Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (1-12 Ocak 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 12 Ocak 2018

PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE MÜNAFIKLAR;

  1. Gençliklerini verdiler (19 yaşında Peygamberin yanına geliyor 40 yaşına kadar hizmet ediyorlardı. Genç delikanlı çağlarını Peygamber’in yanında geçirip dede, nine görünümüne gelince “biz bir hata yaptık” diye Peygambere yüz çeviriyorlardı.)
  2. 20 yıl yani 175.200 saatlerini İslam’a verdiler.
  3. Gazvelere katıldılar, canlarını mallarını bir umut ganimetten pay alabilirler diye öne koydular.
  4. Hep “İslam hakim olacak biz de çok zengin olacağız, o zamana kadar Peygamber de vefat eder her şey bize kalır” diye düşünüyorlardı, o yüzden aşırı şevkliydiler.
  5. Çevrelerini verdiler. (Peygamber’in yanına bir çok yeni insan gelmesine vesile oldular. Var güçleriyle Peygamberi anlatıyor, İslam davasına insan kazandırıyorlardı)
  6. Atlarını, develerini savaşlarda verdiler. Evlerini muhacirlere verdiler.
  7. Sürekli korku içinde yaşadıkları için ruh sağlıklarını verdiler. (20 yıl haysiyetsizliği ortaya çıkacak diye korkarak, yaşamak tek kişilik hücrede yaşamaktan daha ağır cezadır münafıklara. Müslümanlar güler eğlenirken onlar hep it gibi korku içinde yaşarlar.)
  8. Kendi ahlaksızlığını bilip kendini sürekli sıktığı için beden sağlıklarını verdiler.(Müslümanlara da hastalıklar isabet eder ama Allah şifasıyla birlikte yaratır. Münafıkların ise bedenin her noktası hastalıklı ve çürüktür ve ölüme gidişi hızlıdır.)
  9. Münafık Peygamberi ve Müslümanları bırakıp giderken parasını, ömrünü, sağlığını Müslümanların yanında bırakıp gider. Yanına kalan hiçbir şey olmaz.

Münafıkların yaptıkları tüm hizmetleri Müslümanlar da yapar. Ama Müslümanlar Allah’ın rızasını umarak yaptıkları için Allah bunun karşılığını hem dünyada hem ahirette güzellik olarak verir. Münafıklara ise her yaptıkları dünyada da ahirette de iç acısı olur.

MÜNAFIK MÜSLÜMANLARIN YANINDAN AYRILDIKTAN SONRA DA İSLAM’A HİZMET EDER:

Münafık yaptığı ataklarla Müslümanlara

Birlik

Kenetlenme

Akıl

Şevk

Heyecan

Sıhhat

Dinçlik

Sevgi gücü

Ufuk genişliği kazandırır. Müslümanların çalışmaları daha bereketli olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Ocak 2018

İngiliz derin devleti münafıkların haysiyetsizliğini ve arsızlığını kullanır. Deccaliyetin askerleri toplumun en aşağılık, en haysiyetsiz, en namussuzlarını kullanır. Deccaliyet böyle çakallar kullandıkça İslam daha hızlı gelişir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Ocak 2018

Son 10 yılda 20 milyon Müslüman hayatını kaybetti. Münafıkların hepsi Bu 20 milyon Müslümanın şehit olmasına göz yummak yani azmettirmekten sorumlular. Çünkü Allah rızası için ilmen mücadele etmeyi bırakıp kendi nefislerini seçiyorlar. Dünyada ve ahirette bunun hesabını verecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Ocak 2018

Münafık hem Kuran’la konuşur hem kendini dindar gibi göstermeye çalışır hem de dinle, ayetle, hadisle haşa alay eder. Şeytanın alaycılığı münafıklarda vardır. Münafıklar da şeytan da yalancıdır, münafıklar da şeytan da kibirlidir. Münafıkların yüzüne adeta teneke çakılmış gibidir. Şeytan da aynı haysiyetsizliğe sahiptir.

Münafık tıpkı şeytan gibi büyüklük ve azamet duygusuyla aklını kaybetmiş bir mahluktur. Şeytan münafığın bedenini kullanır. Münafığın beynini tamamen şeytan yönlendirir.

