Sayın Adnan Oktar’ın Münafıklarla İlgili Anlatımları (1-30 Haziran 2018)

Adnan Oktar Diyor Ki… 30 Haziran 2018

Allah münafıkları maddi ve manevi her yönden çökertir. İçlerini yakar. Peygamberimiz münafıkların helak olması için dua etmiştir. Münafıkların helakı için dua etmek sünnettir.

PEYGAMBERİMİZ (SAV) ŞÖYLE DUA EDİYOR: “ALLAHIM, O MÜNAFIKLARIN HEPSİNİ KAHRET, ONLARIN TOPLULUKLARINI DAĞIT PERİŞAN ET! ONLARIN BİRER BİRER CANLARINI AL VE ONLARDAN HİÇBİRİNİ SAĞ BIRAKMA!” (Kaynak: Asım Köksal, İslam Tarihi, XI, 14-30)

Adnan Oktar Diyor Ki… 28 Haziran 2018

Münafıkların özgürlük dedikleri şey, Allah’ın dininden ne kadar uzaklaşabildikleridir. Tebliğden, ilmi mücadeleden uzak, it gibi dolaşmaya özgürlük derler. Onların özgürlük dediği Allah’ın dinine hizmetten vazgeçmek, geri kalmaktır.

Münafık küfrü özgürlük gibi görürken, Peygamberin getirdiklerini haşa yük gibi görür. Kendilerinin Müslümanları özgürleştirdiğini iddia ederler. Özgürlük dedikleri ise uyuz köpeğin sırtındaki bit gibi oradan oraya amaçsızca dolaşmaktır. Halbuki münafık hiçbir zaman özgür değildir. Allah’ın onları yarattığı boyunduruk içinde hareket eder.

Münafıklar aynı şeytan gibidir. Dolaysıyla şeytanla ilgili ayetler münafıkları anlatır. Ayette şeytanın insanlara sağdan soldan dört bir yandan yaklaşacağı bildirilmiştir. Münafıklar da şeytan gibi Müslümanlara her yönden saldırmaya çalışır.

Münafık uyuz köpeğin üzerindeki bit gibi oradan oraya tek başına gezer. Yalnızlık Allah’ın münafıklara vurduğu aşağılanma damgasıdır. Yanlarında kendileri gibi aşağılık bir iki münafıktan başka hiç kimse yoktur. Samiri’nin çölde yalnız sürünmesi gibi münafıklar da sonuna kadar yalnız yaşarlar. Samiri ve münafıklar Hz. Musa’yı yalnız bırakmak istediler, ama Allah onları bir başlarına bıraktı. Hz. Musa’nın ve peygamberlerin yanındaki müminlere ise hep sıhhat, neşe, dinçlik, güzellik nasip etti.

Adnan Oktar Diyor Ki… 26 Haziran 2018

Herkes münafıklardan vebalı gibi kaçar. Münafık bakteri gibidir, herkes münafıktan tiksinir. Müminleri ise herkes sever, coşkuyla bağrına basar. Münafık her yerde yalnızdır. Eğlence yerine gider, orada da yalnızdır ve içi ızdırap doludur. Eğleniyor gibi görünmeye çalışırken suratları asite batmış gibi acı içindedir.

Münafık, dine, imana, İslam’a, Kuran’a karşıdır. Bu yüzden İttihadı İslam’ı istemezler. Tayyip Hocam’dan da bu sebeple nefret ediyorlar, içlerinde ona karşı çok büyük kin gizliyorlar. Kendilerini Tayyip Hocam’a sempatik gibi göstermeye çalışmaları ise boşunadır. İslam Birliğine var gücüyle karşı olan münafıkların Tayyip Hocam’ı desteklemesi imkansızdır. Münafık çok hain, kahpe bir mahluktur. İçi kin doludur. Münafığa karşı çok dikkatli olunması gerekir.

Adnan Oktar Diyor Ki… 18 Haziran 2018

Her dönemde münafık özel olarak yaratılır. İnsan olarak dünyaya sunulan şeytanlara münafık denir. Müslümanların arasına özel olarak sokulan bu mahlukların varlığı bir nevi mucizedir. Münafıklar vesilesiyle Müslümanlar daha aktif ve canlı olurlar, birbirlerine daha çok bağlanırlar. Aksinde Müslümanlarda atalet riski olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 16 Haziran 2018

Münafıklar sürekli çökerken müminlerde ferahlık, inşirah, gençlik ve dinçlik olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 15 Haziran 2018

Mümin asla hatasını gördü diye Müslümanları bırakıp gitmez. Hata görüyorsa söyler, düzeltmeye çalışır. Hatası olan kardeşini de hiçbir zaman bırakmaz. Mümin kardeşinin iyi olması için her gün sabırla gayret eder. Ama münafık böyle değildir. Kendi şirk dinine, sapkın kafasına göre bir din belirler ve müminlerin bu sapkın dine göre, bu müşrik kanunlarına göre yaşamasını ister. Defolup gider sonra da Müslümanları dağıtmak için uğraşır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 14 Haziran 2018

Münafık bir insanı küfre düşürürse mutlu olur. Sırf gösteriş olsun diye ya da ahlaksızlıklarını örtmek için dahi imanı kitap yazamaz. İmani faaliyet yapamaz. Hiçbir münafık hiçbir şekilde bir insanın hidayetine vesile olamamıştır.

