Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (14-30 Ocak 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Ocak 2018

Münafık şeytanın beden bulmuş halidir. Münafık atakları Müslümanlara yönelik şeytan ataklarıdır. Bu ataklar müminlerin imtihanının kalitesinin artmasına vesile olur. Münafıklar müminlerin daha güçlenmesine, daha kenetlenmesine vesile olur. Münafıkların her saldırısı müminler için nimettir. Allah her şeyi hayırla, hikmetle yaratır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Ocak 2018

Münafıkların dünyada dostları yok ahirette de sonsuza dek yapayalnız olacaklar.

Münafıklar kendilerini İslam’dan yana gibi göstermeye çalıştığı için sürekli yemin ederek konuşur. Kendisinin dürüst olduğu izlenimini vermeye çalışır. Aklı zayıf olanlar bazen buna aldanabilirler. Oysa münafıkların kafası bomboştur. Allah onları kof kütüğe benzetmiştir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 27 Ocak 2018

Münafık büyük olduğunu hissettirmek ister, suni bir saygınlık peşindedir. Bu yüzden dini yaşıyor izlenimi vermeye çalışır, takva Müslüman taklidi yapar. Bunu yaparken de kendisini haşa Peygamberden, Allah’tan daha büyük görür. Münafığın ilginç yönü, alenen küfre gitmek, küfürle yaşamak varken tüm vaktini Müslümanlarla uğraşmaya ayırmasıdır. Peygambere ve Peygamberin yanındaki sadık sahabeye düşman olur, onlarla uğraşır. Gece gündüz Müslümanlar aleyhinde faaliyet yapar, hatta ölümü göze alır. Ama münafık Müslümanlarla mücadele ederken içten içe de sürekli yıpranır. Şeytan onu ele geçirdiği için çok huzursuzdur deli dana gibidir ne yapacağını nereye nasıl çatacağını bilmez. Bu yüzden münafıkların yanına küfür de yanaşmaz.

Adnan Oktar Diyor Ki… 26 Ocak 2018

Münafık ahlaksızlığını gizlemek için Kuran ayetlerini kullanır. Hz. Ali’yi şehit edenler de Kuran’la hareket ettiklerini iddia ediyorlardı. Münafık çakalın, ahlaksızın en ileri gidenidir ama kendini dürüst gibi göstermeye çalışır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 25 Ocak 2018

Münafık olmadan imtihan olmaz. Peygamberimiz zamanında Müslümanlar aleyhine müşrikleri kışkırtan onlardı. Onların varlığı sevabın gücünün yükselmesine vesile olur. Münafıklar Müslümanın hayatına şevk ve heyecan getirirler, güçlü ve samimi ilmi mücadele oluşmasına vesile olurlar. Münafık hem dünya hem cennet açısından mümin için faydalıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 22 Ocak 2018

Münafık dünyada ayrı yanar, ahirette ayrı yanar. Dünya da ayrı aşağılanır, ahirette ayrı aşağılanır. Mümin de hem dünya da, hem ahirette çok şerefli bir hayat sürer. Münafıkların yaşadıkları pislik hayattan dolayı ömürleri de kısa olur, dertleri hastalıkları bitmez sonra da cehenneme giderler.

Münafıkla mücadele Müslümanların birbirlerine sevgisini, bağlılığını çok pekiştirir, İslam’ı Kuran’ı savunma arzularını geliştirir ve Kuran’da belirtilen münafığın gerçek olduğunu anlayarak imanlarının artmasına vesile olur. Münafıklarla mücadele Müslümanlarda sağlık sıhhat oluşturur, şevklerini arttırır, her yönden güçlenmelerine vesile olur. Müslümana bereket gelir. Münafık atağı olmasa Müslümanın hayatında bir durgunluk, atalet olabilir, ama münafığın Müslümanın gücünü nasıl arttırdığını Müslüman kendisi de görür.

