Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (1-30 Nisan 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Nisan 2018

Münafığı ezen Allah’tır. Münafık çok ahmak olduğu için kendini ezecek malzemeyi kendi hazırlar. Allah münafığı yenilmiş yaratıyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 27 Nisan 2018

Münafık en baştan itibaren suç makinası gibi özel yaratılmış mahluklardır. Münafıkların varlığının amacı Müslümanların sevap almasıdır. Eğer bir Müslüman münafıkla ilmen karşı karşıya gelmiyorsa yanlış bir şey vardır. Münafığı olmayan Müslüman olmaz. Allah halis müminleri mutlaka münafıklarla imtihan eder.

Adnan Oktar Diyor Ki… 24 Nisan 2018

Münafık özel yaratılan bir mahluktur. Münafıklarla ilmi mücadele namaz gibi ibadetidir. Münafıkla ilmi mücadele yüzlerce ayetle anlatılmıştır. Bu ayetleri yaşamamız için münafıklar özel olarak yaratılmıştır.

Münafık gece gündüz haset içinde Müslümanların haberlerini takip eder. Bir yandan kendi ahlaksızlığını, cehenneme sürüklenen hayatını bilmenin azabını yaşar bir yandan da Müslümanların neşesine haset eder. Bu da Allah’ın münafıklara verdiği dünya azaplarından biridir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 23 Nisan 2018

Münafıklar özel yaratılmış mahluklardır. Bunlar, aslında ölü olan insan bedenine girmiş şeytanlardır. Dengesiz, psikolojisi bozuk, manyak zihniyetli, her türlü suça bulaşmış mahluklardır. Yaptıkları her şey Müslümanlara fayda sağlar. Farkına varmadan Müslümanların sürekli güçlenmesine vesile olurlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 21 Nisan 2018

Münafık hiçbir zaman özgür değildir. Allah’tan bağımsız değildir. Münafık, münafıklık yapması için özel yaratılmış bir cisimdir. Allah’ın belirttiği eylemler dışında bir şey yapamaz. Yeri de hazırdır, cehennemdir.

Münafık kendini Allah’tan bağımsız kılmak için kendini züppece üstün görür. Küçük aklıyla Müslümanlara da akıl verir. Müslümanların fitneyi durduracak gücü olduğunu bildiği halde o gücün fitnenin durdurulması için kullanılmasını istemez. Yiyin, için, gezin, keyfinize bakın, yani dağılın çağrıları yapar. Müslümanlar dağılsın ve İslam için hizmetleri dursun ister.

Münafıkta Allah’ı inkar keskindir. Haşa Allah ile, din ile, İslam ile alay ederler. Dinin bütün hükümlerine karşıdırlar. Ama insanları aldatmaları gerektiğinde çok dindar imajı çizmeye özen gösterirler.

Adnan Oktar Diyor Ki… 20 Nisan 2018

Bazı Müslümanlar münafıkla ilmi mücadele bir an önce bitsin istiyorlar. Oysa Müslüman için münafıkla ilmi mücadele hayatidir, namaz gibi önemli bir ibadettir. Mümin hayatı boyunca bu ibadeti yerine getirecek. Her münafık atağı Müslümanlara müthiş hareket, şevk, heyecan ve azim getirir.

Münafıkların en ağırına giden, Allah’ın onlara kurduğu tuzaktır. Münafık müminlere her durumda faydalılıdır. Münafık mümin için çok bereketli olur. Allah münafığı müminlerin kullanması için yaratır. Münafığın 15-20 yıllık kuluçka devri olur. Bu devirde aklı kapalıdır. İman etmediği halde, İslam’a ve Müslümanlara kinli olduğu halde, sürekli var gücüyle Müslümanlara ve İslam’a hizmet eder. Sonra birden Allah münafığın şeytani vanasını açar. Ama artık posa dönemine geçmiştir. Posa dönemine girince aslandan kaçan yaban eşşeği gibi lağımına döner. Mümin de posayla muhatap olmamış olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 19 Nisan 2018

Münafık her adımı Allah kontrolünde olan, Müslümanlara hizmet etmek için yaratılmış mahluklardır. Her ne yaparlarsa yapsınlar neticesi Müslümanlar için hayır ve güzellik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Nisan 2018

Münafıkların İslam’a Kuran’a hiçbir hizmeti olmaz, sadece Müslümanların hayır faaliyetlerini durdurmaya çalışır. Bunu yapıyor olmak en önemli münafık alametidir. Dine, İslam’a hiçbir hizmeti olmayıp kafayı sadece faydalı Müslümanlara takar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 17 Nisan 2018

Münafık müminlere en faydalı olan varlıktır. Allah münafığın kaderini Müslümanlara fayda sağlayacak şekilde yaratmıştır. Müminlerin telif gücü artar, dinçliği artar, sayısı artar. Münafık bitkinlik, bereketsizlik içinde azap dolu hayat yaşarken. Mümin zindelik ve neşe kazanır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Nisan 2018

Münafık ahlaksız olduğunu ve cehenneme gideceğini bilmesinden kaynaklanan bir acı içinde yaşar. Münafığın belası peşindir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 13 Nisan 2018

Hiç kimsenin itibar etmediği, herkesin aşağılık olduğunu bildiği, yapayalnız insanlar haline gelmek münafıklara Allah’ın verdiği en büyük cezadır. Samiri’nin çöllerde tek başına dolaşması gibi tek başlarına aşağılanarak yaşıyorlar. Yanlarında sadece homoseksüel, kriminal, toplumun en aşağılık tipleri oluyor.