Münafık yalnızlığa mahkumdur. Toplumun dışladığı, tecrit edilmiş 3-4 çakal dışında etraflarında hiç kimse olmaz. Bu 3-4 çakaldan da tüm toplum nefret eder, selam dahi vermez. İnsanlar münafıklardan lağımdan tiksinir gibi tiksinirler, herkes uzak durur. Münafıklar haysiyetsizlik şokuna girmişlerdir. Hiçbir şeyden anlamazlar. Karaktersizliğin, ahlaksızlığın en yüksek noktasına çıktıkları için haysiyetsizlik şokuna girmiş durumdalar. İnsanlar yüzlerine tükürdüğünde yağmur yağıyor zannediyorlar.

Münafık Müslümanların yanından ayrıldıktan sonra da Müslümanlara fayda sağlamaya devam eder. Münafık eşşek gibi çalışır ama malı harcamaya kıyamaz, yığıp biriktirir. Bu biriktirdikleri de Müslümanlara bereket olur. Evladına yatırım yapar o evladı da İslam’ın hizmetinde olur. Münafık hain olduğunu bilerek Müslümanların içinde yaşadığı için ruhen ve bedenen de hastadır. Gülüp zıplaması da ızdırabını gizlemek için bir tiyatrodur. Gençliğini vermiş, ömrünü vermiş, sağlığını vermiş, ve münafığın alnına büyük harflerle yazılmıştır: K-E-R-İ-Z.

Peygamberimiz döneminde münafıklar çıkar umuduyla Resulullah’ın yanına gelip kahpece faaliyet yapıyor, herkesin görmediği anlamadığını sanıyorlardı. 20 yıl, 175 bin 200 saat boyunca İslam için hizmet ediyorlardı. Bir çok kabileden çok sayıda insan getiriyor, evini, atını, parasını, malını veriyorlardı. Peygamberimiz’i ve Müslümanları sürekli zenginleştiriyorlardı. Bunların karşılığında da çok büyük menfaat bekliyorlardı. “Peygamber vefat edecek her şey kendilerine kalacak” sanıyorlardı. Ama baktılar ki asıl kendileri çöküyorlar, her şeyleri bitmiş duruma geliyorlar. Peygamber ise her geçen gün daha da dinçleşiyor, güçleniyor. O zaman “biz ayrılalım” dediler. Ama tüm malını, mülkünü, ömrünü İslam için verdikten sonra, yaşlanıp çöküp tirit olduktan sonra defolup gidiyor. İşte bu, tarih boyunca tüm münafıkların enayiliğidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 8 Ocak 2018

Münafık haysiyetsizlik şokuna giren bir mahluktur. Yüzünde utanma, haysiyet yoktur. Tüm dünya yüzüne tükürse, ne dersen de etkilenmez, uyuşmuştur beyni. Tüm insanlar onlardan tiksindiği için, aşağılanarak insaniyetten çıktığı için haysiyetsizlik şoku içindedir. Ne Kuran ayeti, ne Müslümanların sözü, ne aşağılanma hiçbir şey onu etkilemez. Akıl almaz bir haysiyetsizlik boyutu içindedir. Şımarıklığı, arsızlığı, pisliği, haysiyetsizliği üzerinde toplamış olan münafık haysiyetsizlik şokundan insan olmaktan çıkmıştır. Münafık şeytanın iğrenç makamının en yüksek noktasıdır. Ahir zaman münafıkları da en yüksek şeytani makama gelmiş en arsız ve haysiyetsiz münafıklardır. Cehennemde de münafıkların bu kaşarlıkları ve haysiyetsizlikleri devam eder.

Münafıklar hep kısa ömürlüdür. Çünkü hayatları haset, stres, gerginlik, aşağılanma ve horlanma içinde geçer. Müminler ise uzun ömürlüdür. Ahir zamanda da Mehdi uzun ömürlü olacaktır. Mehdi’nin uzun ömrü münafıkları kahreden bir özelliktir. Hadislerde Mehdi’ye Eyüp gibi çile geleceği ama hemen ardından inşirah ve kolaylık geleceği, Mehdi’nin de Nuh gibi uzun ömürlü olacağı bildirilmiştir.

Peygamberimiz’in en büyük mücadelesi münafıklara karşı olmuştur. Münafık yapılanması çok şiddetliydi. Hz. Ali’nin, Hz. Ömer’in, Hz. Osman’ın ve ehli beytin şehit edilmesi münafık hareketin kahpeliğini ve etkisini gösteriyor. Küfür şehit edemiyor ama münafıklar şehit ediyorlar. Bu alçaklığı yaparken de Kuran’ı kullanıyorlar. Müslümanlık örtüsüne bürünüp Müslümanlara saldırıyorlar. Münafık, küfrün Müslüman görünümüne bürünmüş halidir. Küfürden de destek aldığı için gelişme alanı elde eder. Bizim için münafık saldırısı neşe ve şevk vesilesidir.

