bu, Allah’ın müminlere emridir.

Münafıklar onursuzdur, onuru küfrün yanında bulduklarını iddia ederler. Allah Kuran’da onur ve haysiyetin İslam’da ve Müslümanlarda olduğunu bildirmiştir. Allah mucize olarak münafıkların onurunu yerle bir eder ömürlerinin sonuna kadar horlanarak, aşağılanarak, yolunmuş domuz gibi yaşarlar.

Münafıklar Müslümanların kıymetini artıran mahluklardır. Münafıklar olmasın istemek imtihanın olmamasını istemektir. Mümin cennet derecesini münafıklar ve küfrün saldırılarıyla kazanır. Taif’de Peygamberimiz (sav)’i taşlayan cahil alçak münafıklar, Resulullah’ın cennetteki makamını yüceltmiştir. Peygamberimiz çok soğukkanlı ve tevekküllü maşaAllah, 2.5 km hiç etkilenmeden yürüyor.

Münafıklar birbirlerinin haysiyetsizliğini, alçaklığını, ahlaksızlığını çok iyi bilir ve anlatırlar. Birbirlerinin haysiyetsizliğini delilleriyle yazar, ispat ederler. Evet bunun yazdıkları doğru bir de şu var diye diğeri de tüm detayları anlatır. İttifak ettiği adamın ne kadar aşağılık, haysiyetsiz, ahlaksız olduğunu isimler vererek, belgeler vererek anlatıp sonra da bir araya gelmeleri çok şaşırtıcıdır. Müslümanlara karşı atağa geçtiklerini zannederler. Oysa Allah bunları en baştan rezil etmiştir.

Ayette bazı insanların münafıkların dış görünüşünden, kıyafetinden vs ilk bakışta etkilendiğine dikkat çekilir. Cüsseleri hoşuna gitse bile diyor Allah. Bu, lağım torbasını taşıyan arabaya saygı göstermek gibidir. Araba iyi belki ama içinde lağım taşıyor, mikrop ceset yılan taşıyor. Arabaya bakıp aldanmak olmaz.

Peygamberimiz (sav), Zeyd ile birlikte Taif’e gittiğinde küfür ve münafıkların alçakça saldırısıyla karşı karşıya kalmış, yaklaşık 2.5 km boyunca alçaklar tarafından taşlanmıştır. Peygamberimiz (sav)’in küfrün ve münafıkların Taif’teki alçak saldırıları sonrasındaki güzel duası şöyledir: “Allah’ım! Gücümün yetersizliğini, çare ve vasıtalarımın acizliğini, insanların gözünde hakir görülüşümü Sana arz ediyorum. Ey Merhametlilerin En Merhametlisi, Sensin zayıfların Rabbi ve Sensin benim Rabbim!Beni Senden uzak olan ve beni gördükçe suratını asan haşin kimselerin eline bırakma. Benim üzerime çöken bu musibet ve bela gerçekte Senin bana karşı gadab ve öfkenden ileri gelmiyorsa hiç gam çekmem. Ben, Senin Vechi’nin Nur’una sığınırım! O Nur’a ki, karanlıklar O’nun sayesinde açılmış, dünya ve ahiret işleri O’nunla düzelmiştir. Benim için Senin bağışlaman, gazabından daha geniştir. Ve her şey Senin hoşnutluğun içindir. Bütün kuvvet ve kudret ancak Senin elindedir.”

Münafık bir konuyu anlatmayın diyorsa o konunun çok kapsamlı anlatmak gerekir. Münafığın rahatsız olduğu konu şeytanın feneri gibidir. Şeytan bir konudan rahatsız oluyorsa o konu hayırdır. Münafıklar ahir zaman alametlerinin anlatılmasından müthiş rahatsız oluyorlar, demek ki bu konuyu sürekli gündemde tutmak gerekir. Nostradamus’un bir sözü doğru çıktığında dünya ayaklanıyor. Peygamberimiz’in 1400 yıl önce söylediği 600’den fazla konu gerçekleşmiş durumda ama insanlar bir gaflet haliyle bu mucizeyi fark edemiyor. İnsanlara sık sık buradaki harikalığı anlatmak gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Aralık 2017

Münafıklar hep homoseksüel olurlar. Allah’a isyanın çirkin ve iğrenç heyecanını yaşamak isterler. Adam öldürüp onun şeytani heyecanını yaşamak isterler. Ruhlarında oluşan his pislik heyecanıdır.