Münafık 10 ton taşı toplar Müslümanların başına atmaya yeltenir, ip kopar o taşların altında kendi kalır. Münafığın kaderi budur: her zaman yenilir ve aşağılanır.

Münafıkta şeytani zeka vardır. Bu zekayı sadece fesat, kötülük ve bela için kullanır. Allah münafığın basiretini tamamen kapatmıştır. Münafığın imani hiçbir yeteneği yoktur. Münafık sadece küfre yeteneklidir. İmani hiçbir çalışma yapamaz. Allah sevgisini anlatamaz. Peygamber sevgisini anlatamaz. İslamı anlatan, hidayete vesile olan, imani tek bir cümle dahi kuramaz. Münafık kanalıyla bir insan hiçbir şekilde hidayet bulamaz. Müslümanları aldatmak için dahi olsa münafık imana vesile olan bir faaliyet içinde olamaz.

Münafık bedenin direnç kazanmasını sağlayan bakteri gibidir. Münafığın varlığı Müslümanların direnç ve güç kazanmasını sağlar. Deccaliyet münafıkları Müslümanlara karşı özel olarak seçer ve besler. Bu varlıklar; Toplumun en aşağılık, en müptezel, en arsız, Suç işlemekten çekinmeyen, Haysiyetsiz, utanma duygusu olmayan, Uyuşturucu müptelası, Cinayet işleyen, Hırsızlık yapan, homoseksüel, homoseksüel deliliğini en yüksek noktada yaşayan köprü altı çakallarıdır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 10 Haziran 2018

Münafık küfre gidip küfrü yaşayabilir. Ama mucizevi şekilde it gibi aşağılanarak Müslümanları dağıtmak, dolayısıyla İslam’a zarar vermek için uğraşır. Bu çok şaşırtıcıdır. Darwinizm’le, PKK ile, Fetö ile, dinsizlikle uğraşmaz, bunları tamamen bırakır. En başarılı gördüğü Müslüman kimse tüm vaktini onları dağıtmaya tekzif eder. Münafıkların bu atağı da Müslümanlar için müthiş bereket olur. Müminlerin bu vesileyle hem sevgileri artar, hem telif güçleri artar, hem şevkleri artar. Münafıkların varlığı müminin nurunu arttırır, ömrünü uzatır. Münafığın yüzünü karartır, ömrünü kısaltır. Müminin gücünü ve ona olan sevgiyi artırır. Münafığın yalnız kalmasını ve aşağılanmasını sağlar.

Münafığın yaratılması Müslümanın canlandırılması, ataletin ortadan kalkması içindir. Münafıkların varlığı Müslümanların kardeşlerine daha bağlanmasına, daha candan İslam’ı savunmasına vesile olur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 9 Haziran 2018

Peygamberimiz döneminde münafıklar dinde daha takva olmak iddiasıyla ortaya çıktılar. Haşa Peygamberimiz’in dindarlığını kendi düşük akıllarınca yeterli bulmuyorlardı. Münafık hep bu ahmaklıkla ortaya çıkar.

Adnan Oktar Diyor Ki… 7 Haziran 2018

Münafığın tüm amacı Müslümanlara kötülük ve zarar vermeye çalışmaktır. Asla bunda başarılı olamaz. Ölümcül bir nefret duyar ama bu nefreti sadece kendini zarar verir, münafığı içten içe çürütüp bitirir.

Münafıklar cehennemin en dibindedir. Münafıklar o kadar aşağılık ve haindir ki, Allah cehennem ehlini dahi münafıklarla ahirette muhatap etmiyor. Münafıklar gayya kuyusunun en dibinde sonsuza kadar kalacaklardır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 6 Haziran 2018

Allah münafıkları tarih boyunca rezil etmiştir. Münafık dünyanın en büyük alçağıdır. Peygamberimizin sahabesi olduğunu söylüyor ama küfre ve diğer münafıklara haber taşıyor, muhbirlik yapıyorlardı. Müslümanlar içerisinde Müslümanlar aleyhine faaliyet çok büyük ahlaksızlık ve suçtur.

Adnan Oktar Diyor Ki… 3 Haziran 2018

Münafık ahmaktır. Kendisine ahmakça teselliler bulmaya çalışır. Allah’a, Allah’ın sevdiklerine, İslam’a, Kuran’a düşman olan münafıklara Allah düşmandır. Kuşaklar boyu sürecek bir aşağılanma, horlanma ve laneti üstlenmişlerdir. Uyuz itler bile münafıkların yanında durmak istemez.

Ahir zaman münafıkları dünyanın en aşağılık münafıklarıdır ve onların üzerinde kuşaklar boyu sürecek bir lanet vardır.

Adnan Oktar Diyor Ki… 1 Haziran 2018

Münafığın Müslümanlara sayısız faydası vardır. Münafıkla ilmi mücadele, Müslümanın aklının daha keskinleşmesine, daha güçlenmesine vesile olur. Münafıkta şeytani bir direnç vardır, bu direnç Müslümanlar için iyi bir fırsat olur. Müslümanların daha coşkulu, daha dinamik, daha birbirine bağlı, daha canlı olmalarını sağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here