Münafık her ne yaparsa yapsın İslam’ın lehine olur. Malı ve her türlü imkanı da mutlaka İslam’a faydalı hale gelir. Allah’ın münafıklara verdiği imkanlar onların hayrına değildir, Müslümanların hayrınadır.

Tevbe Suresi 55- Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.

Münafığın beyni lağım üretme tesisi gibidir. Münafık atak yaptıkça Müslümanın aklı gelişir, ufku açılır, şevki artar. Bu vesileyle de müminler daha zenginleşir, güzelleşir ve neşelenir.

Müslüman münafığın cehennemini yükseltir. Münafık da Müslümanın cennetini yükseltir. Münafıkla ilmi mücadele Müslümanın her dakikasını sevap kılar.

Allah, tüm İslam aleminin başına bela olan, münafıkların ciğerlerine ateş düşürsün, beyinlerin dumura uğratsın, en onulmaz hastalıklarla perişan etsin, müminleri de galip etsin, muzaffer kılsın.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Ocak 2018

Egolu insanlar toplumun manevi belasıdır. Münafıklar çok egoludur. Allah’ın hikmeti olarak böyle insanlar her yerde aşağılanır ve küçük düşerler. Allah sürekli ahmaklıklarını ve akılsızlıklarını tüm insanlara gösterir.

Münafıkların varlığı Müslümanlarda aklın gelişmesine sevabın oluk oluk akmasına vesile olur. Münafığı ilimle irfanla ezmek şeytanı ezmektir. Dünyada müminin varlık amaçlarından biri şeytanı ilmen ezmektir. Allah ahirette şeytanla gereği gibi ilmi mücadele yapıp yapmadığımızı mutlaka soracak. Şeytanla mücadeleden kaçınmak çok büyük faciaya sebep olur. Münafık mikroptan daha aşağı olduğu için, toplumun sıhhati ve iyiliği için karşı ilmi cevabın çok güçlü olması gerekir.

Münafık mucizevi şekilde ahmak ve arsız olur. Münafığın ibretlik halinden biri de cehennemde bile arsız olmasıdır. Mümin münafıkla ilmi mücadeleyi ibadet olarak yapar.

Münafıkların, kalbinde hastalık olanların, enaniyeti kavi olanların en çekindikleri, hiç anlatmak istemedikleri konu Mehdiyettir. Mehdiyet’le ilgili Peygamberimiz müthiş detaylar vermiştir. Bu detayların hepsi Mehdi’yi gördüğümüzde tanımamız, o dönemde olduğumuzu bilmemiz içindir.

Münafıkların hayatı kısa olur. Müminlerin hayatı daha uzundur. Münafıklar kahır içinde oldukları için, öfkeleri ve hasetleri çok kısa sürede ölümcül hastalıklara sebep olur ve ölüme sürüklenirler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 6 Ocak 2018

Münafıklar Müslümanların dikkatini açan, şuurlarını keskinleştiren varlıklardır. Münafık Müslümanların daha güçlü, daha zengin, daha atak olmalarını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 5 Ocak 2018

Münafıklar Müslümanların dikkatini açan, şuurlarını keskinleştiren varlıklardır. Münafık Müslümanların daha güçlü, daha zengin, daha atak olmalarını sağlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Ocak 2018

Bizim fıtratımız sevgiye göredir. Nefret insanı muazzam ezer. Münafık nefreti yaşadığı için ömür boyu sürünür. Mümin de sevgiyi yaşadığı için ömür boyu sağlık, sıhhat, neşe içinde güzel yaşar.

Şeytana, münafığa imkan verilmese imtihan ve sevgi yok olur. Münafık Müslümana müthiş şevk verir. 1’se 10 eğlenir, 1’se 10 zengin olur. Dostluk bağı 1’se 10’a çıkar. Münafık, mümine benzin etkisi yapar. Mümini şevklendirir ve açar.

Münafıkların müminlere olan nefreti onları yer bitirir. Daha da çökmelerine ve ızdırap çekmelerine sebep olur. Mümine ise tam tersi etki yapar ve daha da güçlendirir ve canlandırır.