Münafığa öfke ibadettir, buna buğz denir. Kafir Müslümanlara karşı düşmanca atağa geçtiğinde buğz edilir. Ama münafığa ömür boyu buğz etmekle mükelleftir Müslümanlar. Buğz; kontrolsüz, akılcı olmayan bir öfke değil, hamiyet-i İslamiye anlamında bir mücadele azmidir, mücadele hırsıdır, kararlılıktır.

Münafıklar Müslümanlara bir musibet isabet etmesinden mutlu olurlar. Münafıklar Müslümanlara amansız bir kin duyarlar, yıllarca kinlerini içlerinde biriktirirler. Dilleriyle Müslümanlara karşı sürekli azgın kinlerini vurgularlar. Konuşmalarında ve yazılarında bu azgınlıkları dışa vurur. Allah Kuran’da münafıkların bakışlarındaki hain ve nefret dolu ifadeye de dikkat çeker. Münafıklar Müslümanlar hakkında haber toplayarak küfre, diğer münafıklara ve İngiliz derin devletine Müslümanlarla ilgili haber taşırlar.

Münafıklar Kuran’ın kendi münafıkane mantıklarına göre bambaşka şekilde yorumlarlar. Her münafık kendisi baş olmak ister, Peygamber (sav)’in varlığı münafıkların çok ağırına gider. Peygamber (sav)’e sürekli haset ederler. Müslümanların lideri olan kişinin etrafında kendisini seven insanların olmasına, Müslümanların zenginliğine, imkanlarına, yiyeceklerine, kıyafetlerine, evlerine, arabalarına, sahip oldukları her türlü nimete müthiş haset ederler. Münafıklar elçinin yanından Müslümanların dağılmalarını isterler. Allah adına sürekli yalan yere yemin ederek konuşurlar. Allah Kuran’da münafıkların aşağılık mahluklar olduklarını bildirmektedir. Münafıklar her hayrı engellemeye çalışırlar. Müslümanların başarılarından hiçbir zaman bahsetmezler. Münafıklar İslam için asla şevkli ve çalışkan değilken, küfri konularda muazzam şevkli ve gayretlidirler. Münafıklar saldırgandır, hemen hepsine öldürme eğilimi vardır. Küfrü dost ve güçlü görür ve küfürle iç içedirler.

Münafığın birinci alameti Müslümanların yanından ayrılmasıdır. Münafıklar Müslümanlara zarar vermek için ayrı bir yapı oluştururlar, Müslümanların dağılmasını isterler, Müslümanların aleyhine konuşmalar yaparak Müslümanlara iftiralar atarlar. Özellikle de Müslümanların başındaki takvaca en sevdikleri, en çok güvendikleri kişiyi en azgın saldırganlıkla hedef edinirler.

Münafıklar yaptıkları hainliğe ve alçaklığa karşı Allah’tan bir bela olarak yalnız yaşayıp, yalnız ölecekler. Hiçbir zaman sevgi göremeyecek, daima nefretle anılacaklar. Ömür boyu insanların tiksindiği ve nefret ettiği varlıklar olacaklar. Akıbetleri de cehennem olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki… 6 Aralık 2017

Münafığın kini sadece kendini yıpratır. Münafık domuz gibi kendini yerden yere atar, o her çırpındığında Müslümanların sahip olduğu nimetler daha da artar. Münafığın dili yılan dili gibidir, zırvalar, abuk subuk konuşur, domuzun ahırda tepinmesi gibi tepinip durur, ama Müslümanlara hiçbir zarar veremez.

Münafıkların ezilmesinin sebeplerinden biri Allah’ın onlardan sevgiyi alması ve üzerlerine iğrenç bir pislik kılmasıdır. Münafık süslenir falan ama insanlar çok tiksinir. Bu mucizevi bir durumdur.

Münafıklar çok korkak olur, ödlektirler. Ama dilleriyle sürekli şamata yapar kendilerini cesur gibi tanıtmaya çalışırlar. Halbuki uyuz köpek gibi korkaktırlar. Şöyle yaparız, böyle cesuruz derler ama it gibi korkarlar.

