Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (4-27 Şubat 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 27 Şubat 2018

Münafık zihniyetiyle, dine kin ve öfke duyarak alaycı üslup kullananların yanında sohbete katılmak olmaz. Bilmediğinden dolayı bunu yapan biri varsa, o kişiyi de güzel sözle uyarırsın, “bu yaptığın Kuran’a uygun değil” dersin, o da nadim olur. Bir daha yapmaz inşaAllah.

Adnan Oktar Diyor Ki… 24 Şubat 2018

Münafıklardan sadece insi şeytanlar etkilenir. Onlar münafıklarla arkadaş olur. Münafıklar dindar gibi, dürüst adam gibi görünmeye çalışırlar. Onların bir maskesi vardır. Şeytan Müslüman maskesi takarak gelir. Kuran’dan bahsederler, Allah’ı anarlar, Müslüman gibi konuşurlar. Kendileri gibi olan insi şeytanlar da onlara aldanır ve yanlarına gider.

Adnan Oktar Diyor Ki… 23 Şubat 2018

Akıl olmadan sırf zeki olmak faciaya sebep olur. Münafıklar çok zeki ama çok ahmaktırlar. Şeytani zekaları vardır, ancak ultra ahmaktırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 22 Şubat 2018

Münafıklar müminlerin özgürlüğüne karşı olduklarını, özgürlüğü kısıtlamak gerektiğini öne sürerek atak yaparlar. “Biz mutaassıbız” “biz daha takvayız” diye ortaya çıkarlar ama aslında müthiş ahlaksızdırlar. Fitnelerini yürütebilmek için kendilerini dindar, dürüst, takva göstermeleri gerektiğinden ısrarla özgürlük karşıtı olduklarını vurgularlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 21 Şubat 2018

Hak dinler özgürlük getirir, münafıklar dinin getirdiği özgürlüğü kıskanır ve bu özgürlüğü eleştirirler. Din karşıtlarıyla münafıklar birleşerek dinin özgürlüğünün yaşanmasını engellemek için uğraşırlar. Peygamberlerin getirdiği dini haşa beğenmezler. Muhafazakar tutucu görünümle ortaya çıkıp kendilerini peygamberlerden üstün görüyorlar. Hatta kendilerinin haşa Allah’tan daha ahlaklı olduğunu iddia ediyorlar. Peygamberlerin özgür olmasını, güzelliği sevmesini, zenginlik ve bolluk içinde yaşamasını, hayat dolu olmasını müthiş kıskanırlar. Kıskançlıklarını örtbas etmek için de kendilerinin daha muhafazakar olduklarını Peygamberleri ise dinden uzaklaştığını iddia ederler. Oysa münafıklar süper ahlaksızdırlar. Kindar, kalitesiz, saldırgan ruhludurlar. Her devrin münafıkları bu ortak karaktere sahiptir.

Münafık Allah’ın dinine yardım etmez, Allah’ın dinine yardım edene de yardım etmez. Tam tersine engellemeye çalışır. Allah’ın buna karşılık verdiği en büyük cezalardan biri yalnızlıktır. Münafıklar sürekli öfke ve kin içinde yapayalnız yaşarlar. Ağızlarından sadece lağım akar ne Darwinizm’in geçersizliğinden ne materyalizmin yanlışından ne İngiliz derin devletinden ne PKK tehlikesinden bahsederler. Lağım gibi ağızlarıyla varsa yoksa Müslümanları konu edinirler. Kendilerince Müslümanların şevkini kırabilmek, azimlerini kırabilmek, başarısından rahatsız olmak münafık kafasıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 20 Şubat 2018

Münafık akşama kadar Müslümanla mücadele eder. Müslüman da akşama kadar şeytanla, deccaliyetle ilmi mücadele eder. Müslüman tebliğ şöleni yapar. Münafık ise sadece uyuz köpek gibi saldırganlık yapıp sonra da korkakça siner.

Münafıklar vidanjör gibi çalışıyor. Müslümanların arasında ne kadar pislik varsa toplayıp temizliyorlar. Bu işe bir süre daha devam edecekler, sonra Müslümanlar tertemiz halis bir topluluk olarak kalacak ve 2023 gibi din bütün dünyaya hakim olacak, inşaAllah. Mehdi zamanında sevgi her yere hakim olacak, Mehdi’nin en üstünde durduğu konu Allah sevgisi ve Allah aşkı olacak.

Adnan Oktar Diyor Ki… 19 Şubat 2018

Münafık, aslanın üzerine konan keneleri temizleyen karga misali pislik, karaktersiz, aşağılık, alçakları toplar götürür. Münafığın pislikleri alıp götürmesi mümin için müthiş bir ferahlık ve nimettir.