Münafığın her hali Allah tarafından kuşatılmıştır. Allah münafığa dünyada tuzak kurar. Bu tuzak, müminler için bir cennet nimetidir. Allah sadece denizle, ovayla, güzellikle nimet sunmaz. Yiğitlikle de nimet sunar. Münafığa tuzak kurar bu da bir nimettir. Bu tuzak şöyledir: Allah münafığı alır önce müminlerin arasına getirir, gençliğini burada geçirtir. Münafık 20 ile 40 yaş arasını Müslümanların arasında geçirir. Maddi manevi tüm hayatını İslam için geçirmiş olur. Müslümanlardan Ayrılınca onu geri almak ister ama geri imkanı artık yoktur. Allah tüm gençliklerini ellerinden almıştır. Allah basiretini kapatıp 10-20 yıl hizmet ettirir, sonra münafık mal ve itibar hırsına kapılır. Allah münafığa bol miktarda mal ve makam verir. Profesörlük, tüccarlık, zenginlik verir. Ama yaşı 40-50’ye gelmiştir. Türkiye’de yaş ortalaması 65. Allah münafığa ne kadar süre vermiş oluyor, en fazla 10-15 yıl. Münafık malı deli gibi yığmıştır, o malı yemesi için baya bir ömre ihtiyacı vardır ama o ömür elinde yoktur. Yatı almış, katları almış, mallarını biriktirmiş, geride bırakılacak gibi değil çok fazla şey biriktirmiştir ama idam fermanı da Allah tarafından kesilmiştir. Tak tak her dakika ölüme gittiğini bilir. 15 sene, 14 sene, 13 sene her geçen senenin tik tak tik tak diye sesleri kulağına geldikçe münafık delirir. Ama yapabileceği hiçbir şey de yoktur. Sonunda da “Hadi biz seni alalım” der ölüm melekleri ve ağzını burnunu kırarak canını alır. Münafığın tüm emeği ise burada kalır. Münafık malını yiyemez. Evleri, arabaları, mücevherleri, elbiseleri her şeyi geride kalır. Ama en önemlisi Müslümanlara hizmet edip bıraktıkları kalır. Münafığın elinde sadece o malı elde etmek için süründüğü, iğrenç bir hayat ve sonunda da azap vardır. Müslümanda ise ömür uzun olur. Müslümanda mal yığma olmadığı için o anda o malın hakkını verir. Mümin hırslı olmadığı için dünyayı hep güzel yaşar. Mümin tevekkülle, gayet sakin, Allah’ın verdiği bereketle çok iyi yaşar. Münafık ise eşşek gibi hırsla çalışır ama çalıştıkça çöker, çünkü o hırs onu çökertir. “Libya’nın dörtte biri benim, Tunus’un yarısı benim” diye kendini kandırmaya çalışır ama elinde o malı yiyecek gençlik kalmamıştır. Gençliği müminlere hizmetle geçmiştir. Üstelik o malı elde etmeye çalışırken yaşadığı hırs ruh ve beden sağlığını da tamamen bozar, iyice çökertir ve çürütür. Münafık ömrü boyunca çalışıp çabalar ama hepsi boşa gider. Bu, Allah’ın münafığa en büyük tuzağıdır. Dolayısıyla münafıklar enayiliklerine kerizliklerine doymasınlar. Sürünüyorlar sürünmeye devam edecekler Müminler de keyif içinde yaşamaya devam edecekler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 3 Ocak 2018

Peygamberimiz döneminde münafıklar 15-20 yıl boyunca Peygamberimiz’in doğru ve haklı olduğunu tüm güçleriyle anlatıyorlardı. Sonra bir sabah (menfaat elde edemeyeceklerini anlayınca) tam tersini anlatmaya başlıyorlar. Allah onları 15-20 yıl boyunca istemeseler de İslam’a hizmet ettiriyor.

Münafık Müslümanların içinde gönderilen nadide bir varlıktır. Şeytanın insanlaşmış olarak Müslümanlar arasında gönderilmesi özel bir durumdur. Bunu gördüğümüzde Kuran’daki münafık ayetlerinin uygulanması ibadetinin vakti gelmiş olur. Münafıklarla ilmi mücadele namaz, oruç gibi tüm Müslümanlara farzdır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 1 Ocak 2018

Münafıkla ilmi mücadele ibadettir, o yüzden sürekli gündemde tutacağız. Münafıkla ilmi mücadeleyi sembolik hale getirmişler. Hacda şeytan taşlama münafık taşlamadır aslında. Münafığı aşağılamak için yapılan bir fiildir. Ama böyle sembolik olarak değil akılla ilimle irfanla ömür boyu münafıkları aşağılamak gerekir. Bu, namaz gibi oruç gibi ibadettir.

Yusuf Kıssasından Ahir Zamana ve Ahir Zaman Münafıklarına İşaret Eden Ayetler

Yusuf Suresi 9- “Öldürün Yusuf’u veya onu bir yere atıp-bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın. Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz.”