Münafıkla ilmi mücadele Müslümanlar için müthiş bereketlidir. Münafıkların her atağında Müslümanlar çok güçlenir, en başarılı çalışmaları yapar.

Allah münafıkları bir kavim haline getiriyor, normal insanlarla bağlantı kuramıyorlar. İlla ki kendileri gibi haysiyetsiz, alçak tiplerle birlikte oluyorlar. Müslümanların yanına akın akın insanlar gelirken, münafıkların yanına kimse yanaşmaz. Özellikle kadınlar asla münafıklara yaklaşmaz.

Peygamberimizin etrafında akın akın insan gelmesi münafıkları delirtiyordu. Ahmak münafıklar Allah’ın kudretini ve gücünü bir türlü anlayamazlar. Kendilerinin bu kadar aleyhte propagandasına rağmen insanların Peygamberimiz’i sevmelerini bir türlü anlayamıyorlardı. Bunun sebebi de Allah’ın gücünü kavrayamamalarıdır, o aleyhte çalışmaları kendileri yaptıklarını zannederler. Oysa her şeyi yaptıran Allah’tır.

Münafığı en çok kızdıran şeylerden biri müminlerin sahip olduğu nimetlerdir. Peygamberimiz’in Bizans cüppesi giymesi, çok şık olması münafıkları çileden çıkarıyordu. Müslümanlar dağılsın, İslam güçlenmesin diye var güçleriyle uğraşıyorlardı. Ama münafığın atağı Müslüman için bereketli yağmur gibidir, her ataklarında Müslümana bereket yağar. Bu ataklar münafıklarda ise büzücü etki yapar, içlerine çökerler.

Peygamberimiz’in münafıkları İslam’a hizmet ettirip ganimetten pay vermemesi münafıkların içine oturuyordu. Münafıklar ucu kesilmeyen fitneler çıkarıyorlar, ama Peygamberimiz’e hiçbir şekilde zarar veremiyor, İslam’ın yayılmasını engelleyemiyorlardı. Dönemin derin devletleri Sasanilerle Bizanslarla işbirliği yapıyorlar ama yine de netice alamıyorlardı.

Peygamberimizin eşlerinin güzelliği münafıkların müthiş haset etmesine sebep oluyordu. Kadınlar münafıkların yanına yanaşmaz. Peygamberimiz döneminde de kadınlar Peygamberimiz’e derin bir sevgiyle bağlanıyor, münafıklar ise yapayalnız yaşıyorlardı. Kadınlar münafıklardan nefret ediyordu. Bu, önemli bir münafık alametidir. Münafıklar Peygamberimizin hayatının her yönüne haset ediyorlardı, yediğine giydiğine sevilmesine sevmesine müthiş haset duyuyorlardı.

Adnan Oktar Diyor Ki… 5 Aralık 2017

Münafıklar Müslümanlara saldırdıkça daha çok çürür. İç acıları ömürlerinin sonuna kadar onları kavurur. Münafıkların, İslam Birliği’ni istememeleri, Mehdiyeti hiç anlatmamaları, İslam’ın hakim olması için gayret etmemeleri, tüm hedeflerinin Müslümanlar olması onların çirkin bir imzalarıdır.

Münafıklar ömürlerinin sonuna kadar tek başına yaşamaya mahkumdur. Allah onları tiksinti verici, kahpe ve iğrenç olarak yaratmıştır. Tüm insanlar bu iğrençliği bildiği için onlardan uzak durur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Aralık 2017

Münafık kaderde yenilmiş olarak yaratılır. Münafıkları Allah Müslümanlara özel olarak musallat eder ki makamları pekişsin. Resulullah zamanında Allah 300 münafığı Peygamberimize musallat etmişti ki velayet makamı daha da pekişsin. Münafık her yerde Müslümanın karşısına çıkan insan görünümlü şeytandır. Münafıkların konuşmaları, yazıları buram buram şeytan kokar.

Müslüman için şeytanı mağlup etmek çok önemli bir ibadettir. Bu yüzden müminler insan şekline girmiş münafıkla karşılaştığında fitneyi tam etkisiz hale getiren kadar ilmen mücadele etmekle sorumludur.