İslam ülkelerinde en büyük tehlikelerden biri münafıklardır. Münafık kendisini namuslu, aklı başında, İslam’ı yaşayan biri gibi gösterir. Ama uyduğu İslam değil kendi kafasına göre geliştirdiği şeriattır. Münafığın dininde Kuran’ın %99’u yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Şubat 2018

Münafık, Allah’ın özel yarattığı bir varlıktır ve pisliği emen makina gibidir. Nerede kişiliği zayıf, dengesiz, korkak, her gürültüyü aleyhine zanneden karaktersiz, nursuz ama bir şekilde Müslümanların arasına sızmış ahlaksız varsa münafık onu vidanjör gibi alıp götürür. Dolayısıyla münafıklar, Müslümanları temizleyen lağım makinası gibidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 17 Şubat 2018

Münafık pislik kokusunu iyi alır. Pislik böceği gibi pisliği hemen anlar. En pislik kim bakar, satılmış, ahlaksızlık yapmaya müsait, aciz, kompleksli, oynak, iradesiz, havadan nem kapan tipleri tespit eder, onları “gel bize” diye çağırır. O pislik gittiğinde de müminlerde ferahlık olur. Her giden münafık, münafıklar için ise çok büyük beladır. 2, 4, 8, 16 olarak katlamalı olarak pislikleri artar, pislik yığıldıkça o pislik içinde boğulurlar.

Münafık gittikten sonra, Müslümanların ortamı çok daha kaliteli hale gelir. Pislik koleksiyoncusu olur münafıklar. Pislikten oluşan koleksiyonlarına yeni eklemeler yaparlar. Koleksiyonlarına ruh hastalarını, pislik, çıkarcı insanları ekleyerek lağım ortamlarını daha da genişletirler. Müslümanlar bu temizliğe sevinirler ve ferahlık duyarlar. Münafıklar da o lağım ortamlarında pislik içinde yüzmeye devam ederler. Münafıklar ayrılmamış olsa ortaya çıkacak görüntü kirliliğini tahmin dahi edemeyiz. Kabus gibidir, cehennem gibidir. Onların olduğu ortamın dehşet vericiliği tahmin edilemez. Allah’ın “müminler tahirdir” demesi budur. Allah pislik, aşağılık, karaktersiz, haysiyetsiz münafıkları müminlerden temizliyor. Böylece müminleri beladan korumuş oluyor. Onların yerine çok dindar, sadık, güzel, sağlıklı, dinç, tevazulu, akıllı, çalışkan, sevgi dolu insanlar gönderir.

Münafık kendini başı boş zanneder. Her adımının Allah’ın yaratmasıyla olduğunu anlamaz. Münafık, Müslümanların elektrik süpürgesi gibidir. Müslümanın yanında ne kadar pislik varsa süpürüp alır. Ne kadar alçak, karaktersiz, haysiyetsiz, akılsız, her şeyden şüphelenen ruh hastası varsa münafık toplar, yanına götürür. Ahmak olduğu için kendi yanına yeni pislikler gelmesine sevinir. Pislikleri toplar gider en içine oturur, “ne çok pislik var” diye de ahmakça sevinir. Tam bir lağım vidanjörü gibi çalışır, orada buradaki pislikleri toplarlar ve münafıklar bu vidanjörlük görevinde de çok gayretlidirler. Bu da müminler için nimettir. Pislikler temizlendikçe müminlerin yanına sürekli yeni yeni, zinde insanlar gelir. O sirkülasyon içinde mükemmel bir yapı oluşur. Her gelen daha imanlı, daha sadık, daha güçlü, daha dinç, daha güzel, daha kalitelidir. Gidenler ise hastalıklı, pis, kokuşmuştur. Dolayısıyla müminlerin sürekli nur gibi tertemiz kalmasında münafıkların pislik temizliği çok önemlidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 16 Şubat 2018

Münafık Müslümanların parçalanmasını ister. Bundaki amacı da şudur: Kendisi bencilce ve alçakça Müslümanları terk ettiğinde, dünyada acı çekmiş tüm Müslümanları terk etmiş oluyor. Allah’ı, Allah’ın dinini ve İslam’ın birlikte yaşama emrini de terk etmiş oluyor. Kendisini Müslüman tanıttığı ve kibri de çok yüksek olduğu için kendince imajını kurtarmak için Müslümanların tamamen parçalanmasını ister. Müslümanlar parçalandığında o da o parçalardan biri olmuş oluyor. Suç ve suçun delili kendince ortadan kalkmış oluyor. Bu yüzden münafık sabah akşam Müslümanlar dağılsın diye uğraşır. Müslümanlarda ise münafıkların bu çalışmaları tam tersi etki uyandırır, daha çok kenetlenir ve birleşirler. Bu da münafıklara çok büyük acı olur. Müslüman bereketli heybetli bir ağaç gibi dal budak salıp büyürken münafıklar toprakta içten içe çürürler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 15 Şubat 2018

Münafıkların sürekli ahlaksızlık ve pislik planlamaları, onlarda muazzam stres yapar. Vücut hücreleri o sevgisizliğe, o strese dayanamaz ve kendi kendilerini yemeye başlar. O nedenle münafıklar çok hızlı çökerler, yaşlanırlar ve kısa sürede tanınmayacak hale gelirler. Hiçbir zaman mutlu olamazlar, akıl almaz bir gerilim içinde yaşarlar, ama bir yandan da mutlu taklidi yaparlar, tiyatro oynarlar, o tiyatro da onları çok yorar ve yıpratır.