“Öldürün Yusuf’u…” Doğrudan öldürme talimatı var. Münafıklarda ilk istek öldürmedir. Hz. Ömer’i, Hz. Osman’ı, Hz. Ali’yi ve onların evlatlarını şehit ettiler. Hep münafıklarda istek budur. Münafık küfreder, bağırır çağırır ama bu onu doyurmaz. Asıl isteği öldürmek, şehit etmektir.

“… ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın…” Münafığın hasetlikten kaynaklanan psikopatlık yaptığını bu ayetten anlıyoruz. Asıl derdi haset ediyor olmasıdır. Kendisinin büyük olmasını ister, derdi budur.

“…Ondan sonra da salih bir topluluk olursunuz….” Münafık Müslümanı öldürme planı kurarken bir yandan da mükemmel bir mümin olduğunu iddia eder. Kendisinin salih olduğunu ve insanları salih yapmaya çalıştığını iddia eder.

Yusuf Suresi 11- (Bu karara vardıktan sonra) “Ey Babamız,” dediler. “Sana ne oluyor, Yusuf’a karşı bize güvenmiyorsun? Oysa gerçekte biz, onun iyiliğini isteyenleriz.”

“Sana ne oluyor, Yusuf’a karşı bize güvenmiyorsun?” “Sen bize güvenmiyor musun” münafık taktiğidir. Münafık çevresinde müttefik arar. Bize güvensene biz dürüst adamız diye müttefik arar.

“… onun iyiliğini isteyenleriz.” Münafık “iyilik istediği” iddiasındadır. Biz iyilik için Müslümanların dağılmasını istiyoruz. Darwinizmle, İngiliz derin devletiyle mücadeleye gerek yok, biz iyilik yapıyoruz derler.

Yusuf Suresi 12- “Sen onu yarın bizimle gönder, gönlünce gezsin, oynasın. Elbette biz onu koruyup-gözetiriz.”

Münafık hep iyilik yapmak iddiasındadır. “Bizimle gezsin, gönlünce dolaşsın, oynasın, eğlensin” diyorlar. Biz onu mutlaka koruyup gözetiriz diyorlar. Münafıklar tarih boyunca hep aynı iddiayla ortaya çıkar.

Yusuf Suresi 13- Dedi ki: “Sizin onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz ondan habersiz iken onu kurdun yemesinden korkuyorum.”

Münafık müminlerde sürekli zaaf arar, eksik nokta arar ki oradan saldırabilsin. “Siz ondan habersizken, kurdun yemesinden korkuyorum” demek hem münafığa zaafı göstermek hem de yol göstermek olur. Müslüman asla zaafını göstermemeli, şeytana kapı açmamalıdır.

Yusuf Suresi 14- Dediler ki: “Andolsun, biz, birbirini kollayan bir topluluk iken, kurt onu yerse, bu durumda şüphesiz kayba uğrayan (aciz) kimseler oluruz.”

“Birbirini kollayan bir topluluk iken” Münafıklar sayıca azdır ama hep birbirlerini kolladıklarını, koruduklarını iddia ederler ve hareketleri, atakları topludur. “Biz hiç Yusuf’a bir şey olmasına izin verir miyiz, güçlüyüz, onu koruruz” diye yalan söylüyorlar. Koruyucu olduklarını iddia ediyorlar.

Yusuf Suresi 15- Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman, Biz ona (şöyle) vahyettik: “Andolsun, sen onlara kendileri, farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin.”

Yusuf Suresi 16- Akşam üstü babalarına ağlar vaziyette geldiler.

Ağlamaları, münafıkların oyunculuğu rolcülüğünü, üç kağıtçılığını gösteriyor. Akşam üstünü seçiyorlar, çünkü akşamlar savunma için zor vakitlerdir. Bu tip oyunlar için akşam üstü vakti seçilir.

Yusuf Suresi 17- Dediler ki: “Ey Babamız, gerçek şu ki, biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf’u da yiyeceklerimizin (veya eşyamızın) yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin.”

Münafık yalanları çok berbat olur, çok düzmece yalanlar olur. “Doğru söylesek bile inanmazsın” demeleri de, münafık yalan söylemediği iddiası üzerinde çok durur, kendisine inanılması gerektiğini üzerinde propaganda yapar. Münafık Müslüman aleyhinde delil de oluşturabilir, “size iftira atmak için oyun oynayabilirler dikkatli olun” diyor Allah.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here