Şeytan, insanların Allah’ı terk edeceklerini iddia ederek ortaya çıktı. “Kullarını saptıracağım” dedi. Münafık da bu çirkin ahlaka sahiptir. Müminlerin Elçi’yi yalnız bırakmasını ister ve var gücüyle müminlerin elçinin etrafından dağılması için uğraşır.

Münafığın yazdığı her satır şeytanın vahyidir. Nelere haset ettiğini, neye kinlendiğini, İslam’a nerelerden saldırabileceğini görürüz. İmanda ve ilimde derin olanlar bu yazılardaki şeytanın karanlığını tam olarak teşhis ederler.

Münafık it gibi korkaktır. Kendini cesur gibi göstermeye çalışır, sürekli bunun propagandasını yapar. Müslüman ise gerçekten yiğittir, cesaretinin gereğini yapar. Münafık boş konuşmalarla sadece reklamını yapar.

Münafıklar hep tek başına yaşamaya mahkumdur. İnsanların tiksindiği bir varlık olduğu için izbe köşelerde tek başlarına sürünerek yaşarlar.

Münafıklarda çok yoğun cinayet eğilimi vardır. Hz. Ali’yi şehit edenler de münafıklardır. Dini, Kuran’ı kullanarak Hz. Ali’yi şehit ettiler. Münafık Kuran’la ortaya çıkar, akılsızca Kuran’ı kullanarak Müslümanlara zarar vermeye çalışırlar.

Samiri hem haysiyetsiz hem namussuz hem hırsız hem dolandırıcıydı, ama Müslümanların Musa’nın yanından ayrılıp kendi yanında toplanmasını istiyordu. Münafık ahmak olduğu için Müslümanları elçinin etrafından dağılıp kendisinin yanında toplanacağını zanneder.

Münafığın dilinden şeytanın vahyini görürüz. Şeytan münafığın etini kemiğini kullanır. Şeytan onun bedeninde olduğu için, bilim adamının kobayı incelemesi gibi bu mahluklarda şeytanı inceleriz. Nitelikli münafığın üslubundan şeytan hangi noktalarda açık görüyor, hangi konuları önemli görüyor, neleri öne çıkarıyor hepsini görürüz. Nitelikli münafığın her sözü şeytanın vahyidir.

Münafık, İslam alemi ve Müslümanlar için hayati bir konudur. Münafıkla karşılaşmak müminin neşesinin, sağlığının, sıhhatinin güçlenmesini sağlar. Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirir. Münafığı kısaca değil yıllarca değerlendirmek lazım. Nasıl bilim dünyası ilginç bir varlıkla karşılaşınca detay detay inceliyorlar, Müslüman da şeytan olan münafıkla karşılaşınca uzun uzun inceleyecek, ilmen mücadele edecek. Allah bize şeytanı tanıttığında şeytanı son katresine kadar milimetrenin milyonda bir kuyruğu kalsa dahi onunla ilmi mücadele yapmakla mükellefiz. Mümin şeytanı yakaladığında bırakmaz. Tüm gücüyle şeytanla ilmi mücadele eder.

Adnan Oktar Diyor Ki… 3 Aralık 2017

Münafık faydalı bir şeyi zararlı gibi göstererek Müslümanlar aleyhinde bilgi yayar. Bazı aklı zayıf olanlar da münafıkların bu ahmakça anlatımlarına aldanırlar.

Peygamberimiz’in fakirken zengin olması, hanımlarının çok güzel olması münafıkların çok ağırına gidiyordu. Kendilerinin Peygamberi zengin ettiklerini sanıyorlardı. Münafık hem ahmak hem alçaktır. Peygamberi zengin eden, onu seven güzel eşler yaratan Allah’tır.

Resulullah dönemindeki münafıkları inceledikçe Peygamberimiz’in sevabının ne kadar büyük olduğunu daha iyi görüyoruz. 300 münafık çıkıyor, Müslümanları savaşın ortasında bırakıp geri dönüyorlar. Tarih boyunca münafık karakteri hep aynı olmuştur. Münafık zihniyeti; Züppe, ukala, haris, kahpe, kalleş, sinsi, pis, gizlide daha pis, deccaliyetle iş birliği yapan, yalancı, şaki karakterli, insanlardan nefret eden, güzel olan her şeye karşı olan, kötü olan her şeyi seven, homoseksüelliği destekleyen, Müslümanların doğru yolunu kesmeye çalışan alçak bir mantıktır.