Münafıklar sonunda kahırdan perişan olur ölüler. Allah ayetinde öfkenizle ölün diye bildiriyor.

De ki: “Kin ve öfkenizle ölün.” (Al-i İmran Suresi, 119)

Allah başka bir ayetinde de münafıklara sıkıntılı bir geçim vereceğini söylüyor. Bu durum da onları çökertir.

“Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.” (Taha Suresi, 124)

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Şubat 2018

Münafık Müslümanların çok fazla sevap kazanmasına vesile olur. Nitelikli münafık yüksek imanlı Müslümana musallat olur ki Müslümanın derinliği ve kalitesi artsın. Münafığı kızdırmak için yapılan her çalışma da Müslümanın güçlenmesine, gösterişine ve ihtişamına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 13 Şubat 2018

Münafıkların ömrü hep kısa olur, çünkü hayatları haset, kıskançlık, horlanma, aşağılanma ve korku içinde geçer, her görüntüyü kendi aleyhlerinde zannederler, bu nedenle de hemen yıpranır ve çökerler. Münafıklar Allah’a düşman oldukları için hücreleri de onlara düşman olur, böylece çok hızlı yaşlanırlar.

Münafık dünyada ayrı yanar, ahirette ayrı yanar, dünyada ayrı aşağılanır, ahirette ayrı aşağılanır. Münafık yanlızlığa mahkumdur. Bütün toplum bunları dışlar, insanlar bunlardan nefret eder, çünkü küfür bile münafıkların ahlaksızlıklarını, pislik karakterlerini hemen anlar. Münafıklar Müslümanlara karşı atak yaptıkça, Müslümanların ufku genişler, mücadele azimleri ve yetenekleri, şevkleri artar, güzelleşirler, neşelenirler. Münafıklarında bir o kadar çökme hızları ve rezillikleri artar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Şubat 2018

Münafık kendisini başıboş zanneder. Akılsız olduğu için her şeyi yapanın Allah olduğunu, her attığı adımın kaderde olduğunu kavrayamaz. İstediği gibi çakallık yaptığını zannederken aslında Allah onları aşağılanmanın içine sürükler ama bunu fark edemez. Sürekli rezil olur, sürekli aşağılanarak yaşar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Şubat 2018

Allah münafıkları alçaklık, ahlaksızlık, haysiyetsizlik, kahpelik, kalleşlik yapmakla görevli olarak yaratıyor. Şeytanın ilkasıyla yapıyorlar bunu. Bunun sonucunda müminlere bereket geliyor, makamları yükseliyor, cennetleri genişliyor, münafıklara da helak ve perişanlık geliyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 6 Şubat 2018

Münafığın ruhu olmadığı için hayvani bir içgüdüyle hareket eder. Münafıklar Peygamberimiz zamanında Peygamberimizin vefatını bekliyorlardı. Peygamberimizin vefat edeceğini tüm mallarının kendilerine kalacağını, kendilerinin de yiyip-içip, yatacaklarını Peygamberimizden kalan malları kullanacaklarını zannediyorlardı. Ancak Peygamberimizin gittikçe gençleştiğini, güzelleştiğini, sağlıklı olduğunu kendilerinin de eşek gibi çalışıp, hizmet ettiklerini ve yaşlandıklarını, tüm güçlerini kaybettiklerini gördüklerinde cinnet geçirdiler, adeta deliye döndüler.

Günümüzde ki münafıklarda geçmiş münafıklarda tam şeytanın insan haline girmiş şeklidir. Günümüzdeki münafıklarda var güçleriyle Hz. Mehdi’nin çıkışını, Hz. İsa’nın gelişini engellemeye çalışıyorlar ama bakın görürsünüz rezil kepaze olacaklar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Şubat 2018

Sevgi insana verilmiş en büyük nimetlerden birsidir. Allah küfrün, münafıkların ellerinden sevgiyi almış bu onların başına gelebilecek en büyük belalardan biri. Sevgi müminlere verilmiştir, dünyada da cennette de müminlere hastır, bir insanın sevgisi varsa inşaAllah o insan cennette gidecek demektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here