Adnan Oktar Diyor Ki… 11 Nisan 2018

Müslüman her zaman hayır peşindedir. Münafıklar ve küfür ise şer peşinde olur. Müslüman sürekli hayır, güzellik yapar. Münafıklar ise Müslümanların yaptıklarına ve hayatına haset ederek kavrulur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Nisan 2018

Münafıklar kendilerinin başıboş, Allah’tan bağımsız olduklarını zannederler. Kaderi yaşadıklarını bilmezler. Kuduz köpeklerin sokakta tepişmesi gibi rahatça tepiştiklerini, başıboş saldırdıklarını düşünürler. Halbuki tüm yaptıkları Allah’ın emriyle olur. Münafıkların bu saldırıları müminlerin bereketini, gücünü arttırmak için Allah tarafından özel yaratılmıştır. Milimi milimine Allah’ın kontrolü altındadırlar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Nisan 2018

Küfrün ve münafıkların, müminlerle uğraşması mümin için şereftir. Yaptığın faaliyetin etkili olduğunun delilidir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Nisan 2018

Münafık özel yaratılmış zavallı bir güçtür. Müslümanların motive olması için bir vesiledir. Bunun dışında hiç kaale alınacak bir yönleri yoktur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 5 Nisan 2018

Münafıklar 20-30 yıl istemeye istemeye İslam’a hizmet ediyorlar. Bu da münafığın tamamen Allah’ın kontrolünde olduğunun mucizevi bir delilidir. Allah’ın emriyle 20-30 yıl, Allah’sız Kitapsız olduğu halde İslam’a hizmet ediyor, 50 yaşından sonra münafık olduğunu açıklayıp münafıklık görevine geçiyor çok şaşırtıcı bir durum. Münafığın Müslümanlara faydalarından biri de vidanjör görevi görmesidir. Nerede çürümüş, kokmuş, pislik tip varsa topluyorlar. Müslümanların Allah rızası için sabrettiği ve bir şey demediği lağım mahluklarını alıp gidiyorlar.

Müslümanların münafıklarla ilmi mücadelesi çok önemlidir. Müslümanın Kuran’da bildirilen cesareti, kararlılığı, sabrı yaşaması için münafıkların varlığı şarttır. Aşağılık, karaktersiz, haysiyetsiz münafıklarla ilmi mücadele Müslümanın neşesini, gücünü, şevkini artıran hayati bir konudur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 4 Nisan 2018

Münafık kendinin aşağılık mahluk olduğundan çakal gibi emindir. Kendince Müslüman taklidi yapmaya çalışır ama zaman zaman dinsizliğini açıkça gösterir. Nadir rastlanacak tarzda bir arsızlığa sahip olduğu için kılıktan kılığa girer.

Adnan Oktar Diyor Ki… 1 Nisan 2018

Münafık çok pislik ruha sahip olduğunu bildiği için hızlı çöker. Yüzü karayolları hafriyat kamyonu geçmiş gibidir. Münafıklar birbirlerinin de ahlaksız olduğunu bilir ve bu ahlaksızlık bünyelerinin kaldıramayacağı nitelikte olduğu için ömürleri hep kısa olur. Münafıkların çökme hızı müminlerden en az 20 yıl daha ileridir. Çürüme ve bozulma münafıklarda çok şiddetlidir. Münafıklarda akıl bozukluğu da çok şiddetlidir.

Allah’ın nitelikli münafıkları yaratması Müslümanlar için nimettir. Bu kadar karaktersiz, bu kadar haysiyetsiz, köprü altı çakalı karakteri taşıyan cemiyet mikrobu gibi mahlukların Müslümanlarla uğraşması Müslümanlar için şereftir. Katilde, hırsızda dahi utanma hissi oluyor. Bu köprü altı çakallarında hiçbir utanma yok. Bu da Müslümanlara çok büyük bereket getiriyor. Münafık, Müslümanın telif gücünü arttırır. Zayıf olanı güçlendirir, güçlü olanı daha da sağlamlaştırır. Münafığın vidanjör görevi görmesi de Müslümanlar için büyük bir kolaylıktır. Nerede pislik, karaktersiz, pörsümüş münafık varsa kendi pislik yuvalarına toplar götürürler. Böylece Müslümanların tahrir olmasına vesile olurlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here