17 C
Istanbul, Türkiye
Çarşamba, Ağustos 22, 2018

Münafıkların Müminleri Kendilerince Aldatma Girişimleri

İlk bölümde de belirttiğimiz gibi, münafıkları diğer inkarcılardan ayıran, münafıkların kendilerini mümin gibi göstermeye çalışmalarıdır. Münafıklar birtakım dünyevi çıkarları uğruna müminlerle birlikte olmak isterler ve bu ortamda onlar gibi...

Münafıkların Akılsızlıkları

ünafıkların en belirgin özelliklerinin başında, tüm diğer inkarcılar gibi akılsız olmaları gelir. Bazıları görünürde zeki olabilirler, ama asla Kuran'ı anlamak ve yaşamak için gerekli olan akla sahip olamazlar. Bu...

Münafıkların Fitne Çıkarma Yöntemleri

Münafıkların en belirgin özelliklerinden biri, müminler arasında "fitne" çıkarmaya çalışmalarıdır. Fitne; müminlerin birliğini, Allah'a, Peygamber (sav)'e ve Kuran'a olan sadakatlerini bozmaya yönelik her türlü saptırıcı konuşma ve tavrı ifade...

Münafıkların Müminlere Karşı Giriştikleri Hain Eylemler

Münafıklar, daha önce de sözünü ettiğimiz gibi, bir zorluk ve sıkıntı anında hemen fitne, kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Ancak münafık topluluğunun, müminler aleyhindeki faaliyeti bununla sınırlı kalmaz. Münafıklar,...

Allah Münafıkları Mutlaka Ortaya Çıkaracak ve Azaplandıracaktır

Münafıklarla ilgili Kuran'da bildirilen tüm ayetler, üstün güç sahibi Yüce Rabbimiz olan Allah'ın mümin topluluğu içindeki münafıkları mutlaka ortaya çıkaracağını bizlere haber vermektedir. Münafıklar, kendi düşük akıllarınca ne kadar...