Günümüz münafıklarının kahpelikleri, alçaklıkları, ahlaksızlıkları Peygamberimiz (sav) döneminde münafıkların aşağılık karakteriyle aynı. Bütün münafıklar hırsızdır, soyguncudur, gaspçıdır, adam bıçaklayan sabıkalı cemiyet mikroplarıdır. Münafıkların hepsi ünlü azılı münafıklar olarak tarihe geçiyorlar.

Münafıklar 3-5 kokuşmuş köpek gibi karanlıkta, leş gibi bir hayat yaşıyorlar. Kimse yanlarına yanaşmıyor, sahtekarlar dolandırıcılar bile bunlara yaklaşmıyor. Herkes bunlardan tiksiniyor. Kendileri de birbirlerinden iğrenen, kudurmuş gibi birbirine saldıran mahluklar utanmadan nur gibi Müslümanları yanlarına çağırıyorlar. Bu da münafıkların ne kadar ahmak olduklarının bir başka ispatı.

Allah Kuran’da münafıkları yüzlerce ayetle anlatıyor. Münafıklığı gündemde tutmak Kuran’ın hükmüdür. Kuran ayetleriyle münafıkların tavırlarının sözlerinin birebir örtüşmesi Kuran’ın mucizesidir. Münafıklık konusunu, ayetlerdeki olayların aynısı tahakkuk ettiği için anlatıyoruz. Kuran’ın mucizesine şahit olduğumuz için anlatıyoruz.

Münafıklar bizi nasıl tanıyorsunuz diyorlar. Domuzu nasıl tanıyorsak münafıkları da öyle tanıyoruz. Münafıkların sözleri, konuşmaları, yazıları Kuran’da bildirilen tüm münafık alametlerini taşıdıkları için bir bir anlıyoruz.

 

 

 

 

Mehdiyet devrinin münafıkları Peygamberimiz dönemi münafıkları gibi tarihe geçecekler. Bir mahluk olarak, insanlığın baş belası pislikler olarak kitaplara geçecekler.

Münafık, Müslümanlardan menfaat umarak İslam’a hizmet eder. Menfaat elde etmeyi beklerken tüm gençliği elinden geçer. Menfaat elde edemeyeceğini görünce de bu sefer kin ve hırsla o menfaat elde edemediği yeri tahrip etmeye çalışır. Sadece kendi tahrip olur.

Allah münafıklara gençliklerini ellerinden alarak en büyük cezayı verir. Münafık dine ve Allah’a karşı öfkeli oldukları için İslam için geçirdikleri vakitten büyük acı duyarlar. Keşke hizmet etmeseydim, sadaka vermeseydim diye ömür boyunca ciğerleri yanar. Münafık İslam için hizmet etmeyi hayatını yakmak olarak gördüğü için, İslam’a hizmet ederek geçirmiş olduğu her günden dolayı büyük acı çeker. Allah bunu onların içine büyük bir dert olarak verir. Bütün münafıklardan Allah gençliklerini almıştır.

Şeytan münafıkların enaniyet ve kibrini kullanarak bu ahmakları kışkırtır. Müslümanlar ise münafıkları gördükçe Kuran’ın ayetlerinin yaşandığını görür ve manevi makamları çok yükselir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 2 Aralık 2017

Münafıklar Müslümanlara büyük fayda sağlar. Müslümanların birlikteliğini artırır. Müslümanlar İslam’a nereden saldırabileceğine dair bilgileri görmüş olur. Böylece Müslüman o alanların tahkimatını sağlar. Müslümanlardan meskeneti kaldırır. İttifak gücünü arttırır, şevki bereketi artırır. Münafıkta ise akli ve bedeni çökmeye neden olur. Asıl olarak cehennemde büyük azap kazanır.