Münafıkların müminlerin arasında 10-20 senelik bir kuluçka dönemleri vardır. Sonra birden şeytanın ilhamıyla ölü hücreler gibi canlanırlar ve atağa geçerler. Münafığın atağı küfür gibi değildir. Münafık Müslümanlardan daha Müslüman gibi görünmeye çalışarak atağa geçer. Şeytanlıklarını güçlendirmek için bunu ayetleri kullanarak yaparlar. Oysa kendilerinin ne kadar aşağılık olduğunu çok iyi bilirler ve tam kalleş durumuna düşmemek için “ıslah ediyoruz” iddisıyla çıkarlar. Kuran’da da münafıklar Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz” (Bakara Suresi, 11) diyorlar. Pkk, homoseksüeller, rumilik, bağnazlık, İngiliz derin devleti onları hiç ilgilendirmez. Onlar var güçleriyle Müslümanlara saldırırlar. Müslümanların içinde de –şeytanın yönlendirmesiyle- en etkili, en hayırlı olanlarını seçerler.

Münafığın en bariz vasfı nursuzluğudur. Kimse onların yanına yanaşmaz, tek bir dostları bile olmaz. Her zaman yalnızdırlar. Allah onları hor ve zelil yaratmıştır. Kime ve nereye saldıracakların bilemezler. Cehenneme doğru yaklaşırken aşağılanmanın şiddetinden sürekli anormal tavırlar içine girerler. Allah onları geri dönemeyecekleri bir çizgiye getirir. Eylemleri az olsa cehennemdeki hükümleri de az olur, bu nedenle Allah onlara mallar, imkanlar ve zaman verir. Onlarda bütün imkan ve vakitlerini Müslümanlarla mücadele etmeye harcarlar. Günah yükleri ve cehenneme yaklaşma mesafeleri böylece artar. Allah yeterli gördüğünde canlarını alır ve cehennemin en dibine atar. Allah ayetinde “Melekleri, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak: “Yakıcı azabı tadın” diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin.” (Enfal Suresi, 50) diye bildiriyor.

Münafıkların stresli ve deli bir hayatı olur. Mal hırsından ve yaşama hırsından bunalırlar. Ama onları en çok Müslümanlara zarar verememek delirtir. Müslümanlara saldırdıkça kendileri yıpranır, Müslümanlar güçlenir. Müslümanlara saldırdıklarında hemen bir sonuç alabileceklerini, zarar verebileceklerini düşünürler. Hz. Musa zamananında ki ve Peygamberimiz (sav) zamanında ki münafıklar da aynı düşüncedeydi. Sonra hepsinin akıl ve beden sağlıkları bozuldu ve helak olup gittiler. Tüm malları, mülkleri Müslümanlara kaldı. Münafıklar cehenneme giderken, Müslümanlar sağlık, sıhhat ve refah içinde yaşayıp sonra da cennete alındılar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 16 Ocak 2018

Şeytan toplumun en aşağılık, en namusuz, en haysiyetsiz, hırsız, gaspçı, dolandırıcı, FETÖ ile işbirliği yapmış her türlü ahlaksızlığı yapan it kopuk takımından seçer. Onun için Müslüman münafıkla karşılaştığında “bana ne” diyemez. Allah karşına münafık getiriyorsa ilimle irfanla ez diye getiriyordur. Münafığı ilimle irfanla ezme mühim bir ibadettir.

Şeytanın zeki olması Müslümanların azminin güçlü olmasına ve bereketine vesile olur. Karşı tarafta şeytanın zekası olmasa Müslümanın ufku, aklı, azmi, tedbir alma gücü zayıf kalır. O zaman da imtihanın kalitesi düşer. Şeytan ve münafıkların her atağı Müslümanların canlanması, kenetlenmesi, tedbir gücünün artması için çok hayatidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 15 Ocak 2018

Münafığı ilmen yenmek demek şeytanı yenmektir. Münafığı ilmen yendiğinde Allah adına zafer kazanmış, şeytanın Allah hakkındaki tüm iddialarının geçersizliğini dünyaya göstermiş olursun. Münafık alametlerini anlatırsan münafık lamba gibi yanıp sönmeye başlar ve dünya ona dar olur. Bu yüzden münafık, münafık alametlerinin anlatılmasını hiç istemez. Münafık alametleri her anlatıldığında şeytan kendini yerden yere atar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Ocak 2018

Allah münafıkları vesile ederek Mehdi cemaatini güçlendirir. Toplumun en tiksinilen, kahpe zorba münafıklarını gönderip Mehdi cemaatinde canlanma ve dirilme meydana getirir.

Münafık zahiren pisliktir ama batın yönüyle her zaman Müslümanların ve İslam’ın hizmetindedir. Münafık atakları Müslümanların şevkini arttırır, daha güzel daha güçlü daha bereketli olma azimlerini yükseltir ve en ziyade Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here