Münafıklar;

 • Küfrü, dinsizliği hedef almaz. En etkili gördüğü Müslümanı hedef alır
 • Kuran’ı küfre tebliğ yapmak için değil akılsızca Müslümanların sözde açıklarını tespit için kullanır
 • Kuran’dan, İslam’dan nefret eder ama Müslümanları eleştirebilmek için Kuran okur, ayet paylaşır
 • Kendini sözde halk kahramanı gibi görür, vatan kurtaran ahmak olarak ortaya çıkar, Peygamberi ve elçileri beğenmez
 • Allah’a ve Peygambere haşa adalet öğretir
 • Ahmaktır, ama kendini çok akıllı zanneder
 • Müslümanların dağılmasını ister, tüm vaktini buna harcar
 • Yalancıdır
 • Dolandırıcıdır
 • Hırsızdır
 • Kadın düşmanıdır
 • Homoseksüeldir, homoseksüelleri destekler
 • İngiliz derin devletini haşa Allah gibi görünür, onlara sığınır. Peygamberimiz döneminde de dönemin derin devleti Sasaniler ve Bizansla işbirliği yapıyorlardı.
 • Pistir
 • Patolojiktir
 • Kıskançtır, Müslümanlara kıskançlığından sinir krizi geçirir
 • Dengesizdir
 • Çocukluğundan itibaren şaki ve saldırgandır.

Münafıkta çok köklü bir kibir ve büyüklük hissi vardır. Vatan kurtaran avanak edasıyla ortaya çıkarlar. Müslümanların yanındayken, sürekli Müslümanları överler, anlatırlar, hiçbir eleştiri getirmezler. Müslümanların yanından ayrılır ayrılmaz var güçleriyle Müslümanları dağıtmaya uğraşırlar. Neden Müslümanları dağıtmak istiyorsunuz diyoruz? Homoseksüellik, Darwinizm, materyalizmin zayıflamasını istemiyoruz diyorlar. Şeytanla aynı görevi üstleniyorlar.

Münafığın ana hedef edindiği kişiler Müslümanlar olur. Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da Müslümanlara saldırılıyor, İngiliz derin devleti atakta, küfür dünya çapında Müslümanları zor durumda bırakmak için uğraşıyor. Münafık ise Müslümanlardan ayrılıp küfür içinde yerleşerek Müslümanlara karşı mevzi alıyor. Küfürle hiç ilgilenmiyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 1 Aralık 2017

Münafığın aşağılanması müminlerin kalbinde inşirah meydana getirir. Çünkü onları aşağılayan Allah’tır. Münafığın aşağılanıp domuz gibi debelenmesini izlemek müminler için bir eğlencedir. Ahirette de müminler münafıkların cehennemdeki halini görüp eğlenecekler.

Münafık kibir ve enaniyet ister, ama Allah onlara tam zıddıyla karşılık verir. Her büyüklük yapmak istediklerinde münafıkları aşağılar. Münafığı hor ve aşağılık kılan Allah’tır.

Münafık Müslümanların yanındayken eşşek gibi çalışarak Müslümanın faydasına çalışır. Ayrıldıktan sonra da Müslümanların neşesinin artmasını sağlar. Münafıkların atakları Müslümanlarda hayret edilecek bir şevk artışına, birbirlerine olan sevgilerinin güçlenmesine, imanlarının derinleşmesine vesile olur. Münafıkların Kuran’da bildirilen her sözü söylediklerini gördükçe müminler daha da şevklenir.

Münafığın imzası, küfre karşı en etkili çalışmayı yapan Müslümanları hedeflemesidir. Bu yüzden doğru yolda olan her mümin camianın mutlaka münafığı vardır. Münafık küfürle müttefik olduğu için asla onları hedeflemez. Münafığın derdi FETÖ’yle, PKK ile, İslam’ı yeryüzünden kaldırmaya azmetmiş olanlarla mücadele eden Müslümanları etkisiz hale getirip, yancılık yaptığı bu dostlarını korumaktır. Münafık İslam’ı engellemeye çalıştıkça İslam dalga dalga yayılır. Münafığın cehenneminin derinliği müminin cennetinin yüksekliğini sağlar.

Peygamberimiz döneminde münafıklar, Peygamberimiz’in kendilerini haşa göz göre göre ölüme sürüklediğini iddia ediyorlardı. O devrin münafıkları küfürle hiçbir mücadele içine girmez, alçakça Peygamberimiz’i hedef alırdı. Bu devrin münafıkları da Suriye’de, Irak’ta Müslümanları şehit edenleri, Türkiye’yi bölmeye çalışanları, dinsizliği, materyalizmi hedef edinmiyor. Neyi hedef ediniyor bunlara karşı en etkili mücadele yapan Müslümanları. Münafık bu yüzden çok alçak ve karaktersizdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here